De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
vrijdag 20 april

Sportvrijdag, 9 augustus 2002

Foutloos kaatsen is een kunst
Reahūs-Turns op kaatskaart na Freulezege

Wommels – Wie niet sterk is moet slim zijn. Van de 58 parturen die de honderdste Freulepartij omlijstten, was het trio van Reahūs-Turns zeker niet het meest getalenteerd. Sytze Terwisscha van Scheltinga, Bouke Poelsma en Tjitte Altenburg waren echter wel het slimst. Ze verhieven het foutloos kaatsen tot kunst en legden daarmee de basis voor een historische zege.

EDWARD JORNA
Een in meer dan één opzicht historische Freulepartij – want de honderdste én uitgesmeerd over twee dagen – ging de zege aldus naar het tweelingdorp waar tot 25 jaar geleden alleen tijdens de merke, en volgens de rijke Roomse traditie ook nį het matinee, werd gekaatst. Onder leiding van uitblinker Sytze Terwisscha van Scheltinga staan Reahūs (160 inwoners) en Turns (182 inwoners) nu echter definitief op de kaatskaart. Het eerste aansprekende succes van de in 1979 in Reahūs opgerichte kaatsvereniging – pas in 1999 kwam Turns erbij - was meteen een klapper van jewelste: winst op de honderdste Freule.
In de finale stuitte Reahūs-Turns op Oudebildtzijl, dat indruk had gemaakt met zeges op Reduzum en Bolsward, een dag eerder de bedwinger van favoriet Witmarsum. Met Piet Wassenaar, Gert-Jan Faber en balkeerder Erik-Jan Wassenaar hadden de Bildtkers op papier meer kwaliteit in huis, maar zoals zo vaak in de sport was dat geen garantie voor succes. Reahūs/Turns kaatste naar haar eigen beste mogelijkheden en benutte elk kansje dat de tegenstander hen bood.
Het omslagpunt in de eindstrijd lag op 3-1 en 6-2 in het voordeel van Oudebildtzijl. Met het vierde bordje voor het grijpen faalde Piet Wassenaar tweemaal vanaf de stuit, waarna Terwisscha van Scheltinga met een fabelachtige hercules de aansluiting voor zijn partuur vond. Met zijn derde bovenslag op 3-2 en 4-6 zorgde Terwisscha van Scheltinga even later inderdaad voor evenwicht.
3-3 en het kon alle kanten op. In het perk was Oudebildtzijl absoluut meester, maar op de stuit en in het tussenspel scoorde Reahūs/Turns de benodigde puntjes om bij te blijven. Belangrijk was de enige bovenslag in de finale van Poelsma op 4-3 en 4-6, waardoor het vuurtje bleef branden. Uiteindelijk werd het vijf eersten gelijk en toen kon de klok er gelijk op gezet worden dat ‘alles aan de hang’ kwam. Op die stand maakte Gert-Jan Faber, die in het slot eerst de voorbest opslag over had genomen van Wassenaar, een cruciale fout. In een poging de uitgeslagen bal van Poelsma in de inderhaast opbouwde tribunes terug te slaan, sloeg Faber kwaad.

Roes

Daarmee kreeg de honderdste Freulepartij een winnaar waar vooraf vrijwel niemand rekening mee had gehouden. In Achlum was Reahūs/Turns dit seizoen weliswaar verliezend finalist geweest - en ook veroverden Terwisscha van Scheltinga c.s. twee keer een kleine premie -; het goud op de Freule leek toch echt te hoog gegrepen. De honderdste winnaars van de Freulepartij verkeerden de afgelopen twee dagen echter in een roes waar het nog minstens enkele dagen voor nodig heeft om uit te komen.
De triomftocht begon woensdagochtend met zeges op Hijum-Finkum (5-2 en 6-6) en St. Jacobiparochie (5-3 en 6-6). De meest cruciale partij speelden de latere winnaars vervolgens in de derde omloop tegen St. Annaparochie. Nadat even daarvoor topfavoriet Witmarsum (13 keer winst op 15 afdelingswedstrijden) was gevloerd door Bolsward, knokte Reahūs-Turns zich in een krankzinnig duel langs de Bildtkers die vier dagen eerder nog de winst hadden gegrepen op de afdelingswedstrijd in Witmarsum. Reahūs-Turns kwam met 4-1 voor, zag bij 4-5 de dood in de ogen, maar won met 5-5 en 6-0.
De overwinning garandeerde een prijs(je) op de jubileumuitgave van de Freule, maar in gedachten hadden de latere winnaars al een omslag gemaakt. Als Witmarsum en St. Annaparochie niet meer meededen, voor wie zouden ze dan nog echt bang moeten zijn. Bolsward? Ja. Oudebildtzijl? Ja. Reduzum. Ja. Ried? Ja. Schettens-Longerhouw? Misschien. Franeker? Niet echt. Maar boven alles was er het besef dat ze voor niemand onder hoefden te doen.
Dat bleek op de vierde lijst toen Franeker door toedoen van een hoosbui in eerste instantie aan een zekere nederlaag ontsnapte. Bij 3-1 en 2-0 in het voordeel van Reahūs-Turns werd de strijd gestaakt. Franeker lachte in het vuistje, dacht een dag later meer kans te maken, maar achteraf was Reahūs-Turns misschien nog wel het best af met de onderbreking. Met de voorsprong op zak kon het ietwat minder gestresst aan de tweede dag beginnen. Ook nu had Franeker geen kans. Op 5-2 en 6-2 sloeg Cees Malda kwaad uit.
Het beste spel liet Reahūs-Turns in de halve finale zien. Ried, met de zeer talentvolle Hylke Bruinsma als grote man, kwam er geen moment aan te pas. De ellende voor Ried begon al in het eerste eerst toen Bruinsma uit het achterperk de bal ‘yn de flecht’ op de rug van zijn maat Roelof Hiemstra sloeg. Vervolgens maakte Reahūs-Turns gehakt van Ried. Het kwam zelfs zover dat Bruinsma de eerste opslag over moest geven aan Guido Groot. Daarmee hees Ried de witte vlag. Het einde kwam op 5-1 en 6-0 toen Bouke Poelsma voor de kaats retourneerde.
Na een inmaakpartijtje in de eerste omloop tegen Arum (5-0 en 6-6) vocht Oudebildtzijl in de tweede omloop een alleraardigst duel uit met Easterein. Zowel de Greidhoekers als de Bildtkers waren vooraf betiteld als outsider en met die druk kon Oudebildtzijl uiteindelijk het best omgaan (5-3 en 6-2). Nog voordat de regen inviel, rekenden de premiewinnaars – na een staand nummer - in de vierde omloop ook hardhandig af met Stiens, 5-1 en 6-6.

Schijn

Na de hervatting was de scherpte er nog allerminst af bij Oudebildtzijl. In de halve finale liet het Bolsward op een spel staan. Na een 3-0 en 6-0 achterstand leken de bedwingers van Witmarsum nog terug te komen in de wedstrijd door alsnog het bordje te verzilveren, maar dat was slechts schijn. Bolsward bleef doormodderen, gaf twee keer een 6-2 voorsprong en in het sloteerst zelfs een 6-0 voorsprong weg, om op 5-2 en 6-6 een ervaring rijker en een illusie armer de kleedkamers op te zoeken. Dat deed een uurtje later ook Oudebildtzijl.

Uitslagen:

Vierde omloop: 55. Oudebildtzijl (Piet Wassenaar, GertJan Faber en ErikJan Wassenaar) 4. Stiens (Geert Faber, Wessel Ferwerda en Jelmer Bijlsma) 51 en 66: 11. SchettensLongerhouw (Marcus Frietema, Johan Visser en Hillebrand Visser) 14. Bolsward (Haye Mink Boermans, Yde Miedema en Marco Nieuwenhuis) 35 en 26; 21. ReahūsTurns (Tjitte Altenburg, Bouke Poelsma en Sytze Terwisscha van Scheltinga) 36. Franeker (Edwin Seepma, Tjitte Bonnema en Cees Malda) 52 en 64; 37. Reduzum (Alle Jan Anema, Alco Smorenburg en Jelmer Haga) 49. Ried (Guido Groot, Roelof Hiemstra en Hylke R. Bruinsma 35 en 46.
Halve finale: 55. Oudebildtzijl 14. Bolsward 52 en 66; 21. ReahūsTurns 49. Ried 51 en 60.
Finale: 55. Oudebildtzijl 21. ReahūsTurns 55 en 66 (21. ReahūsTurns wint).

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 1


Reacties:

Fanút Wageningen fan in âldlid fan Keatsferiening Reahûs: Fan Herte Lokwinske mei dizze bjusterbaarlike prestaasje! 20 jier lyn learde ik keatsen yn Reahûs. Hjoed-de-dei komt it der net sa faak mear fan, alhoewol hjir yn Wageningen de grutste FBA-ôfdieling sit.
Wa wit kom ik nochris meikeatse mei in Merke-party!

Marco Otte, Wageningen - woensdag, 14 augustus 2002


sport
Familieberichten
Advertenties