De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
vrijdag 20 april

Archief

De artikelen van vrijdag, 7 januari 2005.

Bijschriftvrijdag, 7 januari 2005

De ware bruidegom

Logisch, zou je zeggen, dat de wijn zo snel op was in Kana. Jezus kwam daar met zijn discipelen, twaalf stevige jonge kerels en die lustten wel wat,

Cultuurvrijdag, 7 januari 2005

Emoties dringen binnen bij Rients Gratama

Het zal toch niet met Rients Gratama’s leeftijd en ‘rampen-blaségevoel’ te maken hebben dat hij geen enkel woord wijdt aan de ramp in Azië en de daarna landelijk georganiseerde geldactie? Toon Hermans en Wim Kan schilderden in hun allerlaatste shows toch ook met een enkel woord de actualiteit van die dag. Of heeft het totale zwijgen van Gratama over de gevolgen van de tsunami iets te maken met een soort realistisch piëteitsgevoel dat zich verre houdt van de collectieve gewetensnood waarin Nederland verkeert?

Economievrijdag, 7 januari 2005

Eerste stap vergoeding schade Ahold-beleggers

Amsterdam - Beleggers in Ahold hebben gisteren een belangrijke overwinning behaald in hun strijd voor een schadevergoeding van het supermarktconcern. De ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam oordeelde gisteren dat Ahold een onderzoek naar de gang van zaken bij het bedrijf ten tijde van het boekhoudschandaal moet toestaan.

Hoofdartikelvrijdag, 7 januari 2005

Democratie en pluriformiteit…

Sinds 1918 heet ons land officieel een democratie. Toen immers werd hier het algemeen kiesrecht ingevoerd. Nu wordt democratie op allerlei terreinen heel verschillend uitgelegd, in de praktijk gebracht. Ook momenteel is er weer veel discussie over, zoals over het al of niet kiezen van de burgemeester door de bevolking en de invoering van een (beperkt) districtenstelsel.

Regiovrijdag, 7 januari 2005

Fryslân leeft mee met Azië

Leeuwarden – De Actie Fryslân foar Azië heeft op papier ruim 1,1 miljoen euro opgeleverd. Het bedrag voor slachtoffers van de zeebeving in Zuidoost-Azië is, verdeeld over 125 mobiele telefoons, bij Friese bedrijven bijeen gebeld door zo’n vijfhonderd prominente en minder prominente Friezen.

Regiovrijdag, 7 januari 2005

Jubileumjaar het Bildt start met Bildt-lied

Sint Annaparochie – Het jubileumjaar waarin het vijfhonderdjarig bestaan van het Bildt wordt gevierd, begint zaterdag met de uitreiking van een prijs voor de schrijver van het officiële Bildtlied. De gemeente het Bildt en Stichting het Bildt 500 hadden een wedstrijd uitgeschreven om het officiële jubileumlied te kiezen. In de Groate Tsjerke in Sint Jacobiparochie wordt zaterdag bekend wat het lied is.

Regiovrijdag, 7 januari 2005

Brand verwoest loods

Dronrijp – Een uitslaande brand heeft gisterochtend een opslagloods aan de Alde Mar in Dronrijp volledig in de as gelegd. Een net opgeleverd jacht dat in de loods lag, werd ook volledig verwoest. De loods was van scheepsbetimmeringsbedrijf Zuidema,

Regiovrijdag, 7 januari 2005

Oudere en zieke geweigerd bij verzekeraar

Leeuwarden – Chronisch zieken hebben veel moeite om van zorgverzekeraar te veranderen. Dat blijkt uit een inventarisatie van de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF).

Geloof & Kerkvrijdag, 7 januari 2005

‘Een half lam is er niet meer bij’

Leeuwarden - Binnen de Turkse gemeenschap in Leeuwarden neemt de armoede duidelijk toe. Imam Mustafa Önlü merkt het in zijn levensmiddelenwinkel: zo halverwege de maand krijgt hij steeds vaker de vraag of het opgeschreven kan worden. ,,Dan is er geen geld meer om te betalen. En geld opsturen naar familie in Turkije gebeurde tijdens het offerfeest van afgelopen jaar ook duidelijk minder vaak.’’ Een gesprek over de islamitische solidariteit met de armen.

Geloof & Kerkvrijdag, 7 januari 2005

Praten met en stil-zijn bij God

Leeuwarden - In de Parkkerk in Leeuwarden vindt zaterdagavond voor de tweede keer de Jongerengebedsdag plaats. Een avond en nacht lang komen jongeren samen om te bidden. ,,Bidden helpt zeker. Alleen moeten we als mensen leren wat minder voor onszelf te bidden en meer uitgaan van Gods bedoelingen”, aldus Marjolein Klamer (16).

Geloof & Kerkvrijdag, 7 januari 2005

Actie ‘kerken open’ voorziet in behoefte

Leeuwarden – De openstelling van kerken op de dag van de landelijke actie voor Azië voorzag heel duidelijk in een behoefte. Het was niet overal even druk, maar de Grote Kerk in Leeuwarden trok bijvoorbeeld vijftig mensen. In Drachten kwamen zo’n dertig mensen naar de Grote Kerk aan de Zuidkade. De gereformeerde kerk De Hoekstien in Britsum telde enkele tientallen bezoekers.

Weervrijdag, 7 januari 2005

Stormachtig

Vandaag is het bewolkt en valt er af en toe lichte regen, afgewisseld door droge perioden. De zuidwestenwind is boven land (vrij) krachtig en in het kustgebied stormachtig, soms stormkracht, 8 ŕ 9 bij maximaal 11 graden. Morgen westerstorm!


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties