De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zondag 22 april

Archief

De artikelen van woensdag, 16 september 2015.

Economiewoensdag, 16 september 2015

Thús Wonen blijft bouwen in kleine dorpen

Dokkum - Vorig jaar maakte Thús Wonen bekend binnen tien jaar vijfhonderd woningen in de gemeenten Dongeradeel, Kollumerland c.a. en Dantumadiel te verkopen of te slopen en zich terug te trekken uit de kleine kernen. De afstoot van vijfhonderd woningen blijft staan, maar wordt uitgesmeerd over een periode van 25 jaar. Ook zullen er naast sloop in de kleine kernen nieuwe woningen worden gebouwd.

Hoofdartikelwoensdag, 16 september 2015

Volgende troonrede met meer inspiratie

Er was veel gelekt uit de miljoenennota, maar toch was het gisteren wel een beetje een spannende dag voor de burgers van Nederland. Bijvoorbeeld over de troonrede: zou de koning ook móóie dingen mogen zeggen over niet alleen het materiële, maar zou hij ook iets visionairs kunnen voorlezen? Dat viel tegen. De troonrede waarvan de tekst door de premier is vastgesteld, was bepaald niet indrukwekkend. Er kwamen veel beleidsonderwerpen aan de orde, zonder veel idealen, vergezichten of interessante visies. In plaats daarvan bevat de troonrede beginnetjes van oppervlakkige analyses. Bijvoorbeeld over duurzaamheid. Nederland doet het slecht op het lijstje van duurzame landen en niets in de troonrede wijst erop dat ons land zich aan deze positie wil ontworstelen. De betreffende passages lijken het magere resultaat van een moeizaam compromis tussen de coalitiepartijen. Die hebben bijna tegengestelde opvattingen over de verantwoordelijkheid van de overheid in de aanpak van de milieuproblematiek.

Regiowoensdag, 16 september 2015

Fryslân wil meedelen in banengroei

Den Haag/Leeuwarden - De positieve toon die het kabinet gisteren aansloeg bij de presentatie van de rijksbegroting 2016 moet nog wel worden vertaald in extra banen voor Fryslân. Dat is de algemene reactie van betrokkenen op Prinsjesdag. Commissaris van de koning John Jorritsma herkende drie speerpunten: stimulering van de economie, banengroei en onderwijs. ,,En die passen heel goed bij het beleid in Fryslân."

Regiowoensdag, 16 september 2015

Crone hekelt bezuinigingsdrang kabinet

Leeuwarden - Terwijl de economie aantrekt en veel burgers het wat ruimer krijgen, wordt 2016 voor de gemeenten een moeilijk jaar. De bezuinigingsmaatregelen die het kabinet Rutte II heeft genomen, werken dan nog sterker door. En dat had niet gehoeven, stelde burgemeester Ferd Crone van Leeuwarden gisteravond. Op een door D66 en PvdA georganiseerde avond legde de als econoom opgeleide Crone uit dat Nederland achter de feiten aanloopt door zo hard door te bezuinigen. ,,Economisch gezien is dat niet nodig. Het financieringstekort hoeft niet zo hard naar beneden, en onze staatsschuld is met 66 procent van ons nationale inkomen ook relatief laag. Onder Paars was dat 80 procent. Die krimpende overheid werkt zelfs door op de groeicijfers. De markt zelf groeit 3 procent, maar door de bezuinigingen komt het uiteindelijke groeipercentage voor de hele Nederlandse economie beduidend lager uit."

Regiowoensdag, 16 september 2015

Verwarring alom over waterplan Twijzel

Leeuwarden - Het Algemeen Bestuur (AB) van Wetterskip Fryslân heeft het omstreden watergebiedsplan Twijzel en omstreken gisteravond niet voor besluitvorming voorgedragen. Op voorstel van Jan van Weperen van het Dagelijks Bestuur werd dit agendapunt in de commissievergadering aangehouden, zodat eerst onduidelijkheden uit het plan worden gehaald.

Geloof & Kerkwoensdag, 16 september 2015

Historische verklaring Duitse kerken over vluchtelingen

Hannover - De twintig landskerken - van de Evangelische Kirche in Duitsland (EKD), hebben gisteren een gezamenlijke verklaring uitgegeven over de vluchtelingensituatie in Duitsland en Europa. De regionale kerkverbanden - van Beieren tot Bremen - noemen het een christelijke verantwoordelijkheid en gebod van humaniteit om vluchtelingen welkom te heten. ,,Onze samenleving staat voor een grote opgave, maar onze krachten zijn groot'', aldus de verklaring.

Geloof & Kerkwoensdag, 16 september 2015

Tsjechische kerken roepen regering op tot ander geluid

Over de grens


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties