De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
dinsdag 20 februari

Regiowoensdag, 9 november 2005

De toekomst van de Mieden is aan de bewoners
Zwaagwesteinde – Heel wat dorpen in Noordoost-Fryslân hebben een eigen natuurgebied, dat in de regio bekend staat als de Mieden. Het zijn vaak wat sompige graslanden met wat water. Veel van deze gebiedjes zijn van Staatsbosbeheer. Voor de toekomstige inrichting schakelt de natuurorganisatie voor het eerst de lokale bevolking in. Streekbewoners mogen ideeën aandragen hoe de Mieden er in de toekomst uit moeten zien bij hun dorp. Moeten het lokale stiltegebieden worden voor mens en dier of moeten ze juist omgetoverd worden tot parken of natuurplassen waar de lokale bevolking lekker kan pootje baaien.
Yolt IJzerman van Staatsbosbeheer stelt met nadruk dat de natuurfunctie van de Mieden voorop staat en blijft staan. Waar Staatsbosbeheer veel waarde aan hecht, is dat het toekomstig beheer aansluit bij het verleden. Daarom wordt de hulp van de streekbewoners ingeroepen. Op het vaste land van Fryslân is het de eerste keer dat Staatsbosbeheer de boer opgaat. Op de |waddeneilanden is de natuurorganisatie al jaren in gesprek met eilandbewoners over beheersplannen.
De natuurgebieden die Staatsbosbeheer in Noordoost-Fryslân bezit, liggen in de Zwager-, de Drogehamster-, de IJzer-, de Twijzeler- en de Buitenpostermieden en in de polder Rohel. De Zwagermieden liggen bij Zwaagwesteinde en zijn 400 hectare groot. De Mieden tussen de dorpen Buitenpost, Twijzel, Drogeham en Augustinusga zijn in totaal 1100 hectare groot. In de Mieden komt kwel omhoog, waardoor de graslanden nat zijn. Dit zorgt voor bijzondere vegetatie. Het is bovendien een aantrekkelijk weidevogelgebied.
In het kader van het project ‘Cultuurhistorie, mens en natuur’ geeft Staatsbosbeheer op 28 november de streekbewoners de kans om mee te denken aan de toekomstige inrichting. De eerste informatieavond staat gepland in Old Dutch in Zwaagwesteinde. Boeren, vogelwachters en dorpsbelangen zijn speciaal uitgenodigd, zegt IJzerman.
Ondertussen is Staatsbosbeheer ook serieus op zoek naar de cultuurhistorische elementen in de Mieden. Om meer kennis over het gebied te krijgen, is een paar maanden geleden begonnen met een onderzoek naar de ontstaansgeschiedenis, de invloed van de mens en de natuurwaarden van de Mieden. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, de Fryske Akademy en Ecologisch Bureau Altenburg en Wymenga uit Veenwouden. Dit onderzoek wordt begin 2006 afgerond. De eerste resultaten van dit onderzoek worden over twee weken alvast gepresenteerd. ,,Wy ha no al heard dat op bepaalde sânkoppen yn ‘e Mieden al yn ‘e Midsieuwen bewenning west hat. Miskien kinne wy dat straks sjen litte, bygelyks troch middel fan in boerd’’, noemt IJzerman een voorbeeld van hoe cultuurhistorische elementen naar voren kunnen worden gebracht.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties