De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
donderdag 26 april

Archief

De artikelen van vrijdag, 5 juni 2009.

Economievrijdag, 5 juni 2009

Roden Staal Drachten failliet

Leeuwarden - Het bedrijf Roden Staal uit Drachten is door de rechtbank in Leeuwarden failliet verklaard. Honderd man aan personeel blijft in afwachting van een doorstart aan het werk. Bij de curator hebben zich al verschillende noordelijke overnamekandidaten gemeld.

Economievrijdag, 5 juni 2009

Boeren en tuinders redden het niet alleen

Wageningen - Veel agrarische ondernemers staan de komende tien tot vijftien jaar voor belangrijke keuzes ten aanzien van de ontwikkeling van hun bedrijf. Het traditionele gezinsbedrijf is daarbij steeds minder vaak de ideale bedrijfsvorm. Boeren en tuinders zullen moeten specialiseren en samenwerken op deelgebieden om aansluiting met de markt te kunnen blijven houden. Dat concluderen onderzoekers van LEI Wageningen UR, die voor de Rabobank de toekomstperspectieven van verschillende bedrijfsvormen in de land- en tuinbouw onderzochten.

Hoofdartikelvrijdag, 5 juni 2009

De verkiezingsuitslagen...

De uitslagen van de verkiezingen voor het Europarlement in Nederland zijn voor met name de PvdA een nachtmerrie. De somberste gedachten over de teruggang in populariteit waren nog niet erg genoeg. Het spook in de nachtmerrie is de partij van Wilders, de alleenheerser van zijn partij die een glanzende entree maakt in de verkiezingsstrijd.

Regiovrijdag, 5 juni 2009

‘Puur voor de rel naar stadion’

Leeuwarden - Een groot deel van de relschoppers die woensdagavond en -nacht tekeer gingen bij het Cambuurstadion was puur voor de rel naar het stadion gekomen. Velen van hen hebben de wedstrijd niet eens bezocht en kwamen van buiten de stad, uit de hele provincie, alleen maar om te vechten. Dat zegt burgemeester Crone van Leeuwarden.

Regiovrijdag, 5 juni 2009

Palestijns-Israëlisch praatje over de heg via Opsterland

Beetsterzwaag - De meeste mensen denken bij het Palestijnse gebied meteen aan in puin geschoten gebouwen, gevechten op straat en grote armoede. De Palestijnen hebben inderdaad weinig geld, maar het bezette gebied heeft ook een heel ander gezicht dan dat van een oorlogsgebied, zegt burgemeester Ravestein van Opsterland.

Regiovrijdag, 5 juni 2009

Geen pas: dan de dochter maar machtigen

Gerkesklooster - ,,Het hele huis heb ik doorzocht”, zegt de 81-jarige Roelofke Hamstra. ,,Nergens heb ik mijn identiteitskaart gevonden.” Hamstra staat samen met haar dochter Hilda Ditmar tegenover voorzitter Eelco Nonkes van het enige stembureau in haar woonplaats Gerkesklooster.

Regiovrijdag, 5 juni 2009

Doven vrezen isolement door verscherpte eisen

Leeuwarden - Veel doven en slechthorenden dreigen hun betaalde extra begeleiding kwijt te raken. Dat meldt het Fries Centrum voor Doven en Slechthorenden (FCDS), dat zich grote zorgen maakt over de drastisch aangescherpte eisen om in aanmerking te komen voor deze begeleiding vanuit Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ). Deze beoordeling gaat op 1 januari in.

Regiovrijdag, 5 juni 2009

Fries kind nog altijd in gevangenis

Leeuwarden - Ruim dertig Friese kinderen zitten nog altijd in jeugdgevangenissen in andere delen van het land, terwijl ze niets strafbaars hebben gedaan. De twaalf- tot achttienjarigen hebben behandeling nodig voor gedragsproblemen, maar in de instellingen voor jeugdzorg is voor hen geen plek.

Geloof & Kerkvrijdag, 5 juni 2009

Verklaring over ‘God als Schepper’ breed gedragen

Amersfoort - Een brede groep christenen, van creationisten tot christelijke wetenschappers die evolutie accepteren, heeft gisteren de Verklaring van gezamenlijk geloof in God als Schepper ondertekend. In deze verklaring spreken zij uit dat zij zich verbonden weten in het gezamenlijk geloof in de Schepper, ondanks hun verschil van mening over de vraag hoe God deze wereld geschapen heeft.

Geloof & Kerkvrijdag, 5 juni 2009

Educatie blijft speerpunt voor de doopsgezinden

Gorredijk - Nu het doopsgezind Studiecentrum Akkrum onlangs is opgeheven, wil de Friese Doopsgezinde Sociëteit regionale activiteiten gaan organiseren om een vorm van permanente educatie levend te houden. Dat bleek tijdens de 314e algemene ledenvergadering van de Doopsgezinde Sociëteit deze week.

Geloof & Kerkvrijdag, 5 juni 2009

Predikant die Juliana doopte, was zijn tijd ver vooruit

Vandaag precies honderd jaar geleden werd prinses Juliana gedoopt, in de Willemskerk te ’s-Gravenhage. Dr. Jan Dirk Wassenaar verdiepte zich in deze doopdienst. Hij ontdekte dat de hofpredikant, ds. J.H. Gerretsen, met zijn dooppreek zijn tijd ver vooruit was.

Geloof & Kerkvrijdag, 5 juni 2009

‘Ik ben een gewone monnik’

Amsterdam - ,,Verwacht niet te veel van mij. Ik heb niets te bieden’’, zei de dalai lama gisteren aan het begin van een van zijn lezingen in de RAI in Amsterdam. Alleen ’s middags al trok de boeddhistische leider tienduizend mensen. Daar waren ook vele Friezen bij.


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties