De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zondag 18 maart

Archief

De artikelen van donderdag, 1 april 2004.

Bijschriftdonderdag, 1 april 2004

Mini-cursus belangrijk worden

De discipelen hebben nog niet in de gaten wat Jezus boven het hoofd hangt.

Cultuurdonderdag, 1 april 2004

Achtste Simke Kloostermanpriis voor Lyda Dijkstra

Twijzel – De Simke Kloostermanpriis gaat dit jaar naar schrijfster Lyda Dykstra Dat heeft de Simke Kloostermanlien woensdag bekendgemaakt. Dijkstra krijgt de driejaarlijkse jeugdliteratuurprijs voor haar boek Műske, myn famke .

Dossierdonderdag, 1 april 2004

‘Tradysje is út ’e tiid; master slaat net mear’

Leeuwarden – De landelijke en Europese overheid heeft de eeuwenoude Friese traditie van het eierzoeken toegestaan, omdat hier elke aaisiker verplicht is aan nestbescherming (nazorg) te doen. Lang niet iedereen is met deze beslissing eens.

Dossierdonderdag, 1 april 2004

Nazorgers laten veel kansen nog onbenut

Het gaat niet goed met de grutto en de andere weidevogels. Vorige week bleek dit nog eens toen de resultaten van een landelijk onderzoek bekend werden gemaakt. Ondanks alle inspanningen van weidevogelbeschemers, beleidsmedewerkers en natuurbeschermingsorganisaties is de gruttopopulatie tussen 1990 en 2000 met 40 procent afgenomen, aldus de Wageningen Universiteit en Research. Ondertussen wordt er eendrachtig gewerkt aan de uitvoering van De takomst foar de Skries , een beschermingsplan van het platform Friese Natuur.

Dossierdonderdag, 1 april 2004

‘Sűnder aaisykjen is der ek gjin neisoarch’

Leeuwarden – Het aaisykjen kan geen kwaad, menen de voorstanders van het rapen van kievitseieren. Fryslân is de enige provincie waar het zoeken naar en rapen van kievitseieren wordt toegestaan.

Dossierdonderdag, 1 april 2004

Hoe laat is het?

Zoals het hoort bij echte verhalen, spelen ook de verhalen in de bijbel zich af op een bepaalde plaats en in een bepaalde tijd. Maar de tijdsaanduidingen plaatsen bijbelvertalers soms wel voor problemen. In het verhaal over het lijden van Jezus in het Marcus-evangelie in 15:25 staat in de NBG-vertaling van 1951: ‘Het was het derde uur, toen zij Hem kruisigden.’ Dat lijkt een vreemde formulering die wil zeggen dat het 3 uur is. Maar wie de Groot Nieuwsbijbel leest ziet iets heel anders: ‘Het was negen uur in de ochtend toen ze hem kruisigden.’

Dossierdonderdag, 1 april 2004

De NBV en de Dode Zeerollen

Tussen 1947 en 1956 zijn in een aantal grotten in het Judese bergland aan de westzijde van de Dode Zee talloze fragmenten van bijbelhandschriften ontdekt uit de periode 250 voor Chr. tot 130 na Chr. Ze zijn bekend geworden als de ‘Dode Zeerollen’ of ‘Qumranrollen’. Het gaat om misschien wel de belangrijkste archeologische vondst van de twintigste eeuw. Van alle bijbelboeken zijn er delen teruggevonden, behalve van Ester en Nehemia. De meeste fragmenten zijn klein, van het boek Jesaja is de meest complete rol ontdekt.

Dossierdonderdag, 1 april 2004

Klaagliederen en het Hebreeuwse alfabet

Bij het vertalen streven we - de vertalers van De Nieuwe Bijbelvertaling - naar een nieuwe tekst waaraan je eigenlijk niet meer kunt zien dat het een vertaling is. De kenmerken van het Hebreeuws hebben plaatsgemaakt voor kenmerken van de Nederlandse taal. Het Hebreeuws kent andere regels voor bijvoorbeeld de volgorde van de woorden in de zin, voor werkwoordstijden of voor ontkenning. In de vertaling zijn de taalregels van het Nederlands gevolgd en is, als het goed is, niets meer van de Hebreeuwse taalregels te zien.

Dossierdonderdag, 1 april 2004

Een zoon van God of de Zoon van God?

Soms kan het woordje ‘de’ een wereld van verschil betekenen. Een goed voorbeeld daarvan is te vinden in Marcus 15:39. Dit vers is deel van de lijdensgeschiedenis van Jezus in het Marcus-evangelie. Jezus is aan het kruis gestorven. Terwijl hij aan het kruis hing en stierf, houdt een centurio, een Romeinse officier, toezicht bij het kruis. Hierover schrijft Marcus (letterlijk vertaald): ‘Toen de centurio die tegenover hem stond zag dat hij op die wijze de geest had gegeven, zei hij: ‘‘Waarlijk, deze mens was een zoon van God/de Zoon van God’’’. Op grond van het Grieks is het zowel mogelijk ‘een zoon van God’ te vertalen als ‘de Zoon van God’. In de bijbelwetenschap worden beide opties verdedigd. Ik zal ze kort toelichten.

Economiedonderdag, 1 april 2004

Essent dreigt met rechtszaak om splitsen

Den Haag - Minister Brinkhorst van Economische Zaken zet zijn plannen door om de transport- en distributienetten weg te halen bij de regionale energiebedrijven. Bestuursvoorzitter M. Boersma van Essent sluit een gang naar de rechter niet uit. ,,Het is toch een stukje onteigening onder dwang’’, stelde hij gisteren vast.

Economiedonderdag, 1 april 2004

Kamer eist steun voor scheepsbouw

Den Haag - Minister Brinkhorst (D66) van Economische Zaken moet zich binnen het kabinet sterk maken om toch door te gaan met subsidie aan de scheepsbouw. Vrijwel de hele Tweede Kamer zette de D66-bewindsman gisteren onder druk om dit te doen. Brinkhorst had eerder gezegd op zijn eigen begroting geen geld meer te hebben.

Hoofdartikeldonderdag, 1 april 2004

Uiteen spelen

Door de uitbreiding van de NAVO verschuift de machtsbalans in Europa. Deze week treden Bulgarije, Estland, Litouwen, Letland, Roemenië, Slowakije en Slovenië toe tot het bondgenootschap.

Hoofdartikeldonderdag, 1 april 2004

Misleid(en)

Wat moet de president van de Verenigde Staten doen voordat de vraag opkomt of het niet beter is dat hij opstapt. Een inbraak in een kantoor van een rivaliserende partij (Watergate) of een affaire met een stagiaire (Lewinsky) dwongen respectievelijk Nixon tot opstappen en Clinton bijna. Maar Bush kan onder dubieuze voorwendselen een land (Irak) binnenvallen zonder dat hem lastige vragen worden gesteld.

Regiodonderdag, 1 april 2004

Flats op het kaatsveld, straaturinoir bij kerk

Leeuwarden – Het was de afgelopen dagen weer oppassen geblazen. Bijna ieder bericht in de krant moest op zijn waarheid getoetst worden. Het is vandaag 1 april en de dorpskranten en streekbladen hebben er alles aan gedaan om de mensen er in te laten tuinen.

Regiodonderdag, 1 april 2004

‘Auto belasten voor behoud trein en bus’

Leeuwarden - Openbaar vervoer is een basisvoorziening waar de overheid voor moet zorgen, net zoals ze moet zorgen voor goede wegen en vaarwegen. Het geld dat daarvoor nodig is moet door de automobilist worden opgebracht. Zijn bezuinigingen onoverkomelijk dan mogen die niet leiden tot het opheffen van de spoorlijn Leeuwarden-Harlingen Haven.

Regiodonderdag, 1 april 2004

Jeugdcriminaliteit neemt toe

Leeuwarden - Het aantal jeugdmisdrijven dat door het Openbaar Ministerie (OM) van Leeuwarden is behandeld is vorig jaar met ruim 20 procent gestegen tot 1025 zaken. Dat blijkt uit het jaarverslag van het arrondissement Leeuwarden. Van een sterke stijging van de jeugdcriminaliteit is, volgens hoofdofficier van justitie L. den Hollander, geen sprake.

Regiodonderdag, 1 april 2004

Haagse Terra College biedt school hulp aan

Heerenveen – Het Haagse Terra College heeft de Compagnie in Heerenveen hulp aangeboden bij het verwerken van de gebeurtenissen van dinsdagochtend. Een zeventienjarige jongen werd die dag door een veertienjarige medeleerling uit Heerenveen met een aardappelschilmesje in zijn borststreek gestoken. Het slachtoffer maakt het redelijk. Volgens woordvoerder H. ter Meulen ligt de jongen op zaal. ,,Wel is hij erg aangedaan. De emoties komen nu los”, aldus Ter Meulen. Ook de familie van de jongen, die uit Sri Lanka afkomstig is, krijgt hulp. Anderhalf jaar geleden werd de familie getroffen door de moord op de zus van de zeventienjarige jongen en diens echtgenoot.

Regiodonderdag, 1 april 2004

‘De grap is dat er bijna geen banen bijkomen’

Een snelle verbinding creëren tussen de Randstad en Noord-Nederland, zoals een hogesnelheidslijn of een nog duurdere magneetzweeftrein, levert niet zozeer nieuwe banen op - maar wel een verschuiving daarvan. Dat is een van de conclusies uit een proefschrift waarmee Thijs Knaap (28) vandaag promoveert in de economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. ,,In het gunstigste geval levert een snelle verbinding 8000 banen op voor het Noorden, Flevoland én de Randstad, maar die gaan bijna allemaal ten koste van andere regio’s als Overijssel, Limburg en Brabant. Eerlijk gezegd vond ik de effecten dan ook tegenvallen.”

Geloof & Kerkdonderdag, 1 april 2004

R.-K. Kerk: waakzaam zijn bij ‘The Passion’

Leeuwarden - De bezorgdheid in joodse kringen over mogelijk antisemitische tendensen in de speelfilm The Passion of The Christ is begrijpelijk. Dat stelt de Rooms-Katholieke commissie voor de betrekkingen met de joden in een woensdag uitgegeven verklaring.

Geloof & Kerkdonderdag, 1 april 2004

Het wordt een Passion-Pasen

Leeuwarden – Tot donderdag was de discussie over de film een theoretische: hoe expliciet mag je het lijden van Christus verbeelden? Donderdag is de Nederlandse premičre van The Passion of The Christ . Dat zet niet alleen de discussie in een ander licht, maar voor de kijkers ook de viering van de paasdagen. Wie Gibsons filmbeelden op het netvlies heeft, zal anders luisteren naar het lijdensverhaal.

Geloof & Kerkdonderdag, 1 april 2004

Van der Meiden stopt met vertalen Twentse Biebel

Leeuwarden - Theoloog prof. dr Anne van der Meiden uit Nijverdal stopt met het vertalen van de bijbel in het Twents. Op 12 november komt het vierde en – voorlopig - laatste deel uit. Van der Meiden heeft dan 52 van de 66 bijbelboeken in de streektaal vertaald.

Weerdonderdag, 1 april 2004

Flink wat zon

Vandaag en morgen is het nog voorjaarswarm met temperaturen rond 17 of 18 graden. Vandaag is er flink wat zon. Morgen neemt de bewolking geleidelijk toe met later mogelijk wat regen in het westen en zuidwesten van onze provincie.


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties