De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
donderdag 19 april

Archief

De artikelen van donderdag, 5 november 2015.

Hoofdartikeldonderdag, 5 november 2015

Overheid steeds onbetrouwbaarder

De Nederlandse overheid is hardleers als het gaat om bescherming van de privacy van burgers. Het nieuwste voorbeeld is de introductie van een telefoontoestel voor agenten, voorzien van een speciale app. Daarmee kunnen agenten snel bij persoonsgegevens, gegevens van het kenteken opvragen of een boete invoeren. Hetzelfde toestel kan door de agenten voor privé-doeleinden worden gebruikt. Het is vrijwel zeker dat het toestel en de app zullen leiden tot 'inbraak' door kwaadwillenden. Die kunnen privégegevens ophalen en daarmee de burger schaden, bijvoorbeeld door het organiseren van identiteitsfraude.

Regiodonderdag, 5 november 2015

Winamers eisen geld voor bodemdaling

Wijnaldum - 254.000 euro eist de stichting Winamer Belang, als voorschot voor het herstellen van verzakkingen en scheuren, ontstaan door zout- en gaswinning en peilverlaging in het gebied rondom Wijnaldum. De jurist van de stichting heeft een claim neergelegd bij de Bestuurscommissie Franekeradeel-Harlingen, een door de provincie Fryslân ingestelde commissie die een herinrichtingplan voorbereidt.

Regiodonderdag, 5 november 2015

Provincie steekt steeds meer geld in externe krachten

Leeuwarden - De provincie Fryslân verwacht komend jaar 25,3 miljoen euro te besteden aan inhuur van externe krachten. Dit jaar is de provincie aan deze post nog 21,2 miljoen euro kwijt. In 2014 was dat 18,5 miljoen. De scherpe toename van de kosten voor externe inhuur - zoals die in de Begroting 2016 zijn opgenomen - schrijft de provincie toe aan de grote infrastructuurprojecten die lopen, zoals de Centrale As, de verbreding van de N381, de traverse N31 in Harlingen, maar ook de invoering van brugbediening op afstand.

Regiodonderdag, 5 november 2015

Onrust om hoger water Lauwersmeer

Lauwersoog - Het peil in het Nationaal Park Lauwersmeergebied wordt komend voorjaar gedurende zes weken 41 centimeter verhoogd. De proef - van februari tot april - is in het kader van het nieuwe Natura2000-beheerplan voor het gebied. Het huidige streefpeil van 93 centimeter beneden NAP wordt verhoogd naar 52 centimeter onder NAP.


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties