De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
donderdag 19 april

Archief

De artikelen van vrijdag, 21 mei 2004.

Bijschriftvrijdag, 21 mei 2004

Gedreven door

Richteren 3: 7-11

Hoofdartikelvrijdag, 21 mei 2004

De vergrijzing te lijf…

In de nacht van dinsdag op woensdag jongstleden is het voorjaarsoverleg tussen de overheid en de sociale partners zo goed als mislukt. Het kabinet stemde in met een voorstel van de werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO-Nederland om het vervroegd pensioen van 62,5 jaar tegen 70 procent van het loon mogelijk te maken. De werknemersorganisaties FNV en CNV hielden vast aan 62 jaar. Dat lijkt een klein verschil. Het voornaamste struikelblok was echter dat het kabinet wenste vast te houden aan de keuzevrijheid van mensen om hun geld wel of niet te besteden aan collectieve regelingen voor een vroeg-pensioen. De werknemers bleven tegen die keuzevrijheid, die voor hen een heel principieel punt is.

Regiovrijdag, 21 mei 2004

Ploeg pleit voor verhoging van wegenbelasting

Leeuwarden – Gedeputeerde Ploeg van de provincie Fryslân pleit voor verhoging van de motorrijtuigenbelasting. De provincie heeft nog een onbenutte belastingcapaciteit van jaarlijks 17 miljoen euro en de gedeputeerde van financiën wil die ,,veilig stellen”. Zou het volledige bedrag worden benut, dan komt dat grofweg neer op een verhoging van 50 euro per autobezitter.

Regiovrijdag, 21 mei 2004

Theologen aan zet op eigen NK schaken

Op de theologische faculteiten is schaken een van de meest populaire vormen van tijdverdrijf, maar eenmaal afgestudeerd komen de meeste dominees, pastoors en andere geestelijken nauwelijks meer toe aan een krachtmeting in de eeuwenoude denksport. Juist daarom en omdat het officiële Nederlandse kampioenschap schaken in Leeuwarden gehouden wordt in de Grote of Jacobijnerkerk, heeft organisator Sytze Faber besloten de theologen een eigen NK te geven, dat gelijktijdig met het officiële NK vanaf 5 juli zal worden gehouden.

Regiovrijdag, 21 mei 2004

Aanleg Drachtstervaart mag

Drachten - De woonwijk Drachtstervaart in Drachten mag worden aangelegd. De Raad van State in Den Haag heeft de planologische bezwaren tegen de aanleg, die de actiegroep het Drachtster Bos had ingediend, op enkele details na verworpen.

Regiovrijdag, 21 mei 2004

‘Fries Museum krijgt van mij geen steen meer’

Oldemarkt - Het kleine huis één kilometer over de grens van Fryslân in Overijssel staat vol met vitrinekasten. Er ligt van alles in: munten, oude sieraden, flesjes, bestek, botten en vooral heel veel stenen. Amateur-archeoloog Gerrit Jonker (55) laat niks liggen op zijn zoektochten, maar het stenen tijdperk is zijn specialiteit. Maar iets geven aan het Fries Museum doet hij niet meer, daar stoppen ze zijn stenen toch maar in de kelder. ,,Tegen de belofte in.” Hij is op zoek naar een nieuw museum voor zijn vondsten.

Weervrijdag, 21 mei 2004

Fris

Vandaag is het tamelijk fris voorjaarsweer: maximaal 15 graden. Er kan een enkele bui vallen en er waait een stevige noordenwind, in het waddengebied soms krachtig. Het weekeind verloopt eveneens fris met temperaturen rond de 15 graden.


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties