De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zaterdag 21 april

Archief

De artikelen van woensdag, 19 april 2017.

Economiewoensdag, 19 april 2017

Kabinet spaart zeldzame rassen

Leeuwarden - Boeren met koeien van zeldzame rassen hoeven geen dieren af te stoten om het mestoverschot terug te dringen. Staatssecretaris Martijn van Dam maakt voor hen een uitzondering, liet hij gisteren aan de Tweede Kamer weten.

Economiewoensdag, 19 april 2017

NVWA sluit slachterij Heijs na misstanden

Leek - Er mag voorlopig geen kip meer geslacht worden bij pluimveeverwerker Gebr. Heijs in Leek. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft dat besloten nadat de slachterij structureel de regels voor diergezondheid en dierenwelzijn heeft overtreden. Plannen voor verbetering bleken onvoldoende. De pluimveeverwerkende industrie vindt dat de NVWA met de sluiting een voorbeeld probeert te stellen in de hevig opgelopen strijd met de sector over de manier van handhaven.

Hoofdartikelwoensdag, 19 april 2017

Goede Vrijdag: buiten het vanzelfsprekende

De beschrijving van Goede Vrijdag in het Johannes-evangelie is een samenballing van gebeurtenissen waarvan een deel pas na herlezen en herlezen iets laat zien van de betekenis. Neem de rol van Pilatus, de Romeinse gezagdrager. Die zag niets kwaads in Jezus. Maar priesters en bewakers schreeuwden: kruisigen. Pilatus herhaalt: ik zeg dat Hij onschuldig is. Maar joden zeiden: hij heeft zichzelf de Zoon van God genoemd; volgens onze wetten moet Hij sterven. Pilatus werd bang: was Jezus dan toch een bedreiging voor hem, als Romeins gezagdrager? Hij nam Jezus apart: waar komt u toch vandaan? Jezus zweeg. Pilatus werd onrustig: weet u niet dat ik de macht heb om u vrij te laten of te kruisigen? Jezus gaf toen wel antwoord: U zou geen macht over mij hebben als God u die niet gegeven had. En: de grootste schuld ligt bij hem die mij aan u heeft overgeleverd. Pilatus werd door die woorden diep getroffen en probeerde te bedenken hoe hij Jezus zou kunnen vrijlaten. Maar de menigte bleef schreeuwen: als u Jezus vrijlaat, bent u ontrouw aan de keizer. Die woorden brachten hem ertoe op de rechterstoel te gaan zitten: moet ik uw koning doden? Hij is niet onze koning, kreeg Pilatus als antwoord. We hebben maar één koning, en dat is de keizer. Uiteindelijk zwichtte Pilatus voor beschuldigingen dat hij tegen de keizer zou handelen als hij Jezus zou vrijlaten. Zo kwam het oordeel, de kruisiging, tot stand.

Hoofdartikelwoensdag, 19 april 2017

Q-koorts is weg en aantal geiten groeit

De epidemie van de Q-koorts lijkt al lang geleden: zo´n tien jaar. Maar voor de mensen die nog steeds lijden aan de gevolgen van de ziekte en voor degenen die een dierbare verloren aan de ziekte is de Q-koorts een werkelijkheid, iedere dag.

Hoofdartikelwoensdag, 19 april 2017

Turks ja is een nee tegen Europese Unie

Van Erdogan is de opmerking dat democratie een tram is waar je naar believen op- en af kunt springen. Met het nipte ja in het referendum van zondag over de machtsuitbreiding voor de Turkse president, heeft Erdogan het punt bereikt waarop hij de democratie in westerse zin vaarwel zegt. Het is in Turkije nu echt gedaan met eerbied voor de persvrijheid, onafhankelijke rechtspraak en oog voor de belangen van minderheden. Met een tandeloos parlement en een sterke man aan de leiding glijdt Turkije verder af richting dictatuur.

Regiowoensdag, 19 april 2017

SC Twijzel toch vervolgd voor dug-outdrama

Het Openbaar Ministerie moet voetbalvereniging SC Twijzel toch vervolgen voor dood door schuld en het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel door schuld vanwege het dug-out-ongeval in 2014. Dat heeft het gerechtshof in Leeuwarden gisteren bepaald in de artikel 12-procedure die de ouders hadden aangespannen. De gemeente Achtkarspelen hoeft niet voor de strafrechter te worden gebracht.

Regiowoensdag, 19 april 2017

Crone wil meer ruimte bieden aan horeca

Leeuwarden - Meer kroegen in Leeuwarden mogen voortaan tot vijf uur ’s ochtends openblijven. En als kroegeigenaren in bepaalde delen van de binnenstad het willen, kunnen ze zelfs vrij sluitingstijden krijgen. Daarvoor moeten ze wel toestemming vragen aan de gemeente Leeuwarden en aan bepaalde voorwaarden voldoen, zoals het inzetten van een portier.

Regiowoensdag, 19 april 2017

Sionsberg breidt zorg uit naar avonduren

Dokkum - De zorg in ziekenhuis Sionsberg wordt vanaf 1 juni uitgebreid. Vanaf die datum is het mogelijk om acuut kortstondig opgenomen te worden voor diagnose, en wordt de poliklinische zorg uitgebreid tot zeven dagen in de week van 8.00 tot 23.00 uur.

Regiowoensdag, 19 april 2017

Meer ruimte voor bestrijden ganzenoverlast

Leeuwarden - De provincie Fryslân geeft de komende jaren meer ruimte voor het bestrijden van ganzen. Foerageergebieden worden ingeperkt, de winterrust wordt afgeschaft en de mogelijkheden voor jacht worden verruimd. Dat maakte gedeputeerde Johannes Kramer (FNP) gisteren bekend. De maatregelen worden niet onderschreven door natuurorganisaties It Fryske Gea en Natuurmonumenten. Zij kondigen aan dat ze met een alternatief komen.

Regiowoensdag, 19 april 2017

Mogelijk toch geen zonneveld bij Houtwal

Oosterwolde - De locatie Houtwal in Oosterwolde wordt mogelijk geschrapt als een van de vier locaties van een zonneveld in de gemeente Ooststellingwerf. Na onrust onder direct aanwonenden is gisteren op het allerlaatste moment besloten de locatie niet mee te nemen bij het vaststellen van een ontwerp bestemmingsplan. De locatie kan later alsnog worden toegevoegd via een omgevingsvergunning, maar of de gemeenteraad daar later mee in gaat stemmen staat allerminst vast.


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties