De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zaterdag 21 april

Archief

De artikelen van vrijdag, 23 januari 2004.

Bijschriftvrijdag, 23 januari 2004

Een gespannen vraag

Mensen komen bij Johannes de Doper. Reizigers, die het aandurfden door een woest en verlaten gebied te reizen en extra hemden en extra voedsel hadden meegenomen.

Cultuurvrijdag, 23 januari 2004

Merci Mercier!

Franse muziek heeft een in Frankrijk geboren dirigent of op z’n minst een dirigent met een Franse achternaam nodig. Het orkest mag overigens best een niet-Frans orkest zijn. Ten slotte vierden Charles Munch en Pierre Monteux hun grootste triomfen met het Boston Symphony Orchestra. En Charles Dutoit - die achternaam moet het ’m wel doen want de grootvader van deze Zwitser was een Engelsman! - deed dat met het orkest van Montreal.

Cultuurvrijdag, 23 januari 2004

Vroeger was toch alles beter?

De cabaretiers Van Houts en De Ket hebben het er in hun nieuwste voorstelling ook over. Net als de oudjes Fred Florusse en Pieter van Empelen in Een vleugje parfum tussen de spruitjes . Namelijk de devaluatie van het Nederlandse cabaret. De pretfactor, de verpretting, heeft in het huidige cabaretaanbod de overhand gekregen ten koste van de inhoud.

Dossiervrijdag, 23 januari 2004

Met klokkenspel ging wens in vervulling

Het was de hartewens van burgemeester Van Tuinen van Dokkum, een carillon in zijn stad. Op zaterdag 2 juli 1955, een warme zomerdag, ging zijn wens in vervulling. In de koepel van het stadhuis hing een ,,allercharmantst’’ klokkenspel.

Hoofdartikelvrijdag, 23 januari 2004

Integratie door onderwijs…

Een belangrijk onderdeel van het rapport van de commissie Blok over de integratie vormt het onderwijs. Daarin komt de rol aan de orde die dat onderwijs zou moeten vervullen bij de integratie van allochtone nieuwkomers.

Regiovrijdag, 23 januari 2004

‘IBF-plan slecht voor stad’

Leeuwarden – Leeuwarden zal negatieve gevolgen ondervinden wanneer het Internationaal Bedrijventerrein Friesland (IBF) in Heerenveen toegankelijk wordt voor kleine bedrijven.

Regiovrijdag, 23 januari 2004

Subsidies blijven bestaan

Franeker – Er lijkt voorlopig geen koerswijziging te komen in het beleid van de gemeente Franekeradeel. Om 1,5 miljoen euro te bezuinigen wil de gemeenteraad liever nog eens extra korten op alle subsidies. Ook moet het college van burgemeester en wethouders ambtenaren gaan ontslaan. Dat bleek gisteren tijdens de speciale bezuinigingsvergadering.

Regiovrijdag, 23 januari 2004

‘Friese asielzoekers vallen buiten de boot’

Leeuwarden – Hooguit tien asielzoekers in Fryslân vallen onder het specifiek pardon van minister Verdonk (Vreemdelingenzaken). Dat zegt directeur K. Harink van Vluchtelingenwerk Fryslân. Hij vermoedt dat zo’n achthonderd in Fryslân verblijvende asielzoekers straks buiten de boot vallen. Zij zijn al langer dan vijf jaar in Nederland, maar zitten in de tweede asielprocedure. Het pardon geldt alleen diegenen die al vijf jaar in Nederland wonen en nog maar in de eerste asielprocedure zitten.

Regiovrijdag, 23 januari 2004

Noorden kan blijven azen op Europees geld

Leeuwarden – De kans is groot dat Noord-Nederland ook na 2006 geld kan verwerven uit Europese structuurfondsen. Het kabinet wilde deels af van deze subsidieregelingen, maar staatssecretaris Van Gennip van Economische Zaken heeft laten weten dat die wens onvoldoende weerklank vindt in ‘Europa’. Totnogtoe haalt het Noorden jaarlijks tientallen miljoenen uit de verschillende fondsen.

Regiovrijdag, 23 januari 2004

‘Ander denkklimaat kan minima helpen’

Leeuwarden – Het denkklimaat in ons land moet veranderen. Mensen die armoede lijden en afhankelijk zijn van anderen, moeten weer worden gezien als volwaardige burgers. De weerzin tegen de verharding van het sociale klimaat in Nederland moet terugkomen.

Regiovrijdag, 23 januari 2004

Joseph krijgt zijn moeder terug op zijn verjaardag

Heerenveen – Joseph uit Kameroen heeft wel een heel bijzondere zevenentwintigste verjaardag gehad. Op die dag, 26 december, kreeg hij na vijf jaar onzekerheid te horen dat zijn doodgewaande moeder nog leefde.

Geloof & Kerkvrijdag, 23 januari 2004

EW splitst startdag gemeentegroeigroepen

Diever – Het Evangelisch Werkverband (EW), de vernieuwingsbeweging binnen de Samen-op-Wegkerken, gaat haar landelijke startdag voor de Gemeentegroeigroepen (GGG) opsplitsen. De dag wordt op 11 september zowel in Hoogeveen als Gorinchem gehouden.

Geloof & Kerkvrijdag, 23 januari 2004

Musical over kerkmuziek voor kinderen

Leeuwarden – Kinderen met een muziekevenement in aanraking brengen met de geschiedenis van de kerkmuziek. Dat is de doelstelling van een bijzonder project van het VU-Podium in samenwerking met de pabo van de Christelijke Hogeschool Nederland. ,,Een historische musical in een modern jasje”, typeert initiatiefnemer Wiep Koehoorn het evenement, dat in Fryslân drie keer wordt uitgevoerd.

Weervrijdag, 23 januari 2004

Nog zacht

Vanavond en vannacht ligt het kwik dichtbij het vriespunt, omdat we beginnen met enkele opklaringen. Daarna volgt tegen de ochtend regen vanuit het westen. Het is morgen nog zacht met maxima rond 6 graden.


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties