De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
vrijdag 20 april

Archief

De artikelen van donderdag, 26 juni 2008.

Cultuurdonderdag, 26 juni 2008

Theater op het ritme van de tijd

Zestig minuten door een immens, monumentaal pakhuis dwalen en ondertussen twaalf keer het begrip tijd ervaren. Dat is Stop:Watch, een muziektheaterproductie bedacht en uitgevoerd door studenten van de Popacademie in Leeuwarden. Vandaag gaat het stuk in premičre.

Economiedonderdag, 26 juni 2008

Maetis neemt werk Lelie Hollander over

Drachten - Arbodienstverlener Maetis neemt per 1 juli de arbodienstverlening van Lelie Hollander uit Drachten over. Maetis is een landelijke dienstverlener met diensten en producten op het gebied van gezondheidsbevordering, verzuimbegeleiding, interventies en re-integratie. Het bedrijf uit Houten wil verder uitbreiden op het gebied van verzuim- en gezondheidsmanagement. De overname van de activiteiten van Lelie Hollander past prima in deze strategie, aldus een woordvoerder van Maetis.

Economiedonderdag, 26 juni 2008

Uitbreiding koffiefabrieken in Joure

Joure Koffiebrander Douwe Egberts is van plan de komende jaren verder te investeren in de fabrieken in Joure. Eerder deze week is er een nieuwe fabriek geopend voor de productie van oploskoffie. Daarmee is een investering gemoeid van 25 miljoen euro. Binnen enkele weken verwacht het bedrijf meer investeringen bekend te maken voor uitbreidingen. Vanwege de grotere wereldwijde vraag naar oploskoffie is dat volgens moederconcern Sara Lee noodzakelijk. Door de forse investeringen lijkt het voortbestaan van de locatie voor langere termijn gewaarborgd.

Hoofdartikeldonderdag, 26 juni 2008

Afvaldumping...

We weten al jaren - ooit begon toenmalig milieuminister Ed Nijpels erover - dat het rijke Westen afval dumpt in bijvoorbeeld Afrikaanse landen. En het blijft maar doorgaan. Sterker, het wordt steeds erger met illegale dumpingen. Of er inderdaad meer tonnen afval richting Afrika worden vervoerd of dat we door betere controle meer zien, is onbekend. Wat in ieder geval duidelijk is, is dat op allerlei plekken in de wereld afval wordt gedumpt op een manier die schadelijk is voor mens en milieu.

Regiodonderdag, 26 juni 2008

Bij gebrek aan overleg raken mensen zoek

Leeuwarden - 350 mensen met problemen zijn afgelopen jaar ‘verdwenen’ in Fryslân, nadat de crisisopvang geen plek voor hen had. Onder hen zijn veel gezinnen en alleenstaande moeders. Het is onbekend waar zij zijn, of ze nu onderdak hebben en hoe het met hen gaat. Als hulpverleners beter met elkaar zouden overleggen, zou de situatie in veel gevallen voorkomen kunnen worden.

Regiodonderdag, 26 juni 2008

‘Aaisykjen, ik sjoch wol hoe’t it komt; ik sil no earst yn it hea’

Leeuwarden - De controle op het aantal geraapte kievitseieren in Fryslân moet beter geregeld worden, vindt de Raad van State. De Faunabescherming neemt aan dat dit het einde van het aaisykjen betekent. Gedeputeerde Andriesen ziet nog volop kansen. De Faunabescherming vecht al jaren een juridische strijd uit met de provincie Fryslân, die de vergunningen verleent voor het rapen van kievietseieren. Uit de uitspraak van de Raad van State blijkt dat de provincie een beter systeem moet opzetten om te controleren of de rapers jaarlijks niet meer dan de toegestane 6934 eieren meenemen.

Regiodonderdag, 26 juni 2008

Enthousiasme over betere busdiensten

Drachten - De verbeteringen in de busdiensten van en naar Drachten die de nieuwe vervoerder Qbuzz belooft, vallen in goede aarde. Rita van Gelder, voorzitter van reizigersplatform Rocov Fryslân is enthousiast. ,,Dit is prachtig.”

Regiodonderdag, 26 juni 2008

Praatje via beeldscherm; dat voelt echt

Heerenveen - Het is in feite een klein apparaat, maar het moet grote gevolgen hebben voor het leven van veertig cliënten van Talant. De Thuispost, een beeldtelefoon met aanraakscherm, moet het makkelijker maken voor Talanters om met mensen een praatje te maken. ,,En dan hopen we dat het helpt tegen het gevoel van eenzaamheid, dat sommigen hebben”, zegt projectleidster Paula Roorda van Thuiszorg de Friese Wouden.

Regiodonderdag, 26 juni 2008

Harm de Vlas (62) neemt afscheid van de Master Frankeskoalle in Earnewâld

,,No, dan freegje wy jo dochs gewoan foar fęst?” Drie dagen voor aanvang van de zomervakantie in 1989 kreeg Harm de Vlas, directeur van de christelijke basisschool in Sumar, een ongebruikelijke vraag. De ‘commissie van zes’, een groep ouders uit Earnewâld, was bezig de openbare Master Frankeskoalle om te vormen tot een samenwerkingsschool voor christelijk en openbaar onderwijs.

Geloof & Kerkdonderdag, 26 juni 2008

Minder hulpvragen bij diaconieën

Utrecht - De diaconieën van de Protestantse Kerk in Nederland hebben vorig jaar bijna 7000 hulpvragen gehonoreerd. In 2005 waren dat er nog 9900. Voor het eerst deden ook andere kerkgenootschappen mee aan het onderzoek Armoede in Nederland van Kerk in Actie. De Rooms-Katholieke Kerk honoreerde ruim 8200 hulpvragen.

Geloof & Kerkdonderdag, 26 juni 2008

Pas naar de diaconie als alles is geprobeerd

Leeuwarden - Diaconieën van kleine (burgerlijke of kerkelijke) gemeenten krijgen minder aanvragen om financiële steun binnen dan grotere gemeenten; terwijl de armoede juist daar (in regio’s met veel kleine gemeenten) vaak relatief groot is. Dit is één van de conclusies uit het Armoederapport 2008, dat vandaag door Kerk in Actie werd gepresenteerd. In Fryslân, waar veel kleine gemeenten zijn, komt volgens de Armoedemonitor van het CBS en SCP relatief veel armoede voor.

Geloof & Kerkdonderdag, 26 juni 2008

‘WMO moet tussen de oren bij kerkleden’

Leeuwarden - Burgerlijke gemeenten kunnen meer publiciteit geven aan het bestaan van de WMO en zodoende ook gerichter werven onder kerkleden, om zitting te nemen in een gemeentelijke WMO-adviesraad. Dat vindt Jannie Soepboer, programmacoördinator van Zorgbelang Fryslân. ,,Of je nu wel of niet lid bent van een kerk, het moet tussen de oren dat de WMO belangrijk is.’’

Geloof & Kerkdonderdag, 26 juni 2008

Draaiboek kerken voor terugkeer vluchteling

Leeuwarden - Kerkelijke gemeenten die uitgeprocedeerde asielzoekers willen ondersteunen bij de terugkeer naar hun vaderland, kunnen gebruik maken van een ‘Draaiboek terugkeer asielzoekers’. Het draaiboek is een uitgave van Kerk in Actie.

Sportdonderdag, 26 juni 2008

Reputaties

Dit EK is er een van reputaties aan het worden. Reputaties zijn hardnekkig, zeker als ze van tijd tot tijd worden bevestigd. Zo heeft het Nederlands elftal de reputatie van mooi en aanvallend voetbal te spelen. Opgelopen op het wereldkampioenschap in 1974. Met Cruijff & Co. Dat het in 1978 (toen Co. het zonder Cruijff moest stellen) al een stukje minder goed was en we sindsdien alleen maar slechter zijn gaan voetballen, doet aan die reputatie niets af. Er is altijd wel een wedstrijdje tussendoor dat onze naam en faam weer voor een paar jaar verlengt.

Sportdonderdag, 26 juni 2008

Rein van der Wal ondanks verlies toch winnaar

It Heidenskip - De glimlach op het gezicht van Rein van der Wal verdween gisteravond niet van zijn gezicht. Ondanks de ultieme sprong van Thewis Hobma van 19.83, de beste seizoensprestatie van een Fries tot dusver, had de Parregaster weer eens bewezen dat hij tot het eliteclubje ljeppers hoort. Met zijn allereerste 19-meter sprong ooit (19.77) toonde hij aan dat zijn concurrenten nog altijd rekening met hem moeten houden.

Sportdonderdag, 26 juni 2008

‘Juventus wil Pranjic’

Heerenveen Danijel Pranjic staat volgens diverse internationale websites in de belangstelling van Juventus. De 26-jarige linkspoort speelde zich in de kijker tijdens het EK.

Sportdonderdag, 26 juni 2008

Leeuwarden krijgt het NK survival

Leeuwarden - Stichting Survivalrun Friesland (SSF) is door de Survival Bond Nederland (SBN) aangewezen voor de organisatie van de Nederlands kampioenschappen Runner Up Circuit (RUC) op 5 oktober. Op die dag houdt de SSF voor de vijftiende maal haar traditionele Bikkel Survival Run in de Groene ster. In het kader van haar derde lustrum kreeg de Friese afdeling het Nederlands kampioenschap toegewezen.

Sportdonderdag, 26 juni 2008

Easterlittens al tien jaar plat voor Jeu de Pelote

Easterlittens - Het was gisteravond weer gezellig druk op het dorpsplein in Easterlittens, waar voor de tiende keer in successie het open Fries kampioenschap Jeu de Pelote wordt gehouden. In juni gaat traditioneel twee weken lang om zes uur ’s avonds de deur op slot in Easterlittens en dan grijpen de peloteurs de macht om te strijden om ‘it pealtsje’.


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties