De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
vrijdag 20 april

Archief

De artikelen van vrijdag, 5 september 2008.

Cultuurvrijdag, 5 september 2008

Kunst van Drachtster maakt veel los in Gees

Leeuwarden - Niet eerder kwamen er bij beeldentuin Dehullu in Gees zoveel reacties binnen op een kunstwerk als op het werk van kunstenaar Jan Ketelaar uit Drachten. Hij heeft er momenteel een overzichtstentoonstelling op de jaarlijkse zomerexpositie van de tuin. Met name het

Cultuurvrijdag, 5 september 2008

Recordaantal films op noordelijk festival

Leeuwarden - Op het Noordelijk Filmfestival worden dit jaar liefst 170 films getoond. Niet eerder werd dit aantal overtroffen, meldt de organisatie van het filmfestival dat plaatsvindt in Leeuwarden, op Terschelling en op Vlieland. De dertigste editie van het evenement vindt plaats van woensdag 5 november tot en met zondag 9 november.

Economievrijdag, 5 september 2008

Klein bedrijf ontziet vaak wanbetaler

Leeuwarden – Kleine ondernemers en zzp’ers (zelfstandigen zonder personeel) leggen het werk dat zij doen niet goed vast. Achteraf ontstaan daardoor vaak problemen met het afrekenen van facturen en komt de zzp’er in financiële problemen. De afgelopen weken is een groot aantal meldingen binnengekomen bij de helpdesk van belangenvereniging ZZP Nederland.

Economievrijdag, 5 september 2008

Toename van werk stuwt Friese economie

Leeuwarden - Het gaat goed met de Friese economie. De groei van werkgelegenheid die in 2007 inzette, lijkt ook dit jaar en volgend jaar door te zetten. Dat blijkt uit een onderzoek van het ING Economisch Bureau over de noordelijke economie. Het wegtrekken van werknemers is volgens de ING wel een bron van zorg en verdient een structurele aanpak.

Economievrijdag, 5 september 2008

Univé onderlingen onderzoeken fusiemogelijkheid

Burgum - Univé Friesland in Burgum en Univé Drenthe-Overijssel zijn van plan een besluit tot fusie per 1 januari 2010 aan de ledenvergaderingen voor te leggen. De beide raden van bestuur en de beide raden van commissarissen hebben hiertoe besloten. Door de fusie van de beide regionale onderlingen ontstaat een bedrijf met een premie-inkomen van 16 miljoen euro, met provisie-inkomsten van 10,5 miljoen euro, behorend bij een premie-inkomen van circa 70 miljoen euro, en een eigen vermogen van 34 miljoen euro.

Economievrijdag, 5 september 2008

Dunbevolktheid is pluspunt economie

Leeuwarden - De dunbevolktheid van het Noorden is een pluspunt voor de regionale economie. Dat stelt districtsdirecteur Alex Kuiper van ING Bedrijven & Instellingen Noord-Nederland naar aanleiding van het rapport Regiovisie Noord-Nederland van de bank. Volgens hem is de regio de komende jaren logistiek aantrekkelijker dan dichtbevolkte en daarme vaak ook dichtslibbende regio's als de Randstad. ,,Noord-Nederland ligt dichter bij Duitsland dan de Randstad, en kent min of meer dezelfde mentaliteit."

Economievrijdag, 5 september 2008

Melkprijs toont dalende tendens

Leeuwarden - Met een stijging van de melkproductie en een daling van de consumptie liep de melkprijs in de loop van het tweede kwartaal van 2008 fors terug. De prijs blijft wel boven het niveau van dezelfde periode in de afgelopen drie jaar. Dat heeft het Landbouw Economisch Instituut (LEI) berekend en gisteren bekend gemaakt.

Economievrijdag, 5 september 2008

Voor elke veestapel een ander menu

Parrega - Alleen de keus uit een zomerbrok of een winterbrol voor het melkvee is er al lang niet meer bij. Fouragehandel De Jong in Parrega zoekt nu voor elke veestapel in de zuidwesthoek van Fryslân het meest optimale menu voor de koeien uit een aanbod van wel negentig verschillende soorten krachtvoer. ,,Voor ons familiebedrijf is dat toch wel een van de grootste veranderingen in de afgelopen tijd", vertelt Gerbrich de Jong. Vandaag laat de mede-eigenaresse van het familiebedrijf een kijkje in de keuken zien aan een grote groep klanten die zijn uitgenodigd ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van het familiebedrijf. De familie verwacht vandaag tussen de vijfhonderd en zeshonderd klanten met hun gezinsleden te mogen verwelkomen.

Hoofdartikelvrijdag, 5 september 2008

Persoonsgegevens te grabbel...

Het was de afgelopen weken weer flink raak als het gaat om het slordig omspringen met persoonsgegevens. In Duitsland stapte een medewerker van een call center naar de politie omdat zijn bedrijf illegaal gebruik maakte van persoonsgegevens van 1,5 miljoen mensen. De gegevens, waaronder bankrekeningnummers, waren gewoon te koop op de illegale markt. Het kostte de Duitse consumentenbond even later geen enkele moeite om tegen betaling van 850 euro de bankgegevens van zes miljoen burgers te bemachtigen. Naar schatting zijn de privégegevens van 20 miljoen Duitse bankrekeninghouders illegaal in omloop. De informatie is afkomstig van contracten voor mobiele telefoonverbindingen en van lijsten met de namen van loterijdeelnemers en donateurs van charitatieve instellingen. Bij veel mensen zijn bedragen afgeschreven voor loterijen waaraan ze niet hebben deelgenomen. De betrokken organisaties ontkennen de persoonsgegevens zelf te hebben verhandeld. Het blijft de vraag wie die gegevens uit hun computers heeft gehaald.

Hoofdartikelvrijdag, 5 september 2008

De kerkvaders...

Het is opmerkelijk hoe steeds meer mensen geďnteresseerd zijn in de vroege geschiedenis van de kerk, bijvoorbeeld in de kerkvaders. En het zijn niet de eerste de beste die deze oriëntatie hebben. Vandaag blijkt uit een interview met wellicht de boeiendste theoloog van dit moment, prof. Bram van de Beek (Sneinspetiele) hoe hij zich verbonden voelt met die verre voorgangers in het geloof.

Regiovrijdag, 5 september 2008

Helft plannen huizenbouw kan geschrapt

Leeuwarden - Gemeenten moeten de helft van hun bestaande plannen voor woningbouw schrappen of opschorten. Alle plannen doorzetten is met het oog op afname van de bevolkingsgroei onverantwoord. Dat stelt de provincie Fryslân in de gistermiddag openbaar gemaakte notitie Regionale woningbouwafspraken. Tot 2016 kunnen er 19.700 huizen worden bijgebouwd.

Regiovrijdag, 5 september 2008

‘Overheid moedigt dumpen kind voor zonvakantie aan’

Franeker - De overheid stimuleert ouders om extra oppas in te huren, zodat ze zonder de jonge kinderen op vakantie kunnen. Dat stelt de Stichting Kinderopvang Friesland, die een rekenvoorbeeld van de Belastingdienst aanhaalt. Daarin zou staan dat ‘Dianne en Peter’ extra toeslag voor opvang kunnen aanvragen als zij tijdens de krokusvakantie een weekje naar de zon gaan zonder hun twee kinderen.

Regiovrijdag, 5 september 2008

Jonge vader staat niet langer alleen

Leeuwarden - De stichting ambulante FIOM en Welzijn Leeuwarden gaan bijeenkomsten houden voor tienerjongens en mannen die ongepland vader zijn geworden, maar hun verantwoordelijkheid voor de opvoeding willen nemen. Voor de jonge mannen was tot dusver geen netwerk om op terug te vallen. ,,De maatschappij ziet hen vaak als onverantwoordelijk.”

Regiovrijdag, 5 september 2008

Werk altijd beter dan uitkering

Leeuwarden - De Werkacademie, de projectorganisatie waarmee de gemeente Leeuwarden probeert mensen die werkloos zijn zo snel mogelijk (weer) een baan te bezorgen, krijgt de komende twee jaar 13,5 miljoen euro extra van wethouder Florijn. Die wil daarmee bereiken dat structureel minder mensen afhankelijk zijn van een uitkering, óók als de economie een keer stagneert.

Regiovrijdag, 5 september 2008

‘Eindelijk dúrf ik eens iets op te schrijven’

Leni Visscher is ambassadeur geworden van Stichting Lezen en Schrijven, die ongeletterdheid in Nederland bestrijdt. Komende week is uitgeschreven als Week van de Alfabetisering. Met verschillende activiteiten wordt aandacht gevraagd voor het belang van lezen en schrijven. In Nederland hebben 1,5 miljoen mensen daar grote moeite mee. Op verschillende plaatsen in Fryslân worden cursussen Nederlands aangeboden voor deze doelgroep. In mfa De Kompaan in Oosterwolde houdt het Friesland College op 19 september een open dag over de cursussen, tussen 14.00 en 20.00 uur.

Regiovrijdag, 5 september 2008

Toch gaat het de goede kant op met Jeugdzorg

Wie alleen de krantenkoppen leest, zou de indruk kunnen krijgen dat er in de jeugdzorg zinloos geld wordt rondgepompt. Wéér blijken de wachtlijsten langer, en wéér worden miljoenen extra geďnvesteerd. Toch gaat het voor Friese jeugdzorg vooralsnog de goede kant op.

Regiovrijdag, 5 september 2008

MCL: nucleaire afdeling zet alle zeilen bij

Leeuwarden - Door het tekort aan medische isotopen moet de afdeling nucleaire geneeskunst van het MCL in Leeuwarden improviseren om alle patiënten te kunnen helpen. Komend weekeinde wordt doorgewerkt om al het beschikbare nucleaire materiaal optimaal te benutten. Er hoeven geen patiënten naar huis te worden gestuurd.

Regiovrijdag, 5 september 2008

Kollum nog niet uitgepraat over herindeling

Kollum - Kollumerland moet meer gaan samenwerken met andere gemeenten in de Noordoosthoek, om de ambities te kunnen waarmaken. Op de lange termijn is herindeling wel ,,onontkoombaar’’. Fritjof Brave van Berenschot lichtte het advies van zijn onderzoeksbureau over de toekomst van de gemeente gisteravond nog even toe aan de raadscommissie. Maar de raad is over herindeling nog niet uitgesproken.

Regiovrijdag, 5 september 2008

Als iemand politiek correct is, is het Cramer wel

Een merkwaardig advies van de Rijksadviseur voor het Landschap. De provincie wordt gewaarschuwd voor een overdaad aan politieke correctheid bij de inpassing van de Centrale As - een autoweg tussen Dokkum en Nijega - in het landschap. Maar als er iemand te politiek correct is, dan is het wel minister Cramer.

Regiovrijdag, 5 september 2008

Nu snel gewassen voor de zilte grond kweken

Sexbierum - Noordwest-Fryslân kan heel goed behouden blijven voor de landbouw, maar alleen als landbouwtechnologen alle ruimte krijgen om gewassen te creëren die tegen zilt of zelfs helemaal zout water kunnen. Dat zegt Upt Hiddema van de afdeling akkerbouw van LTO Noord, in reactie op het advies van de Deltacommissie.

Regiovrijdag, 5 september 2008

‘Geen kunstgrepen Waddenzee’

Harlingen - Nederland moet geen grote kunstgrepen gaan uithalen om te proberen het waddensysteem - met zijn droogvallende zandplaten - in stand te houden. Dat zegt directeur Hidde van Kersen van de Waddenvereniging.

Geloof & Kerkvrijdag, 5 september 2008

Eerst de soep, dan een woord

Leeuwarden - Het Leeuwarder Aanloophuis vierde gistermiddag zijn 25-jarig bestaan. Naast enkele gasten kwam ook ds. Hans Visser, voormalig predikant van de Pauluskerk aan het woord. ,,Is de ander een object van jouw zorg en goedheid, of en subject dat jou kan verrassen en dat je nódig hebt?”

Geloof & Kerkvrijdag, 5 september 2008

‘God is overal én nergens aanwezig’

Doorn - ,,De kerk heeft lange tijd gedacht dat alleen zij de volmacht en de mogelijkheid had Gods aanwezigheid te representeren. Maar God is ook aanwezig in de wereld buiten de kerk. De verbinding met het heilige en het verlangen naar genade hoort bij het menselijke bestaan.” Dat zei prof.dr. Erik Borgman tijdens de jaarlijkse studiedag van Op Goed Gerucht over het thema ‘God is overal, maar niet alles is zomaar God’.

Geloof & Kerkvrijdag, 5 september 2008

Zegen lesbisch paar in kerkdienst Wirdum

Wirdum - Tijdens de dienst van morgenochtend in de Protestantse Gemeente van Wirdum c.a. zullen Loďse Zuidersma en Jannie van der Wal dankzeggen voor hun 25-jarig samenzijn en een zegen vragen voor de toekomst. ,,Voor de zomervakantie hebben we als gemeente besloten de plaatselijk regeling aangaande artikel 5.4 in de kerkorde te veranderen”, vertelt ds. Hinne Wagenaar.

Geloof & Kerkvrijdag, 5 september 2008

Pleidooi voor een geloof met hoofd én hart

Een door de Geest herschapen mens gelooft niet slechts verstandelijk dat God heerlijk is, maar dat besef van de heerlijkheid zit ook in zijn hart, meent de Amerikaanse predikant John Piper. Hij schreef het boek God is het Goede Nieuws, waarin hij ingaat tegen een goedkoop geestelijk geloof.

Geloof & Kerkvrijdag, 5 september 2008

PKN Trynwâlden neemt afscheid van ds. Dick Steenks

Oentsjerk - Ds. Dick Steenks (38) neemt morgen afscheid van de Protestantse Gemeente Trynwâlden. Na acht jaar gaat hij naar Woudenberg. Hij heeft een beroep van de Protestantse Gemeente ‘De Voorhof’ aangenomen. In oktober 2000 kwam Steenks naar de Trynwâlden, het was zijn eerste standplaats als voorganger. Onder die gemeente vallen de dorpen Gytsjerk, Oentsjerk, Aldtsjerk, Wyns, Műnein en Roodkerk.

Geloof & Kerkvrijdag, 5 september 2008

Jarige ds. Jaap Zijlstra stopt met preken

Leeuwarden - Ds. Jaap Zijlstra is vrijdag 75 jaar geworden. Zijlstra, die onder meer in Duurswoude (nu Wijnjewoude) en Vorden predikant was en veel evangelisatiewerk heeft gedaan, heeft aangekondigd te stoppen met preken. Dat doet hij op doktersadvies. Zijn laatste preek houdt hij op 28 december in Wijnjewoude, de gemeente waar hij in februari 1967 begon als predikant.

Geloof & Kerkvrijdag, 5 september 2008

De Leede: ‘Evangelisch speelkwartier is om’

Leeuwarden - Het ‘speelkwartier van eens leuke evangelische dingetjes doen’ is voorbij, meent dr. Bert de Leede hoofd van het seminarium Hydepark van de PKN. ,,Het gaat om meer dan ‘onschuldige randverschijnselen’ zoals een lied voor de dienst of een kinderkoor met gitaar eens in het jaar.” Hij signaleert positieve ontwikkelingen, maar is ook kritisch: waar loopt deze evangelicalisering van de protestantse kerken op uit?

Geloof & Kerkvrijdag, 5 september 2008

Studiedag over krijgsmacht en kerk afgelast

Kampen - De studiedag ‘Front en thuisfront: wat doet de kerk?’ van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) en de Protestantse Kerk gaat zaterdag niet door vanwege te weinig aanmeldingen. Slechts dertien mensen hadden zich opgegeven. Minister Van Middelkoop van Defensie zou een van de sprekers zijn.

Geloof & Kerkvrijdag, 5 september 2008

Toren beklimmen van Berlikumer Koepelkerk

Berlikum - Meer dan tweehonderd kerken doen deze zomer mee aan Tsjerkepaad. Op diverse manieren tonen ze hun rijke historie als bedehuis, monument en ontmoetingsplek. In het Friesch Dagblad staat wekelijks een van deze kerken in de kijker. Vandaag: de Koepelkerk in Berlikum.

Sportvrijdag, 5 september 2008

Er wordt met bessen gegooid bij Cambuur, een goed teken

Leeuwarden - En weer is hij er vanavond vanaf het begin bij. Erik Wegh, de man die in de voorbereiding door menigeen toch vooral werd gezien als stand-in voor aanwinst Paul Beekmans, is nu al niet meer weg te denken uit de basiself van de Leeuwarders. Maar rijk rekenen over de status van vaste waarde, doet de 28-jarige middenvelder zich nog niet. Zoals heel Cambuur zich evenmin rijk wenst te rekenen met betrekking tot de eerste periodetitel. Als de koploper vanavond op eigen veld echter FC Den Bosch verslaat, lonkt voor het eerst in jaren een prijs.


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties