De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
donderdag 22 februari

Dossierdonderdag, 17 maart 2005

Dertig jaar juridische strijd om kievitseieren
Ruurd Walinga
Akkrum – De politieke en juridische strijd tussen voor- en tegenstanders van het kievitseierenzoeken duurt in Nederland al meer dan dertig jaar. Gisteren wonnen de tegenstanders een belangrijke slag. Resultaat: een onmiddellijk eierraapverbod.
Op 15 oktober 2003 dachten de voorstanders van de Friese eierzoektraditie de finale strijd gewonnen te hebben. De Europese Commissie gaf toen groen licht voor de wijze waarop Fryslân ljipaaisykjen en natuurbescherming verbindt. De klacht van Faunabescherming dat het eierzoektraditie tegen de Europese Vogelrichtlijn zou zijn, werd toen terzijde gelegd. De BFVW reageerde verheugd en deed vervolgens een handreiking aan Vogelbescherming Nederland voor meer samenwerking, maar vanuit Zeist kwam er geen reactie.
Gisteren waren de rollen omgekeerd. Voor het eerst deed een rechter in Nederland een uitspraak over it aaisykjen . Vogel- en Faunabescherming kwamen als winnaars uit de bus, terwijl de BFVW ditmaal de grote verliezer was. Al zijn er lichtpuntjes voor de Friese vogelwachters. De eierzoektraditie is niet in strijd met de Vogelrichtlijn. Met wat aanpassingen in de vergunning kan de provincie er weer voor zorgen dat de ‘aaisikers’ straks ook weer eieren mogen meenemen. Volgens gedeputeerde Andriesen moet dat lukken. De juristen van Vogel- en Faunabescherming zullen zeker weer in het verweer komen, want volgens hen wijzen onderzoeken overduidelijk uit dat het eierrapen negatief uitpakt voor de kievitpopulatie.

Juridisch gevecht

Sake Roodbergen uit Akkrum heeft tien jaar lang het juridische en ook het politieke gevecht namens de bond geleverd. Hij wist de Tweede Kamer achter het aaisykjen in Fryslân te krijgen, de Eerste Kamer en zelfs Brussel maakte hij enthousiast voor een ‘status aparte’ voor de ‘Fryske aaisiker’. ,,Ik ha alles oerlibbe en dan komt in rjochter yn ús eigen Fryslân ta sa’n beslút’’, zegt Roodbergen. Hij noemt het besluit van de bestuursrechter ,,bizar, verbijsterend, ongelooflijk en totaal onverwacht’’. De rechter heeft met zijn uitspraak het hart van de Friese weidevogelbescherming geraakt, meent Roodbergen, die vorig jaar afscheid nam als hoofdbestuurslid.
In de loop der jaren is het eierzoeken aan steeds strengere regels gebonden. In de jaren vijftig werd bepaald dat grutto-eieren ( skriesaaien ) niet meer geraapt mochten worden. In de jaren tachtig werd het kievitseirapen in Nederland verboden. In 1997, toen de provincie het zeggenschap kregen over de uitvoering van de Flora- en Faunawet, moesten eizoekers voortaan in het bezit zijn van een ‘aaisikerpas’. Drie jaar geleden werd daaraan de verplichte nazorgpas gekoppeld, waardoor elke eierraper ook aan nestbescherming moest doen.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

dossier
Familieberichten
Advertenties