De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
donderdag 24 mei

Geloof & Kerkzaterdag, 18 juni 2005

Eerste subsidie provincie binnen
Menno Park in vorm van quilt bij Witmarsum
Witmarsum - Er komt een ‘Menno Park’ rond het huidige Menno Simons Monument in Witmarsum. Dit hebben de Stichting Doopsgezinde Monu-menten Fryslân (SDMF) en de Stichting Internationaal Menno Simons Centrum (IMSC) bekendgemaakt.
LODEWIJK BORN
September vorig jaar werden al plannen gepresenteerd om rond de plaats van het huidige Menno Simons Monument ‘wat’ te doen. Deze week werden uitgewerkte plannen gepresenteerd.
Het huidige Menno Simons Monument verkeert in een slechte staat van onderhoud en moet daarom gerestaureerd worden. Deze restauratie wordt aangegrepen om ter plaatse meer aandacht voor Menno Simons te vragen.
In het ‘Menno Park’ krijgen het gerestaureerde monument, een transparant (contouren-)model op ware grootte van het eerste doopsgezinde huiskerkje van Witmarsum en een Internationaal Menno Simons Centrum een plaats. Daarnaast worden vanuit het centrum fiets- en autoroutes (Menno Paad routes) ontrold langs markante (doopsgezinde en kerkelijke) plaatsen en gebouwen in Noordwest- Fryslân.
De plattegrond van het ‘Menno Park’ lijkt op een quilt, een lappendeken, zoals nog steeds wordt gemaakt door Amerikaanse Mennonieten. Gebouw en park worden in achtkanten ingedeeld. Het achtkant past in de traditie van de vroegere kerkbouw en benadert de volmaakte cirkel. De achthoeken in het terrein zullen aan verschillende thema’s worden gewijd. Om van het IMSC naar het Monument te lopen komt men door het model van het vroegere huiskerkje. Bij het Menno Simons Monument komt gelegenheid voor eenvoudige bijeenkomsten. Het Menno Park zal worden omgeven door veel waterpartijen.
Op de plaats van het Menno Simons Monument heeft eerder, ruim 125 jaar geleden, het eerste Doopsgezinde huiskerkje van Witmarsum gestaan. In de tijd daarvoor heeft hier het ‘Menno Simons Oude Preeckhuys’ gestaan. Van het huiskerkje is een oude foto bewaard gebleven. Architect Syb Eldering uit Wiuwert heeft aan de hand van deze foto een bouwtekening vervaardigd. Volgens deze tekening zal het huiskerkje worden herbouwd, maar dan als transparant (contouren-)model. De dragende constructie en de dakconstructie met koepeltje zullen markant zichtbaar zijn. Om in het gebouw bijeenkomsten, bijvoorbeeld hagenpreken, te kunnen houden wordt een plafond in het gebouwtje aangebracht.
Blikvanger in het Menno Park zal het gebouw van het Internationaal Menno Simons Centrum (IMSC) worden. Ontwerper van het voorlopige plan is Bep Mulder uit Wiuwert. Het gebouw zal grotendeels in een terp worden gerealiseerd. Slechts een krans van ramen is van buitenaf goed te zien. In het gebouw van het IMSC komt ruimte voor bezinning, ontmoeting, expositie en activiteiten en er is een plaats voor functiegerelateerde horeca. De activiteiten in het IMSC zullen, naast een nationaal, vooral ook een internationaal karakter hebben.
Vele Nederlanders en buitenlanders, vooral uit Noord-Amerika, maar ook van elders, bezoeken jaarlijks het Menno Simons Monument en het doopsgezinde schuilkerkje in Pingjum.
Een eerste provinciale subsidie van 100.000 euro in het kader van Leader+ en Toerisme en Recreatie voor het realiseren van de eerste fase is deze week verleend.
Benedictus Benedictus, voorzitter van de stichting IMSC, vertelt dat er voor de eerste fase (restauratie monument, model kerkje en fiets- en autoroutes) in totaal 365.000 euro nodig is. De realisatie van alle plannen komt op 4 miljoen euro. ,,Dat geld komt er ook zeker, geloven wij.’’ Het Mennonite Central Committee, de wereldkoepel van doopsgezinden, heeft toegezegd voor 2 miljoen euro aan fondsenwerving te willen doen.
Daarnaast is er een Amerikaanse particulier benaderd die kapitaalkrachtige zakenlieden bijeen wil brengen. Ook in Nederland loopt de fondsenwerving goed. ,,Er is al dik 200.000 euro binnen en dan hebben we nog niet eens bijdragen van de echt grote fondsen’’, aldus Benedictus. In de loop van dit jaar hoopt men van start te kunnen met de werkzaamheden van de eerste fase.
Menno Simons is de enige Nederlandse kerkhervormer. Hij werd in 1496 in Witmarsum geboren. Later werd Menno Simons katholiek priester in Witmarsum en Pingjum. Wereldwijd zijn er ruim één miljoen mennonieten, waarvan ongeveer 10.000 in Nederland wonen.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties