De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
vrijdag 20 april

Archief

De artikelen van donderdag, 26 februari 2004.

Achtergronddonderdag, 26 februari 2004

‘Ondernemen meer dan koe melken’

Boeren moeten hun geld veel meer dan ooit op kantoor verdienen. Het boerenvak is meer dan alleen koeien melken, betoogt Hendrik Oosterveld. Nieuwe markten aanslaan, kosten omlaag brengen, marktprijzen bepalen – met andere woorden: ondernemen – moet alle prioriteit krijgen. Een bewerking van de toespraak die hij hield voor boeren in het Noordoosten van Fryslân.

Achtergronddonderdag, 26 februari 2004

Geneeswijzen vullen elkaar aan

De vrije keus van de tv-ster Sylvia Millecam voor het occulte medium Jomanda betekent het einde van keuzevrijheid voor patiënten. Keuzevrijheid was de laatste jaren het hoogste politieke ideaal. Die wordt nu omzeep geholpen door diezelfde politiek en de patiënt is de dupe. Er is maar één uitweg met perspectief: een elkaar aanvullende, complementaire geneeswijze. Wie de geschiedenis kent, hunkert naar een Hippokratische artsenopleiding.

Bijschriftdonderdag, 26 februari 2004

In het land der blinden

Het is druk in Jericho. Allemaal feestgangers zijn op weg naar het paasfeest in Jeruzalem.

Cultuurdonderdag, 26 februari 2004

Mening over ‘The Passion of the Christ’ kan eindelijk getoetst

Reclame is er niet voor nodig geweest. Toch bezochten Amerikanen woensdag massaal de bioscopen om de premičre van The Passion of the Christ bij te wonen. Met de bekendheid van de omstreden film van Mel Gibson zat het op voorhand al goed; de afgelopen tijd had die al zo veel stof doen opwaaien dat hij niet in de aanvankelijke 2500, maar in 4000 Amerikaanse zalen in premičre ging. De meningen over ‘The Passion’ waren al gevormd, sinds woensdag kunnen die ook worden getoetst.

Cultuurdonderdag, 26 februari 2004

Rink van der Veldepriis 2004 foar Koos Tiemersma

Drachten - De Rink van der Velde-priis 2004 giet nei skriuwer Koos Tiemersma. Dat is woansdei bekend makke yn it gemeentehűs fan Drachten. Tiemersma kriget de |priis foar syn roman De Ljedder .

Cultuurdonderdag, 26 februari 2004

Boek oer PC wint Liuweprint 2003

Ljouwert - De Liuweprint 2003 is takend oan it tinkboek De fiifde woansdei, 150 jier PC . Dat hat Stichting It Fryske Boek woansdei bekend makke. It ynformative boek foar bern De tsien fan Nynke fan Hichtum hat de Welpeprint 2003 wűn.

Dossierdonderdag, 26 februari 2004

Op deze manier lukt het niet

Schiphol/Pristina - ,,Als binnen twee jaar het aantal gedwongen uitzettingen bijna verdubbelt, moeten er snel meer faciliteiten op de luchthaven Schiphol komen. Ook is het noodzakelijk dat we dan meer mensen krijgen.’’

Dossierdonderdag, 26 februari 2004

Vergeefs wachten op een pardon

De maand januari wordt ontzettend spannend voor |duizenden asielzoekers in Nederland. Zij krijgen antwoord |op hun smeekbrief aan het ministerie van Justitie, waarin |ze om een status vragen. Eigenlijk is de uitslag al bekend: |ze moeten het land uit. Dan begint de ellende pas, zeggen |opvangorganisaties.

Dossierdonderdag, 26 februari 2004

Nawijn: We zijn te lief geweest

Het kabinet-Balkenende maakt korte metten met ,,de vrijblijvendheid die te lang het integratie- en immigratiebeleid heeft bepaald’’, zegt minister Nawijn van Vreemdelingen- en Integratiebeleid. ,,We zijn te lief geweest.’’ De regering kondigt een groot aantal maatregelen af die de immigratie beperken en de integratie dwingender opleggen aan migranten.

Dossierdonderdag, 26 februari 2004

Asielclubs willen actief uitzetbeleid

Den Haag - Het is hoog tijd dat minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) met een goede regeling komt voor de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers. Zo’n regeling moet niet meer uitgaan van vrijwilligheid, er moet druk van de overheid achter zitten.

Dossierdonderdag, 26 februari 2004

‘Meeste allochtonen doen het goed’


Dossierdonderdag, 26 februari 2004

Hulp aan ontheemden

Drachten – Uitgeprocedeerde asielzoekers in Smallingerland moeten niet aan hun lot worden overgelaten.

Dossierdonderdag, 26 februari 2004

Noodopvang asielzoekers mag toch

Leeuwarden - Gemeenten mogen toch noodopvang bieden aan uitgeprocedeerde asielzoekers. De CDA-fractie in de Tweede Kamer heeft besloten de motie van D66 hiertoe te steunen. Daarmee is er een Kamermeerderheid. Minister Verdonk van Vreemdelingenzaken zegde gisteren toe in januari te komen met een nieuw terugkeerbeleid.

Dossierdonderdag, 26 februari 2004

Asielzoekers niet op straat, ondanks bevel

Den Haag – Gemeenten moeten toch uitgeprocedeerde asielzoekers uitzetten, ook al is het kerst. Dat schrijft minister Verdonk van Vreemdelingenzaken aan de Tweede Kamer. Een Kamermeerderheid wil eerst het terugkeer- en uitzetbeleid bespreken. De Friese gemeenten blijven weigeren mee te werken aan uitzettingen.

Dossierdonderdag, 26 februari 2004

VNG tevreden met akkoord over uitgeprocedeerden

Hilversum - De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is tevreden met de overeenkomst over de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers, die de vier grote steden met het Rijk hebben bereikt. De Dordtse burgemeester R. Bandell zei dat zaterdag op Radio 1 als voorzitter van een platform dat zich binnen de VNG met asielzoekers bezighoudt.

Dossierdonderdag, 26 februari 2004

Asielzoekers mogen nooit op straat worden gezet

Schrijnend. Huichelachtig. Onmenselijk. Instellingen die uitgeprocedeerde asielzoekers |opvangen, hebben geen goed woord over voor het uitzetbeleid van minister Verdonk van Vreemdelingenzaken. Zij wil de komende maanden duizenden vluchtelingen op straat |zetten. Door politieke commotie is de operatie vertraagd. Opvangers hopen dat van uitstel |afstel komt.

Dossierdonderdag, 26 februari 2004

Grote steden zetten illegalen voortaan uit

Leeuwarden – De vier grote steden zetten uitgeprocedeerde asielzoekers voortaan toch uit hun tijdelijke woning. De asielzoekers worden naar zogenoemde vertrekcentra overgebracht. Daarover is overeenstemming bereikt met minister Verdonk van Vreemdelingenbeleid. In Fryslân en Groningen wordt het akkoord positief ontvangen.

Dossierdonderdag, 26 februari 2004

Tineke Huizinga niet tevreden met antwoord Verdonk

Den Haag – Tineke Huizinga, Tweede-Kamerlid voor de ChristenUnie, is niet tevreden met antwoorden van minister Verdonk van Integratie en Vreemdelingenbeleid op haar vragen. Huizinga vroeg hoe Nederland omgaat met asielzoekersgezinnen die het land moeten verlaten en waarvan de ouders verschillende nationaliteiten hebben. Huizinga verwees naar een gezin met twee kinderen in het asielzoekerscentrum (azc) van Wolvega. De moeder is een Tsjetsjeense, de vader een Afghaan. De man kan terug naar Afghanistan, maar niet met zijn vrouw. De kansen dat de vrouw naar haar eigen land terug kan, zijn bijna nihil.

Dossierdonderdag, 26 februari 2004

‘Een vertrekcentrum is nog geen uitzetcentrum’

Leeuwarden - Gemeenten moeten niet naďef zijn en denken dat met het voorstel van justitieminister Verdonk het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers goed geregeld is. Die waarschuwing uit directeur J. van Tilborg van de kerkelijke stichting Inlia. Verdonk kondigde vrijdag een overeenkomst aan met de vier grote steden die uitgeprocedeerde asielzoekers tegen de regel van de wet opvangen, omdat ze anders op straat komen te staan. De ‘vertrekcentra’ die de minister wil laten inrichten, zijn geen afdoende oplossing, denkt Van Tilborg. Het daadwerkelijk laten terugkeren van uitgeprocedeerden door uitzetting is immers niet gegarandeerd in Verdonks plan. Ze spreekt nadrukkelijk niet over ‘uitzetcentra’. Als de uitwerking niet helemaal goed dichtgetimmerd wordt, ontstaan er makkelijk weer open-einde-situaties zoals met het voormalige vertrekcentrum in Ter Apel, dat een fiasco werd.

Dossierdonderdag, 26 februari 2004

Friese actie tegen beleid Verdonk

Leeuwarden – Friese vluchtelingorganisaties gaan actievoeren tegen het beleid van minister Verdonk van Vreemdelingenzaken. Volgende week donderdag houdt vluchtelingenwerk een actie in de Grote Kerk in Leeuwarden. De actie wordt gehouden omdat maar weinig Friezen vandaag naar de landelijke actiedag in Den Haag kunnen. Deze landelijke actie werd te kort van tevoren aangekondigd.

Dossierdonderdag, 26 februari 2004

Verzet groeit tegen uitzetten asielzoekers

Leeuwarden – De weerstand tegen de plannen om de komende jaren massaal asielzoekers uit te gaan zetten, neemt toe en blijkt breed gedragen. Burgers, belangenorganisaties, deskundigen en bestuurders halen de huidige voorstellen massaal onderuit. De Friese gemeenten pleiten voor een ruimhartiger pardonregeling.

Dossierdonderdag, 26 februari 2004

Teleurstelling over CDA-steun asielbeleid

Leeuwarden/Utrecht – Vluchtelingenwerk Fryslân is teleurgesteld over de uitkomst van het CDA-congres van afgelopen zaterdag. De CDA-leden stemden in meerderheid in met de steun die de Tweede Kamerfractie geeft aan het asielbeleid van minister Verdonk. CDA Fryslân is blij met de uitkomst.

Economiedonderdag, 26 februari 2004

Jubilerende bakker is spil in het dorp

Boornbergum - ,,Wanneer er iets gebeurt in het dorp weten wij het vaak als een van de eersten.’’ Aan het woord is bakker Johannes Baarsma uit Boornbergum. De uitspraak is illustrerend voor de functie die de bakkerij heeft in het dorp. Veel inwoners van Bornbergum en die uit de wijde omgeving zijn aangewezen op de enige bakkerij in de omgeving.

Economiedonderdag, 26 februari 2004

Subsidie voor duurzaam ondernemen

Leeuwarden – Door het College van Gedeputeerde Staten is een subsidieverordening vastgesteld op het gebied van duurzaam ondernemen. Het actieprogramma richt zich vooral op het midden- en kleinbedrijf en stimuleert bedrijven duurzaam en efficiënt om te gaan met hulp- en grondstoffen. Er is jaarlijks 45.000 euro aan subsidies beschikbaar.

Hoofdartikeldonderdag, 26 februari 2004

Meten met twee maten

In dezelfde week waarin rebellen honderden burgers in Uganda afslachtten, de hervormingen in Iran werden teruggedraaid, Poetin de Russische regering naar huis stuurde en er eindelijk gepraat wordt over de Noord-Koreaanse kernbom, lijkt de hele wereld vooral aandacht te hebben voor een hek rond Palestijns gebied.

Regiodonderdag, 26 februari 2004

‘Met diploma ben je nog geen volleerd brandweerman’

Toen hij begon als medewerker van Brandweeropleidingen Noord (BON) waren ze met z’n tweeën en kon hij het werk op een zolderkamertje in Oosterwolde makkelijk aan. Nu Tjakko Tjakkes 35 jaar later als directeur afscheid neemt, is de commissie uitgegroeid tot een holding met elf fulltime werknemers, een kantoor in Groningen en een oefencentrum in Zuidbroek. Bijna alle ruim 3500 brandweermensen in het Noorden hebben een BON-diploma op zak. Tjakkes kan daar best trots op zijn. ,,Het is min of meer vanzelf gegaan.”

Regiodonderdag, 26 februari 2004

Mossel komt straks uit Noordzee

IJmuiden - Mosselvissers kunnen binnen één tot twee jaar stoppen met het kweken en opvissen van mosselen in de Waddenzee, zonder daardoor economische schade op te lopen. Als ze hun netten tussen de palen van de windmolenparken in de Noordzee spannen, groeien daar als vanzelf genoeg mosselen aan om aan de vraag te voldoen.

Regiodonderdag, 26 februari 2004

Friese gemeenten volgen nauwgezet uitgeprocedeerde

Joure – De Friese gemeenten bepleiten bij minister Verdonk alsnog voor een ruimere pardonregeling voor schrijnende gevallen.

Regiodonderdag, 26 februari 2004

Lage snelheid leidt tot minder verkeersdoden

Leeuwarden - Het aantal verkeersslachtoffers wordt met een kwart verminderd als de maximumsnelheid op gemeentelijke wegen wordt verlaagd van 80 naar 60 kilometer per uur. Dat blijkt uit een landelijke proef op wegen die onder beheer staan van waterschappen.

Geloof & Kerkdonderdag, 26 februari 2004

Van medische zending naar ‘healing ministry’

Leeuwarden - De aandacht voor ziekte en genezing buiten onze grenzen vindt zijn oorsprong in de zending. Lichamelijke zorg en evangelieverkondiging waren van meet af onlosmakelijk met elkaar verbonden. Medische activiteiten werden dan ook beschouwd als verkondiging door de daad.

Geloof & Kerkdonderdag, 26 februari 2004

Bisschoppen pleiten voor soberheid

Leeuwarden – De Nederlandse bisschoppen pleiten in een Vastenbrief voor een sobere leefstijl.

Sportdonderdag, 26 februari 2004

SIOS gaat strijdend ten onder

Wolvega - SIOS speelt volgend seizoen in de zaal in de tweede klasse. Dat is de conclusie die getrokken moet worden uit de nederlaag die de Wolvegasters korfballers woensdagavond leden tegen kampioen VDW/OLS uit Assen.

Sportdonderdag, 26 februari 2004

Waterman: ‘Zoals ik het droom, zo gaat het’

Heerenveen – Op 24 oktober 2001 leed Ajax in het Abe Lenstrastadion een verpletterende 5-1 nederlaag tegen Sportclub Heerenveen. Destijds betekende die zeperd het begin van het einde van trainer Co Adriaanse in de Arena. Voor ontslag hoeft Ronald Koeman niet te vrezen - hij wordt in Amsterdam op handen gedragen – maar echt amused was de geboren Groninger woensdagavond niet. ,,We zijn weggespeeld.’’

Sportdonderdag, 26 februari 2004

‘Keatsen is stikje Fryslân yn optima forma’

Leeuwarden – De Friesland Bank keert per 1 januari 2005 voor tenminste zes seizoenen terug als hoofdsponsor van de Koninklijke Nederlandse Kaats Bond. Met het sponsorschap is een bedrag van 150.000 euro per jaar gemoeid.

Sportdonderdag, 26 februari 2004

Nota zit bepaald niet zorgeloos op het pluche

Harlingen – In zijn vijfde en laatste seizoen bij Zeerobben maakt Johnny Nota zorgelijke tijden door. Voetbaltactisch en voetbaltechnisch schort er bij de tweedeklasser niet zoveel aan, maar met 14 punten uit evenzoveel duels is wel duidelijk dat Nota bepaald niet zorgeloos op het pluche zit.

Sportdonderdag, 26 februari 2004

Heerenveen pakt ook Ajax bij de ‘kladden’

Heerenveen – Foppe de Haan beloofde PSV-trainer Guus Hiddink zaterdagavond ook Ajax bij de kladden te pakken. Een kleine honderd uren later maakte SC Heerenveen die woorden voor eigen publiek meer dan waar. Dankzij een sprankelend optreden na rust gaf de Friese voetbaltrots woensdagavond de Amsterdamse titelpretendent even voetballes.

Sportdonderdag, 26 februari 2004

Väyrynen wil volgend seizoen naar Serie A

Heerenveen – Mika Väyrynen wil Heerenveen na dit seizoen verlaten. Dat heeft de Fin woensdagavond gezegd.

Weerdonderdag, 26 februari 2004

Sneeuwbuien

Vannacht klaart het op en valt er een enkele sneeuwbui. Het kwik zakt tot rond -3 graden. Morgen hebben we vooral in de middag opnieuw sneeuwbuien en het kwik ligt dan overdag rond 3 graden. De wind is daarbij zwak tot matig.


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties