De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
donderdag 24 mei

Geloof & Kerkmaandag, 4 oktober 2004

Oecumenische werkgroep Kerk en Dier bestaat tien jaar
‘Dieren stralen iets van Gods heerlijkheid uit’

Leeuwarden - De kerken in Nederland bieden te weinig gelegenheid om te praten over het lot van dieren. Dat vindt de oecumenische werkgroep Kerk en Dier, die tien jaar bestaat. Op de EO-Gezinsdag in Arnhem reikte de werkgroep zaterdag ‘geloofsbrieven’ uit.

GERHARD BAKKER
De werkgroep wil een christelijk alternatief zijn voor de Dierenbescherming. ,,Neutrale organisaties ijveren op grond van ethiek en het recht van dieren voor een waardige behandeling. Maar daar kun je nooit over God praten. En in de kerk kun je bijna niet over dieren praten. Voor ons is de omgang met dieren in de allereerste plaats een geloofszaak’’, zegt secretaris Marianne Dart. ,,Liefde voor God betekent ook: liefde voor Zijn schepping. Het betekent respect voor álle leven dat Hij geschapen heeft. In de Bijbel is herhaaldelijk sprake van Gods heerlijkheid, die de hele aarde vervult. God verheerlijkt Zich in Zijn schepping. Dieren vormen een belangrijk deel van die schepping; Gods heerlijkheid is ook in hen zichtbaar.’’
De werkgroep heeft er dan ook grote moeite mee dat dieren in onze maatschappij veelal gezien en behandeld worden als ‘dingen’ en zelfs als ‘industriële producten’ die er alleen zijn tot nut van de mens. ,,Honderden miljoenen dieren worden elk jaar weer gebruikt voor de productie van vlees en bont, ten behoeve van dierproeven, voor de jacht- en hengel-‘sport’ en voor uiteenlopende soorten van vermaak’’, somt de secretaris van de stichting op. ,,Veel problemen ontstaan ook bij het fokken en houden van gezelschapsdieren. Daarnaast dreigt het gevaar dat door middel van biotechnologie dieren op allerlei manieren ‘gemodificeerd’ worden. Nog afgezien van het lijden dat deze genetische modificatie voor dieren ten gevolge kan hebben, moet zij ook beschouwd worden als een fundamentele schending van de integriteit van het door God geschapen leven’’, aldus Dart.
De werkgroep is tien jaar geleden ontstaan rond Valentina Mesaros en haar tijdschrift Mus (‘Mens en dier, Unieke Schepselen’). De werkgroep ontleende haar inspiratie aanvankelijk vooral aan een document van de Wereldraad van Kerken, Bevrijding van het leven , waarin het misbruik van dieren gehekeld werd. Gesprekken hierover met de Nederlandse Raad van Kerken verliepen niet soepel. ,,Die zijn meer op de mens gericht dan op de schepping’’, merkte het bestuur, zo vertelt Dart. ,,We moesten meer liefde tonen, naar de boeren ook.’’
De werkgroep besloot van koers te veranderen, en de ‘zachte weg’ op te gaan, van gebed voor mensen en dieren. Verder wordt bekendheid gegeven aan de idealen door op publieksbijeenkomsten aanwezig te zijn met stands en folders, zoals zaterdag op de EO-Gezinsdag. De werkgroep was eerder dit jaar al op een dag in Arnhem van ‘Kerk en milieu’ en op de Katholieke Jongerendag in Den Bosch.

Vegetariërs

De leden van de werkgroep zijn overwegend vegetariërs. Maar het is niet het strijddoel van de stichting Werkgroep kerk en dier. ,,Veel mensen vragen zich af wat ze in hun eentje kunnen doen. Dan wijzen wij hen graag op de vele mogelijkheden. Sta om te beginnen eens wat vaker stil bij het lot van de dieren die zijn overgeleverd aan de zorg van ons mensen. Neem hen op in uw gebed. Vraag uw voorganger om hetzelfde te doen. Werelddierendag, 4 oktober, is daarvoor een uitstekende gelegenheid! En vooral: laat het feit dat u begaan bent met het lot van alle schepselen Gods, spreken uit uw daden. Koop geen producten waarvan u weet dat ze uit de bio-industrie afkomstig zijn, maar koop scharrelproducten of biologische producten. Eet af en toe eens een dagje vegetarisch; er zijn tegenwoordig tientallen verschillende smakelijke ‘vleesvervangers’ verkrijgbaar, die zeker niet duurder zijn dan een stukje vlees. Vermijd producten die onnodig zijn getest op dieren. De macht tot verandering van het trieste lot van de productiedieren in onze maatschappij ligt bij de consument! Hoe meer mensen weigeren om producten te kopen waar dieren onnodig voor hebben moeten lijden, hoe meer boeren zullen overstappen op diervriendelijker productiemethoden.’’
Dart roept in herinnering dat Dierendag oorspronkelijk een christelijk feest was. ,,4 Oktober is de sterfdag van Franciscus van Assissi, de beschermheilige van de dieren. Van hem wordt gezegd dat dieren geen angst voor hem hadden en dat zij hem konden verstaan wanneer hij tegen hen sprak. Hij spoorde vogels aan om de Heer op hun manier te prijzen.’’

Geloofsbrief

De leden van de werkgroep hebben uitvoerig de Bijbel bestudeerd, en gezamenlijk een Geloofsbrief opgesteld (integraal te vinden op: www.kerkendier.nl). ,,Met name in het Oude Testament zie je dat de mensen dicht bij hun dieren stonden, en dat ze besef hadden van Gods interesse in dieren en van Zijn eigendomsrechten op al het geschapene. Er blijkt een besef van de verantwoordelijkheid voor een goede verzorging van dieren.’’
De werkgroep heeft de Nederlandse bisschoppen een brief geschreven, vooruitlopend op hun herderlijk schrijven dat is aangekondigd en dat de ‘zorg voor de schepping’ als thema zal hebben. In de brief vraagt de werkgroep om ‘een krachtige uitspraak’ over de bio-industrie. In het Tweede Vaticaanse Concilie hadden de dieren nog een ondergeschikte plaats. Daarin stond letterlijk: ‘De mens is het enige schepsel dat omwille van zichzelf door God is gewild. Ieder ander schepsel kan als middel dienen; de mens is nooit middel doch dient als doel op zich gerespecteerd te worden’. ,,Hoe groot is de geloofwaardigheid van de overtuiging die de mens een eeuwig, inwonend leven toekent, terwijl het dier zijn levensvervulling heeft bereikt met een enkele reis slachthuis?’’ verzucht Dart. Ze is benieuwd hoe de bisschoppen zullen reageren.
Recentelijk heeft de werkgroep zich aangesloten bij het Christelijk Ecologisch Netwerk, het landelijke platform van christelijke organisaties met als werkterreinen vraagstukken van milieu en duurzaamheid. De werkgroep heeft tweehonderd leden/donateurs, die de nieuwsbrief ontvangen.
De werkgroep heeft een boekje met gebeden uitgegeven, ‘Dank God voor de dieren’, dat binnenkort te bestellen is via de website.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 1


Reacties:

Geachte werkgroep Kerk en Dier,
Al jaren ben ik buitenkerkelijk; de enige verbinding die ik met een kerk heb, is via uw werkggroep. De reden waarom ik buitenkerkelijk ben en zeer waarschijnlijk ook zal blijven, is, dat het mij dwarszit, dat er vanuit de (bijv.R.K.) kerk zo weinig wordt gedaan aan bewustwording van mensen. Ieders eigen verantwoordelijkheid, waarom doe ik dit wel en dat niet als het gaat om het dagelijks leven, wordt m.i. te weinig benadrukt. Wat ik in kerk-zijn, inmiddels van buiten af, waarneem zie ik ook in deze tijd vooral als een zing-bid-doe-organisatie. Ik zou graag, zoals ik al zei bewustwording als hoofdonderwerp willen zien, geen groeps-er bij willen horen-mentaliteit. Aldus is mijn mening, het is een persoonlijke mening, ik houd open, dat ik het misheb maar ik doe dus niet meer mee. Ik vind, dat de kerken erg langzaam op gangkomen om bijv. de bio-industrie aan de kaak te stellen, zo ook het stierenvechten en stieren kwellen in het als vanoud katholieke Spanje. IK wens u veel succes met en ook voldoening van uw werk voor de dieren.

HHM Roozen, Heemstede - dinsdag, 5 oktober 2004


Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties