De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
maandag 23 april

Archief

De artikelen van vrijdag, 25 februari 2005.

Achtergrondvrijdag, 25 februari 2005

De piklijst gaat iedereen op school aan

Pesten op school wordt te vaak gezien als een incident. Dat is een misverstand; pesten komt veel voor en is moeilijk uit te roeien. Zonder een sterke schoolleiding, volwassen leraren en betrokken ouders is het probleem niet in te perken, vindt oud-hoogleraar orthopedagogiek Wim ter Horst. Pestende kinderen van school sturen is soms onvermijdelijk.

Achtergrondvrijdag, 25 februari 2005

Gehandicapte kinderen worden vaker mishandeld

Kinderen met een verstandelijke beperking of een aandoening als autisme lopen verhoogd risico op kindermishandeling.

Bijschriftvrijdag, 25 februari 2005

Medeplichtig

De laatste woorden van het Onze Vader ontbreken in het evangelie van Lucas. Heeft Jezus deze niet gesproken?

Cultuurvrijdag, 25 februari 2005

Ranarim: plezierige Zweedse folk

Het was niet alleen een feit dat de beide stemmen van de dames goed samenklonken, maar ze maakten de liederen ook spannend door met en tegen elkaar op te zingen en zo elkaar op te jutten tot nog betere prestaties.

Cultuurvrijdag, 25 februari 2005

Londen Heritage Festival wil Friese muziekstudenten

Drachten – De 22 studenten die de dit cursusjaar gestarte opleiding SPW-muziek aan de Friese Poort in Drachten volgen, hebben een uitnodiging gekregen om te spelen op het London Heritage Festival.

Cultuurvrijdag, 25 februari 2005

Deelnemers Friese talentenjacht bekend

Leeuwarden - De selectiecommissies van de Friese Popnet BandContest hebben bekend gemaakt welke bands mogen meedoen aan de nieuwe talentenjacht voor bands.

Economievrijdag, 25 februari 2005

Meer mensen

Oentsjerk – Voor de groei van de Friese economie moet de provincie zich meer richten op het binnenhalen van meer inwoners. Dat was gisteravond de boodschap van F. Michelbrink van de NOM tijdens een bijeenkomst van werkgeversorganisatie VNO-NCW. ,,Het Noorden richt zich nu nog veel op het binnenhalen van bedrijven, maar het binnenhalen van meer mensen in een woonomgeving die duidelijk meer welzijn biedt, leidt automatisch tot werkgelegenheid. We zullen daarom het hogere welzijn beter uit moeten dragen.”

Economievrijdag, 25 februari 2005

De hoogte in met elektrische steiger

Heerenveen – Na tweeëneenhalf jaar voorbereidingen is bij Nijholt Staal- en Machinebouw het eerste prototype van de elektrische mast-hefsteiger goedgekeurd. ,,Een traditionele steiger is door de vaste maten vaak net niet op de gewenste hoogte te krijgen. En dat geeft veel lichamelijke klachten”, stelt Erwin Stegenga. De elektrische steiger is op iedere gewenste hoogte te brengen en is ontworpen door Harm Jan de Ruiter uit het Groninger Kolham.

Hoofdartikelvrijdag, 25 februari 2005

Bestuurlijke vernieuwing…

De voorgenomen bestuurlijke vernieuwing sticht steeds meer politieke verwarring. Dat betreft de plannen van minister De Graaf (D66) voor een gekozen burgemeester en ook allerlei proefballonnen die door de VVD en PvdA worden opgelaten.

Regiovrijdag, 25 februari 2005

Bodemvondst strop voor plan Reduzum

Reduzum – Tuurlijk, als er sporen van menselijke bewoning uit het jaar nul in je dorp worden gevonden, is dat best een reden om trots te zijn. Maar had die oude terp van Reduzum niet een paar honderd meter verderop kunnen liggen? ,,No kin in poerbêst plan wer’t wy moannen oan wurke ha yn de papierbak”, moppert Durk van Gorkum van de ‘woonplangroep’ van Doarpsbelang Reduzum. Zijn club onderhandelde met de gemeente Boarnsterhim, wist de omwonenden op één lijn te krijgen en stond eigenlijk klaar om de bouwaanvragen in te dienen. Twaalf zorgwoningen, zes goedkope koophuizen en tien vrije marktwoningen aan de zuidkant van Reduzum, dat was het idee. En niemand die er op rekende dat archeologisch onderzoek nog roet in het eten zou gooien. ,,Neffens de provinsjale boaijemkaart moast der in ‘oriënterend onderzoek’ dien wurde. Dat betsjut dat op basis fan de literatuur net ferwachte wurdt dat der wat fûn wurde sil.”

Regiovrijdag, 25 februari 2005

Nooit je vriendje kunnen meenemen, want thuis is iemand ziek

Dokkum – Stel, je bent een meisje van zestien en je moet iedere dag je zieke vader helpen verschonen. Je doet het natuurlijk. Uit loyaliteit met je familie, én omdat je niet tegen je moeder durft te zeggen ‘ik heb geen zin te helpen’. Maar leuk is anders. Schaamte en ongemakkelijkheid beletten het je om hierover met je vrienden te praten.

Regiovrijdag, 25 februari 2005

Provincie wil subsidie milieu ‘hergebruiken’

Leeuwarden – Als bedrijven winst maken dankzij innovaties waar subsidie voor ontvangen is, dan wil de provincie een deel van dat geld terugvorderen. Daarover zullen vooraf afspraken worden gemaakt. Het gaat om subsidies die worden verleend aan bedrijven om milieuproblemen op innovatieve wijze op te lossen. Het teruggesluisde subsidiegeld wordt dan opnieuw gebruikt voor soortgelijke aanvragen. Dat staat in het Ontwerp Milieubeleidsplan voor 2006-2009, dat gisteren werd gepresenteerd. Gedeputeerde Baas gaat ervan uit dat het voornemen juridisch haalbaar is.

Regiovrijdag, 25 februari 2005

‘Overval’ was een oefening van de politie

Wat sterk leek op een overval, bleek achteraf een oefening van de hondenbrigade van de politie Midden-Friesland.

Geloof & Kerkvrijdag, 25 februari 2005

‘Kwaad roept liefde wakker’

Vaticaanstad – ‘Al het kwaad in de wereld bestaat om in ons de liefde wakker te maken’. Dat is de toonzettende boodschap van het jongste (alweer vijfde) boek van paus Johannes Paulus II. Begin deze week verscheen het onder de titel Herinnering en Identiteit. Conversatie tussen millennia . ‘Alle mensenlijke lijden, alle pijn, elke ziekte heeft de belofte van de Redding in zich’.

Geloof & Kerkvrijdag, 25 februari 2005

De geestelijk verzorger en de ‘vermarkting’ in de zorg

Leeuwarden – De geestelijke verzorging in de ouderenzorg heeft het zwaar. Onlangs maakte Zorggroep Noorderbreedte in Leeuwarden bekend voor het tweede achtereenvolgende jaar te bezuinigen op de geestelijke verzorging. Volgens Henk Veltkamp is het belangrijk dat de geestelijke verzorger leert zijn ‘product’ goed te verkopen binnen de organisatie, en dat hij daarbij naast de taal van de ziel óók de taal van het management spreekt.

Geloof & Kerkvrijdag, 25 februari 2005

‘Theologiestudent leert niet meer exegetiseren’

Zoetermeer – ‘Wat er nog aan exegese aan de universiteit gedaan wordt, staat zo ver af van de prediking dat je eigenlijk geen bijbelse theologie meer kunt doen aan de universiteit. De opleiding tot predikant is ernstig mank geworden, omdat alles gericht is op praktische toerusting.’

Weervrijdag, 25 februari 2005

Grijs

Vandaag is het bewolkt en valt er af en toe sneeuw of lichte sneeuw. De temperatuur loopt op naar ongeveer 2 graden en de oost tot noordoostenwind is zwak tot matig. Vannacht blijft het bewolkt en schommelt de temperatuur rond het vriespunt.


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties