De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
vrijdag 25 mei

Archief

De artikelen van donderdag, 6 augustus 2015.

Achtergronddonderdag, 6 augustus 2015

Beroering door de garnalenvisserij

Het herstel van de stand van de garnalen in de Waddenzee kan alleen door gebieden langdurig te sluiten. Ook de andere natuurwaarden in dat gebied zullen daarvan profiteren. Over vormen van economische compensatie moet echter nog wel worden nagedacht.

Hoofdartikeldonderdag, 6 augustus 2015

Marktwerking zorg opnieuw foute boel

De marktwerking in de zorg is een verkeerd antwoord op een goede vraag. De vraag gaat over kwaliteit, toegankelijkheid en beheersing van kosten van de zorg. Het antwoord: marktwerking is verkeerd omdat het begrip suggereert dat de zorg een markt is zoals wegenbouw of handel in goederen een markt is. Bovendien: markwerking betekent volgens Van Dale's woordenboek: onbelemmerde werking van vraag en aanbod. Maar in de praktijk is er helemaal geen sprake van onbelemmerdheid; regels, wetten voorschriften zorgen voor belemmeringen.

Regiodonderdag, 6 augustus 2015

Leeuwarden wil échte proef met basisinkomen

De gemeente Leeuwarden wil experimenteren met een basisinkomen voor iedereen. PAL/GroenLinks en de PvdA komen op termijn met een initiatiefvoorstel hiervoor. Eerst moet er een vooronderzoek worden gedaan in hoeverre zo'n proef mogelijk is. Dat zegt Jan Atze Nicolai, gemeenteraadslid van PAL/Groen Links in reactie op het voornemen van de gemeenten Tilburg, Utrecht en Wageningen om een proef met een basisinkomen te starten.


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties