De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
donderdag 24 mei

Regiodonderdag, 14 november 2002

Agressie tussen leraren vaak verzwegen

Leeuwarden - Agressie tussen leraren komt vaker voor dan in andere beroepssectoren. Dat blijkt uit verschillende onderzoeken. Het ministerie van Onderwijs begint volgend jaar een onderzoek naar pestgedrag tussen leraren onderling.

Niet alleen op het schoolplein, ook in de koffiekamer van de school wordt gepest. Leraren rollen niet vechtend over de vloer, maar ze negeren of isoleren elkaar zo subtiel dat er moeilijk de vinger op te leggen is. Pesten en intimideren op de werkvloer wordt in het onderwijs niet ontkend, maar men durft er nog niet openlijk voor uit te komen, constateert de Besturenraad, organisatie van het christelijk onderwijs. Het ministerie van Onderwijs gaat het pestgedrag tussen leerkrachten onderzoeken.
In een onderzoek van vorig jaar van het Katholiek Pedagogisch Centrum (KPC Groep) naar de ervaringen van docenten in het voortgezet onderwijs geeft 40 procent van de docenten aan (verbaal) agressief te zijn benaderd door collega’s. Hubert Consult, dat zich onder meer bezighoudt met omgangsvormen op het werk, en de Stichting Kwaliteitsbevordering Bedrijfsgezondheidszorg deden onderzoek onder 69.000 werknemers uit elf sectoren. Hieruit bleek dat agressie in het onderwijs meer voorkomt dan in andere sectoren.
Friese scholen zeggen het probleem niet te kennen. ,,De ene persoon mag je meer dan de ander, maar echt pesten? Nee, ik heb niet het idee dat dat hier gebeurt’’, aldus W. Overdijk, vertrouwenspersoon bij csg Comenius in Leeuwarden. J. Bouma, één van de drie vertrouwenspersonen bij het christelijke Dockinga College in Dokkum, heeft wel over het probleem gehoord ,,maar ik heb er zelf niet mee te maken gehad.’’ Hij erkent dat als leraren gepest worden, ze er niet meteen mee naar buiten hoeven te komen.
S. Sol, coördinator voortgezet onderwijs bij de onderwijsbegeleidingsdienst GCO Fryslân, is er van overtuigd dat pestgedrag tussen leraren voorkomt, ook op Friese scholen. ,,Maar ik kan me voorstellen dat scholen niet meteen zeggen: ‘ja dat komt bij ons voor, kom maar langs’. Dat is natuurlijk geen goede pr.’’ K. Hoogeveen, coördinator van de vertrouwenspersonen op csg Liudger in Drachten, benadrukt het belang van actief personeelsbeleid. ,,Wij hebben 360 personeelsleden. Dan gebeurt er natuurlijk wel eens wat. Maar een conflict tussen leraren wordt altijd direct uitgepraat.’’
Volgens de Besturenraad ligt er een taboe op onderling pestgedrag tussen leraren. ,,Problemen worden snel afgedekt. Het leidinggevend team staat er niet altijd voor open omdat het te dichtbij staat’’, aldus woordvoerster G. Huis. Een oorzaak van het treitergedrag is volgens haar het gebrek aan hiërarchie op scholen. ,,Daarom is er weinig kans je te onderscheiden van collega’s. Dat kan tot irritaties leiden.’’

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties