De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
dinsdag 22 mei

Archief

De artikelen van donderdag, 31 augustus 2017.

Economiedonderdag, 31 augustus 2017

Fritom bouwt nieuw kantoor op De Marne in Bolsward

Bolsward - Logistiek bedrijf Fritom bouwt op industrieterrein De Marne in Bolsward een nieuw kantoorgebouw. Daarin worden de werkzaamheden van drie takken van het bedrijf uit de stad samengevoegd. Op 15 september zal de eerste paal worden geslagen.

Hoofdartikeldonderdag, 31 augustus 2017

Een politieke operette over leraarsalarissen

Soms zie je een crisis van ver af aan komen. Maar soms de sisser ook. Dat geldt ook over het conflict over de begroting van 2018 dat gisteren uiteindelijk toch geschikt is.

Regiodonderdag, 31 augustus 2017

Bezoekers of bezoeken: het maakt wél uit

Deze krant bracht gisteren het nieuws dat scheidend LF2018-directeur Lieven Bertels erkent dat er bij Culturele Hoofdstad geen vier miljoen bezoekers worden verwacht, zoals steeds werd verkondigd, maar 1,4 miljoen.

Regiodonderdag, 31 augustus 2017

Oude stal moet brandveiliger worden

Leeuwarden - Het kabinet gaat onderzoeken of het boeren kan verplichten hun bestaande stallen beter te beveiligen tegen brand. Gezien de vele stalbranden vindt staatssecretaris Martijn van Dam het tijd hoog tijd voor extra maatregelen, zo schreef hij gisteren aan de Tweede Kamer naar aanleiding van het rapport Evaluatie Actieplan Stalbranden.

Regiodonderdag, 31 augustus 2017

Tytsjerksteradiel geïnteresseerd in Stienser beeld Pieter Jelles Troelstra

Stiens - Nu de gemeente Leeuwarderadeel gaat fuseren, rijst de vraag wat er moet gebeuren met het reliëf van Pieter Jelles Troelstra in de hal van het gemeentehuis. ,,Hy heart yn Fryslân thús.”


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties