De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
woensdag 23 mei

Archief

De artikelen van zaterdag, 13 januari 2018.

Hoofdartikelzaterdag, 13 januari 2018

De verdrukte kerk versterkt de vrije kerk

Er zijn veel kerkgenootschappen, maar er is maar één kerk. Tenminste, dat belijdt die kerk zelf. Een groot deel van de christenen komt regelmatig samen, maar een groeiend deel kan dat niet vanwege de toenemende verdrukking. Dat gebeurt terwijl in het Westen mensen het niet langer opbrengen om in de kerk samen te komen.

Regiozaterdag, 13 januari 2018

Nieuw zorgteam helpt dakloze uit opvang

Leeuwarden - Zienn, Verslavingszorg Noord-Nederland en GGZ Friesland hebben een team van hulpverleners vrijgemaakt die zich richten op dak- en thuislozen in Leeuwarden. Het zogenoemde team Assertive Community Treatment (ACT) poogt deze groep te helpen aan passende zorg en huisvesting om ze uit de nachtopvang te krijgen en tegelijk incidenten en agressie te voorkomen.

Regiozaterdag, 13 januari 2018

Meer Friese lintjes uitgereikt

Leeuwarden - Het aantal Koninklijke onderscheidingen dat aan Friezen is toegekend is in 2017 gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. In totaal werden 161 lintjes uitgereikt. In 2016 waren dat er dertig minder.

Regiozaterdag, 13 januari 2018

Burgerinitiatief kunstgras Noardburgum succesvol

Noardburgum - Er komt toch een kunstgrasveld in Noardburgum. Een initiatief vanuit het dorp om zo’n speel- en evenementenveld te laten aanleggen, was in eerste instantie vastgelopen op een financieel tekort van 70.000 euro. In september had de gemeente de initiatiefnemers laten weten die kosten niet te willen dekken, onder andere omdat buurdorpen al wel een kunstgrasveld hebben.

Regiozaterdag, 13 januari 2018

Beuckelaer dicht om ziektegolf

St.-Annaparochie - In zorgcentrum Beuckelaer in Sint Annaparochie is mogelijk sprake van een uitbraak van het norovirus. Tientallen mensen hebben symptomen van het besmettelijke virus. Er zijn verschillende maatregelen genomen om de ziekte zo veel mogelijk in te dammen.


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties