De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
dinsdag 22 mei

Archief

De artikelen van zaterdag, 19 augustus 2017.

Economiezaterdag, 19 augustus 2017

LTO Noord is tegen plannen IJsselmeer

Drachten - Landbouworganisatie LTO Noord stapt voorlopig uit de klankbordgroep die praat over de peilaanpassingen in het IJsselmeer. ,,Rijkswaterstaat (RWS) wil de peilen in het voorjaar verhogen en niet meewerken aan hogere zomerdijken om waterschade bij stormen uit het westen of zuidwesten te voorkomen. In eerste instantie leek het er echter wel op dat Rijkswaterstaat mee wilde werken”, zegt woordvoerder Peet Sterkenburgh. Ook recreatieorganisatie Recron is tegen de plannen omdat in het najaar de peilen worden verlaagd en RWS niet van plan is extra te baggeren. Dit kan tot problemen leiden met de diepgang in de havens bij de scheepvaart. Vooral recreanten zouden dan de dupe worden. Bij een lager peil in het najaar kan met de vele regenbuien die dan traditioneel vallen en een lager peil de ontwatering beter worden gerealiseerd.

Hoofdartikelzaterdag, 19 augustus 2017

Genderdebat groeit uit tot ideologie

De gemeente Amsterdam heeft een taalgids voor haar ambtenaren gemaakt met tips over de manier waarop burgers kunnen worden aangesproken. Gebruik liever niet ‘Geachte dames en heren’ maar: ‘Geachte aanwezigen’. En schrijf liever niet: ‘homoseksuele Amsterdammers’, maar bijvoorbeeld ‘roze Amsterdammers’.

Hoofdartikelzaterdag, 19 augustus 2017

De naaste als beelddrager van God

Menig kerk kent de discussie over het gevaar van vervlakking van het geloof door al te veel nadruk te leggen op het menselijke, op de naaste, in plaats van op God. In het horizontalistisch denken neemt de naaste de plaats in van God. De kritische vraag is: kan de naaste de plaats innemen van God?

Regiozaterdag, 19 augustus 2017

Leegstand in detailhandel neemt fors af

Leeuwarden - In Fryslân is de leegstand in de detailhandel het afgelopen jaar fors gedaald. Op 1 juli 2017 stond 6,6 procent van de winkelvloeroppervlakte leeg. Op 1 juli 2016 was dit nog 8,8 procent. Landelijk liep het leegstandspercentage ook terug, van 8,3 procent naar 7,4 procent.

Regiozaterdag, 19 augustus 2017

Hondsdagen vallen in het water

Leeuwarden - Wisselvalligheid troef tijdens de hondsdagen. In die periode van 20 juli tot 20 augustus, heeft het in Fryslân op twintig dagen geregend. In Leeuwarden was er slechts één zomerse dag (het criterium daarvoor is dat de grens van 25 graden wordt gepasseerd). In De Bilt kwam geen enkele zomerse dag voor.

Regiozaterdag, 19 augustus 2017

Tegenstand groter festivalterrein

Leeuwarden - Uitbreiding van het festivalterrein op de Groene Ster in Leeuwarden is geen optie voor de stichting Groene Ster Duurzaam. Dat zegt voorzitter Theo van Gelder. Leeuwarden onderzoekt of uitbreiding of verplaatsing van het festivalterrein binnen de Groene Ster mogelijk is. Daarvoor heeft de gemeente het gebied rond de Merjedobbe op het oog (het terrein tussen de Woelwijk en de Tytsjerkster Feart, aan de zijkanten afgebakend door de golfclub en het Alddiel). Het huidige terrein is daarboven gelegen en concentreert zich rond de zwemplassen. ,,De gemeente heeft met ons gesproken over verplaatsing. Uitbreiding is niet aan de orde, hooguit een inperking. Pas in het najaar wil de gemeente daar verder met ons over praten.”


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties