De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
donderdag 26 april

Archief

De artikelen van vrijdag, 20 november 2015.

Economievrijdag, 20 november 2015

Melkveehouders stappen vaker over op biologisch

Leeuwarden - Met een groeiende vraag naar biologische melk groeit de belangstelling bij gangbare melkveehouders om over te schakelen. Gaf vorig jaar zo'n tien melkveehouders aan te willen overstappen, dit jaar is dat aantal verdubbeld, aldus Teunis Jacob Slob, voorzitter van Natuurweide, de vereniging van biologische melkveehouders in Nederland.

Regiovrijdag, 20 november 2015

De Fryske Marren staat als een huis, maar is nog niet af

Joure - De doelstellingen zijn gehaald. De nieuwe gemeente staat als een huis en hij is er in geslaagd om in de afgelopen twee jaar alle vijftig dorpen en ťťn stad te kunnen bezoeken. Arie Aalberts neemt daarom met een goed gevoel afscheid van De Fryske Marren, waar hij sinds 1 januari 2014 als waarnemend burgemeester werkzaam was. ,,It wiene yntinsieve jierren, mar it wie prachtich om te dwaan."

Regiovrijdag, 20 november 2015

Asielzoekers met zakgeld op straat zetten is een heilloos plan

Leeuwarden - Jonge, gezonde en mannelijke asielzoekers die met wat zakgeld op straat worden gezet. Het kabinet onderzoekt die optie voor het scenario als er geen bedden voor opvang meer zouden zijn. Politieke partijen lijken er vooralsnog niets voor te voelen, maar het plan wordt wel uitgewerkt samen met de politie, de IND, het COA en de Dienst Vreemdelingenzaken.

Regiovrijdag, 20 november 2015

Universiteit in Frysl‚n is plots onzeker

Leeuwarden - De komst van een nevenvestiging van de Rijksuniversiteit Groningen naar Leeuwarden is plotseling onzeker geworden. Het college van bestuur van de RUG heeft de vergunningaanvraag bij het ministerie van Onderwijs uitgesteld, bevestigt woordvoerder Gernant Deekens. De reden is volgens hem dat het ministerie een dergelijke aanvraag op dit moment niet zou honoreren, omdat het nieuwe campusmodel in Groningen nog niet aanslaat.

Regiovrijdag, 20 november 2015

Struiken verwijderd uit Oerderduinen op Ameland

Ballum - De Oerderduinen op Ameland worden door It Fryske Gea teruggebracht in de staat van vijftig jaar geleden. Een gebied van zo'n elf hectare wordt momenteel geplagd. Struiken en grassen worden verwijderd, waardoor er weer ruimte komt voor oorspronkelijke waddenvegetatie als orchideeŽn, echt duizendguldenkruid en rond wintergroen. Verder worden de grijze duinen zo weer aantrekkelijk voor karakteristieke dieren als de velduil en de blauwe kiekendief.

Geloof & Kerkvrijdag, 20 november 2015

Wolvega zoekt verbinding na aanslagen

Wolvega - De bijeenkomst in Wolvega waar wordt stilgestaan bij de aanslagen in Parijs, vindt vrijdagavond plaats in de katholieke Sint-Franciscuskerk. Zowel christelijke geloofsgemeenschappen uit Wolvega (en omgeving) als de islamitische geloofsgemeenschap hebben zich achter de bijeenkomst Samen voor vrede en veiligheid geschaard.

Geloof & Kerkvrijdag, 20 november 2015

Van nood een deugd maken, ook van Parijs

De samenwerking tussen de Europese landen stond de laatste maanden ernstig onder druk. De vluchtelingenstroom leek een breekijzer tussen de landen in hun gezamenlijk optreden. Nationale overheden moesten een antwoord vinden op de problemen van de massale toestroom van mensen. Die problemen gingen over praktische zaken als onderdak en verzorging. Minstens zo belangrijk waren de politieke problemen. In vrijwel ieder land ontstond een sterke tegenbeweging, nadat de golf van emoties over de ellende van vluchtelingen was weggeŽbd. Politieke partijen voor wie asielbeleid een centraal thema was, zoals het geval bij diverse populistische partijen, leken de vruchten te plukken van de tegenstand in Europa. Regeringsleiders en coalitiepartijen dreigden grote binnenlandse problemen te krijgen. Voor Europa even geen tijd: de binnenlandse belangen gingen voor. Andere Europese landen waren door hun vluchtelingenbeleid eerder een vijand dan een bondgenoot. Eindeloze sessies tussen de regeringsleiders van Europa verhulden nauwelijks de grote spanningen in Europa.

Geloof & Kerkvrijdag, 20 november 2015

The Psalm Project treedt op in Bethelkerk

Drachten - The Psalm Project zaterdagavond in de Bethelkerk in Drachten haar nieuwe album Witter dan Sneeuw. The Psalm Project arrangeert bekende en minder bekende psalmmelodieŽn naar nieuwe, lichte poparrangementen. Witter dan Sneeuw is het vierde Nederlandstalige album van de groep. Daarnaast bracht ze twee Duitse en Engelse cd's uit.


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties