De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
donderdag 26 april

Archief

De artikelen van donderdag, 13 november 2014.

Hoofdartikeldonderdag, 13 november 2014

Oncontroleerbare bedrijven en de burger

De komende dagen zullen de Nederlandse zorgverzekeraars hun premies bekendmaken. Deze week kwam VGZ al naar buiten met de aangepaste tarieven. Het blijkt dat de meeste mensen flink meer zullen moeten betalen. VGZ verklaart de premiestijging met de mededeling dat vanaf volgend jaar ook de wijkverpleging door zorgverzekeraars moeten worden vergoed. Dat is nieuw, want voorheen betaalde de overheid de wijkverpleging vanuit de AWBZ.

Regiodonderdag, 13 november 2014

Duitse minister: klimaatopwarming samen aanpakken

Beetsterzwaag - Zo succesvol als Duitsland werkt aan de overgang naar groene energie, zo matig doet Nederland het. Kan een Duitse afvaardiging uit Nedersaksen op een tweedaags werkbezoek in Noord-Nederland dan nog wel iets oppikken? Volgens Stefan Wenzel, milieuminister van Nedersaksen, staat het werkbezoek dat gisteren in Beetsterzwaag begon, vooral in het teken van samenwerking. ,,Begin dit jaar bezocht een afvaardiging uit Noord-Nederland onze deelstaat. Dit is een tegenbezoek. We zijn hier niet in de eerste plaats om iets te leren, maar om ervaringen te delen en te kijken op welke terreinen we kunnen samenwerken."

Regiodonderdag, 13 november 2014

Kruispunten N359 moeten snel worden aangepakt

Leeuwarden - De gevaarlijke kruispunten in de N359 (Leeuwarden-Lemmer) ter hoogte van Wommels-Noord, Bolsward-Noord en Burgwert moeten op korte termijn grondig worden aangepakt. Provinciale Staten drongen daar gisteren op aan bij de behandeling van de begroting voor 2015. De kruising Wommels-Zuid kan met eenvoudige ingrepen veiliger worden gemaakt, aldus PS. Voor 1 maart 2015 moeten Gedeputeerde Staten met concrete voorstellen komen om deze drie knelpunten op te lossen. Op dit moment zorgt het oversteken van de N359 op die plaatsen te vaak voor onveilige situaties.

Regiodonderdag, 13 november 2014

Voorlichting aan jonge ouders moet beter

Leeuwarden - De voorlichting van jonge Friese ouders op de consultatiebureaus moet beter. De groepsbijeenkomsten die GGD Fryslân sinds vorig jaar houdt, worden te weinig bezocht. Dat heeft negatieve consequenties, zo concludeert de GGD in een evaluatierapport. De gezondheidsorganisatie wil onderzoeken wat er kan veranderen.

Regiodonderdag, 13 november 2014

Stichting wil meer bos in Fryslân beheren

Franeker Het komt op verschillende plekken in Fryslân voor, zegt voorzitter Niek Witteveen van Stichting Bosbeheer Fryslân: ,,Gemeenten hebben in de jaren zeventig of tachtig een stuk bos laten aanleggen, maar daarna bijna niets meer aan onderhoud gedaan."


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties