De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
vrijdag 23 maart

Geloof & Kerkmaandag, 2 juli 2007

‘Waarom niet bidden voor genezing, wel voor vrede?’

Heerenveen/Drachten - Evangelist Jan Zijlstra stond vrijdag in Thialf voor een reddings- en genezingsdienst. Ds. Jurgen van den Herik van de Protestantse Gemeente Drachten, die Zijlstra al jaren volgt, bezocht de dienst en geeft zijn impressie.

JURGEN VAN DEN HERIK
Wie donderdagavond de actualiteitenrubriek Netwerk en vrijdagmorgen Trouw las, waarin die EO-uitzending over Jan Zijlstra vlot werd bijgevallen, moet wel tot de conclusie komen de tussenliggende vrijdagavond in Thialf te Heerenveen niets gemist te hebben.
Maar wie daar wel was, in een nagenoeg volle hal waarin plaats was gemaakt voor ruim 1200 mensen, weet beter. De EO zou zich niet zo moeten verkijken op de mensen die werkelijk genezing vinden zonder terugval en die niet zo nadrukkelijk in de landelijke publiciteit raken. Dat kunnen er weleens heel veel zijn. Ik ken er althans meer dan één persoonlijk.

Evangelist

Zijlstra is nooit onduidelijk geweest, ook niet voor de EO, over wat hij wil en waar hij zich voor inzet. Hij is een evangelist. En wel één die van harte gelooft dat Jezus, met wie hij mensen graag in contact wil brengen, behalve vergeving en liefde schenken ook genezen kan en wil. Het gaat mis zodra Zijlstra wordt beoordeeld naar andere maatstaven, die de beoordelaars zelf aandragen. De EO vraagt hem nu nadrukkelijk: ‘Stuurt u mensen ook naar de dokter, ter controle?’ Een vraag die terecht zou zijn als Zijlstra ergens een praktijk had met een spreekuur en een bordje ‘genezer’ naast zijn voordeur. Hij stuurt ze niet naar de dokter, maar naar een christelijke gemeente in hun eigen woonplaats!
Sterker nog, dat vond ik een overtuigend moment, omdat daar duidelijk uit bleek wat er aan de orde is in de diensten waarin Zijlstra voorgaat: ,,Wie van u komt voor genezing, maar heeft geen bijbel, niet bij zich maar ook thuis niet?’’ Een tiental mensen komt naar voren. Hij bidt voor ze. Vervolgens vraagt hij wie er in de zaal bereid is bijbels te schenken. In een oogwenk zijn er voldoende bijbels beschikbaar. Eén van hen bekent: ‘Ik kan niet lezen’. ,,Dan moet iemand je helpen, beste man’’, en vlot worden er twee plaatsgenoten van deze vriendelijke en eerlijke meneer bereid gevonden met hem op weg te gaan.
Het was een bijzondere avond. Vier jaar geleden was ik er ook, in Thialf, zij het met de nodige scepsis vooraf. Ook toen verschenen er namelijk artikelen in de krant die op mij de indruk maakten dan misschien niet met een oplichter te maken te hebben maar wel met iemand die mensen op het verkeerde been zet. Toen - en ook vrijdagavond - vond ik daar echter geen enkele reden toe.
Zijlstra is helder over de bedoeling van de dienst. Voorafgaand aan het gebed voor de zieken gaat een duidelijke preek. ,,Ieder die bidt ontvangt, ieder die zoekt vindt, en ieder die klopt wordt opengedaan’’, hield Zijlstra de behoorlijk stellige woorden van Jezus voor aan de volle zaal. De vraag is dus of, zodra de deur voor je wordt opengedaan - daarover hoeft geen twijfel te bestaan - je ook daadwerkelijk naar binnen stapt? Of dat je toch maar liever ‘veilig’ buiten blijft? Voorganger Zijlstra suggereert geen moment dat iedereen geneest. Maar hij dringt er wel bij iedereen op aan Jezus toe te laten in zijn of haar leven. Niet alleen te zoeken en te vrágen, maar ook in ontvangst te némen en bínnen te gaan zodra je wordt opengedaan. Dat lijkt me bepaald geen slecht advies.

Open deur

Maar wat gebeurt er met al die mensen die zelf óók iets willen? Die waarschijnlijk al iets wilden voor ze in Thialf kwamen? Namelijk vast en zeker op deze avond genezen. Zo’n vast voornemen kan Zijlstra niet meer nuanceren. Een preek, ook een goede, kan niet alles. Heel duidelijk werd die vraag toen twee vrouwen, beiden lid van de Protestantse Kerk in Nederland, met een kruk in de ene en elkaars hand in de andere hand, bij Zijlstra op het podium kwamen. Ze bleken naar Thialf te zijn meegenomen door hun eigen wijkpredikant. Beiden konden al jaren niet ‘gewoon’ lopen, maar raakten ter plekke van de pijn af en hadden geen kruk meer nodig. De één kon huppelend en springend naar de nazorg en deed dat ook. De ander pakte, waarschijnlijk omdat dat voor haar veiliger voelde, na een paar meter toch maar weer haar inmiddels zo vertrouwde kruk...
Over het algemeen zal iedereen die erbij was onder de indruk zijn van de positieve krachten die in zo’n ijshal de overhand nemen, met zoveel mensen die de goede kant op willen. Is dat Gods aanwezigheid? Ja, zeker, waarom niet?
Ondertussen ging er achter ons in de rij weer een jongetje zitten waarvoor even eerder op het podium gebeden was. ‘Jammer, het is niet gelukt, mam’, zei hij teleurgesteld. Zijn gezichtsvermogen was zo slecht dat hij soms zelfs tegen mensen op botste. Nog steeds. Hoe komt het nu goed tussen hem en God? Hoewel dat ook nog wel goed kan zijn gebleven, want het leek me een heel reëel jongetje. Evenals zijn moeder.
Maar dat lijkt me dus de lastige vraag die steeds een rol speelt in gesprekken over dit fenomeen van gebedsgenezing: had Jan Zijlstra de tegenvaller voor sommige mensen moeten voorkómen? Niet iedereen uit de immense rij die zich naast het podium had opgesteld ging genezen weg. Dat had Zijlstra ook niet beloofd maar toch raken mensen teleurgesteld als genezing vooralsnog uitblijft. Kan dat worden vermeden? Maar hóe dan?

Afschaffen?

De eenvoudigste oplossing lijkt te zijn: gewoon helemaal niet meer doen, zulke diensten. Dat zou beter zijn: dan was de zaterdag voor deze niet genezen mensen gewoon gelijk aan de dag ervoor en dat is nu misschien niet meer het geval. Afschaffen of beter: niet aan beginnen. Dat is overigens ook de kenmerkende PKN-oplossing op dit gebied.
Daar zijn nogal wat theologen die er kritisch op wijzen dat het gaat om de komst van het Koninkrijk en niet om genezingen. Maar wie de bijbel leest en ziet met wat voor verschijnselen de komst van dat Koninkrijk volgens Jezus gepaard behoort te gaan slikt die kritiek weer in. Zou je denken. Het is een onjuiste tegenstelling. Bovendien mag de PKN zich dan ook wel openlijk afvragen waarom er wel voor vrede gebeden zou moeten worden, terwijl die ook weleens uitblijft, en níet voor genezing? Daar komt echter nog bij dat velen van de aanwezigen afgelopen vrijdagavond... uit de PKN afkomstig bleken! Dit viel ook Zijlstra op, hij liet ze op een goed moment allemaal hun hand opsteken. Ongeveer de helft, zo bleek. Dat waren dus honderden PKN-ers, onder wie opvallend veel jongeren. ,,Er worden hier meer PKN’ers genezen dan pinkstermensen”, lachte Zijlstra.
Ik heb inmiddels een vijftal diensten met Jan Zijlstra meegemaakt, onder meer in Leek, Leeuwarden en in Leiderdorp. Meer dan eens verzuchtte hij: ,,Waarom komen jullie hier in zulke enorme sporthallen voor gebed? Is het niet veel beter dat jullie eens met je eigen kerkenraad gaan praten? God wil ook in jullie gemeenten op dezelfde manier werken.’’ Ik denk dat dat helemaal waar is! Ik ken een gemeente, niet PKN, die succesvol de dienst der genezing onderhoudt. Niet openlijk. Zonder publiciteit daaromheen.
Want ik heb moeite met de suggestie dat God niet alleen grote dingen doet op een vrijdagavond in Heerenveen, maar dat dáármee ook duidelijk moet worden dat God grote dingen van plan zou zijn met Nederland. Vandaar die publiciteit natuurlijk. Maar wordt op die manier genezing niet te veel onder druk gezet? Dan moet er nogal wat waar gemaakt worden namelijk. Bovendien kwam dit aspect niet aan de orde in de preek en in de daarin besproken genezingsprincipes. Dat van Nederland is dus in wezen een vreemd element.
Zijlstra zou er goed aan doen zijn handen meer vrij te houden door ze aan zieken op te leggen, hij bewijst daar velen een werkelijke dienst mee. Mijzelf incluis. Vier jaar geleden stond ik op de wachtlijst voor een operatie vanwege ernstige hartritmestoornissen. Er was een operatie gepland in het AMC in Groningen. Halverwege de operatie is men gestopt, toen bleek dat mijn hart geen afwijkingen meer vertoonde. Ongeveer een maand daarvoor was ik de dienst van Zijlstra geweest in Heerenveen, en was er voor mij gebeden.
Jan Zijlstra zou ons land en wat God daarmee aan goeds voor heeft, kunnen overlaten aan Gods Heilige Geest zelf. Er valt dan wellicht een druk van zijn schouders van het te veel moeten waarmaken. Jan Zijlstra kan dan als evangelist én pastor nog sterker zijn dan hij nu al is. Ook voor de vele mensen die zich door zijn toedoen tot Jezus wenden en zo vergeving ontvangen maar daarmee nog niet onmiddellijk geheel genezen zijn.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 6


Reacties:

Genezing van het hart,i s dat niet het grootste wonder? dan zou er een grote opwekking komen, ik lees alleen maar dat een zieke genezen wordt, Sterven moeten we toch een keer, en dan?
Laten we bidden voor een opwekking, dat er velen behouden worden, ziek of gezond, het gaat om de eeuwigheid, wat is de mens? Psalm 1
Ik lees in de Bijbel, wanneer jezus een zieke genas, Hij de persoon apart nam, een enkele in het openbaar.
Maar niet massaal in een gebouw.

Bakker, Friesland - maandag, 29 augustus 2011


Beste mensen,
Ik ben zelf ook bij een dienst van Jan Zijlstra geweest. Van anderen hoor
ik ook steeds hetzelfde verhaal: hij heeft veel geld nodig, na vele uren
schijnen enkelen genezen te zijn, maar alleen de 'blijvend genezenen'
verschijnen in de reclamefolders van de Levensstroom, de Bijbel gaat
tijdens zo'n dienst niet of nauwelijks open en alles draait om de persoon
van JZ zelf. De leus 'kom tot Jezus, kom tot het wonder' betekent heel
concreet: kom naar voren naar de heer Jan Zijlstra, zodat hij je zijn
'genezende handen' kan opleggen. Dit is niet gewoon hoogmoed, maar neigt
meer naar godslastering!

H.E.van Zonneveld, Hilversum - donderdag, 19 juli 2007


Wij zijn ook gezegend door de bediening van evangelist Jan Zijlstra. God
genas mijn vrouw Marijke in een van de genezingsdiensten in Leiderdorp.
Van een invalide naar een gezonde vrouw heeft ons leven én ons geloof,
dat van onze kinderen en van nog van vele anderen voor altijd veranderd.
Wij zijn blij dat ook op andere plaatsen, zoals bij ds. van den Herik,
hierover wordt gepredikt en in Jezus naam genezing wordt uitgesproken.
Zie www.Godheefteenbeterplan.nl

Hans Brinkhuis, Bosch en Duin - maandag, 9 juli 2007


Geachte redactie.

Na e.e.a. gelezen te hebben over Dhr.Zijlstra, het volgende:
Waarom is het nodig om die man steeds te achtervolgen? Als hij iemand
geneest is toch al prachtig. Ik ben zelf van dystrofie genezen door een
zeer gelovige vrouw in mijn dorp, en vele anderen. Ik ben zelf niet
gelovig en toch heeft zij mij geholpen. Het enige wat zij mij heeft
gevraagd na mijn genezing, of ik er nu welin geloofde. Ik kon niets anders
zeggen als JA.

Vriendelijke groeten Jos Jansen

Jos Jansen, WEURT - woensdag, 4 juli 2007


Geweldige dienst, hij doet wat de bijbel zegt wat elke gelovige behoort
te doen volgens Marcus 16, dan zou de mens weer God gaan zoeken , in
plaats zich te wenden tot heel andere genezers, waar God niet zo blij mee
is. Ga door, zou ik zo zeggen, tegen Jan

jannie, drachten - woensdag, 4 juli 2007


Lieve mensen God is goed Hij is gewoon supper.
Vijf jaar geleden heeft God mij ook genezen, er was geen hoop meer voor
mij. En wat God voor mij kan doen kan Hij voor iedereen doen. Bid en
ontvang. God heeft echt geen lievelingen de één wel en de ander niet geloof
het en je zult ontvangen. Ga uit en verkondig het evangelie en leg op
zieken de handen en ze zullen genezen. God is gisteren, heden en voor
eeuwig. Amen.

Groetjes en Gods zegen Alie

Alie, Boelenslaan - woensdag, 4 juli 2007


Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties