De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
donderdag 24 mei

Geloof & Kerkdonderdag, 9 september 2004

Doopsgezinden zamelen geld in voor ontmoetingsplek en infocentrum
Kerkje van buizen voor Menno Simons
Witmarsum - De doopsgezinden willen bij het monument van Menno Simons in Witmarsum een ontvangstruimte creëren voor de vele bezoekers van over de hele wereld. Gedacht wordt aan een reconstructie van het kerkje dat ooit op deze plek gestaan heeft, en aan een informatiecentrum over Menno Simons. De plannen worden zaterdag toegelicht, op de herdenkingsbijeenkomst van de onthulling van het Menno Simonsmonument.
GERHARD BAKKER
Het Menno Simonsmonument aan It Fliet, even buiten Witmarsum, werd precies 125 jaar geleden onthuld. Dat wordt op 11 september gevierd met een bijeenkomst voor heel doopsgezind Fryslân.
Het monument is dringend aan restauratie toe. Daarvoor is een bedrag van 60.000 euro nodig. ,,Verschillende fondsen zijn reeds aangeschreven’’, vertelt Tineke Huijing-Zijlstra, voorzitter van de Friese Doopsgezinde Sociëteit en bestuurslid van de Stichting Doopsgezinde Monumenten in Friesland. ,,De financiering is nog niet helemaal rond, maar dit onderdeel van de plannen (fase 1) heeft wel een grote kans van slagen.’’
Het monument staat op de plek waar kerkhervormer Menno Simons (1496-1561) na zijn uittrede uit de Rooms-Katholieke Kerk in 1536 zijn werk begon. Hij onderwees er in het geheim een groepje van acht volgelingen uit Witmarsum. Zijn visie op het christelijke geloof publiceerde Simons in 1539 in het Fundamentboeck . Zijn denkbeelden vormen de basis voor de doperse beweging. Er zijn op dit moment wereldwijd zo’n 900.000 doopsgezinden, waarvan de meesten in Noord-Amerika en Afrika. In Fryslân leven zo’n 1200 mennisten, zoals ze ook wel genoemd worden, verdeeld over 36 plaatselijke gemeenten.
Op de plek waar Menno Simons z’n eerste volgelingen onderrichte, werd in 1828 een kerkje gebouwd dat de tijd echter niet overleefd heeft. Het zijn de contouren van dit kerkje die straks in een reconstructie van stalen buizen weer zichtbaar worden gemaakt. De reconstructie wordt vergelijkbaar met die van de Uniastate in Bears, maar krijgt - anders dan in Bears - ook een overkapping.
De reconstructie is bedoeld voor de bezoekers van het monument, legt Huijing uit. ,,Per jaar komen toch al gauw enkele honderden bezoekers kijken naar het monument, vooral Amerikanen en Canadezen. Die gaan in een kring rond het monument staan, en houden dan een hagenpreek, zoals we die in onze traditie kennen, en zingen daarbij vierstemmig de prachtigste liederen. Wat voor weer het ook is; soms staan ze daar in regen en wind. Om hen enige beschutting te bieden, willen we nu die overkapping neerzetten.’’
De reconstructie (fase 2) komt naast het Menno Simonsmonument te staan. Met de huidige eigenaar van de grond wordt inmiddels onderhandeld. Voor dit onderdeel van de plannen is eveneens zo’n 60.000 euro nodig.

Informatiecentrum

Nog iets meer geld, zo’n 100.000 euro, denken de doopsgezinden nodig te hebben voor de bouw van een geheel nieuw informatiecentrum over Menno Simons (fase 3). Dat moet ook in de onmiddelijke nabijheid van het monument gebouwd worden. ,,Hoe dat er uit moet komen te zien en wat daar te zien zal zijn, is nog niet helemaal duidelijk’’, vertelt Huijing. ,,Eind deze maand gaan we een ‘zoekconferentie’ houden om daarover te brainstormen.’’
De plannen voor Witmarsum worden in gezamenlijkheid ontwikkeld door de Friese Doopsgezinde Sociëteit (FDS), de (landelijke) Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS) die kantoor houdt in Amsterdam, en de Stichting Doopsgezinde Monumenten in Friesland. ,,Deze laatste stichting is ook degene die het herdenkingsfeest van zaterdag organiseert’’, benadrukt Huijing graag even. ,,Maar het belangrijkste is nu dat we gezamenlijk optrekken bij het ontwikkelen van de plannen. In een eerder stadium werkten we nog wat langs elkaar heen. ‘Amsterdam’ wilde bijvoorbeeld aanvankelijk iets met het voormalige klooster in Witmarsum gaan doen. Men dacht aan een ontmoetings- en bezinningscentrum op het gebied van het vredesgedachtegoed, iets wat bij de doopsgezinden altijd een belangrijke plaats heeft ingenomen. Dat idee is inmiddels al weer losgelaten. Het grootschalige is er nu vanaf, want dan zou dat nieuwe centrum al gauw een concurrent worden van het Doopsgezinde Broederschapshuis in Steenwijk en de Menno’s Pleats in Nijhuizum, en die hebben het al moeilijk genoeg.’’
Naast het Menno Simonsmonument aan It Fliet bij Witmarsum heeft de Stichting Doopsgezinde Monumenten in Friesland ook het schuilkerkje, Menno’s Fermanje , in Pingjum in eigendom. Aanvankelijk was het de bedoeling om dat als Infocentrum in te richten, maar daarvoor is het eigenlijk te klein. ,,We hebben wel een bescheiden informatiehoekje ingericht in een van de twee bedsteden in het voorhuisje, maar dat voorziet maar beperkt in de behoefte’’, zegt Huijing. ,,En de behoefte is groot; veel mensen willen meer weten van onze geschiedenis.’’
Menno’s Fermanje en het voorhuisje zijn op afspraak te bezichtigen. Het schuilkerkje trekt jaarlijks zo’n achthonderd bezoekers. Topjaar was 1996, toen herdacht werd dat Menno Simons vijfhonderd jaar geleden geboren werd. Toen kwamen er vijftienhonderd mensen langs. Tijdens de Friezenreünie Simmer 2000 waren het er ruim duizend.

Mennistepaad

Tijdens de herdenkingsbijeenkomst worden zaterdag tevens de plannen gepresenteerd voor een Mennistepaad. ,,Dat wordt een wandel-, fiets- en autoroute langs verschillende plaatsen in de noordwesthoek van Fryslân die aan Menno Simons te relateren zijn’’, legt Huijing uit. ,,De haalbaarheid is onderzocht in samenwerking met de stichting Doarp en Bedriuw Fryslân. De routes moeten nog bewegwijzerd worden. Grappig om te vertellen is dat de adviseurs ook het Kazemattenmuseum bij Kornwerderzand in de route hadden opgenomen, maar dát kan natuurlijk niet in een doopsgezinde route.’’
De herdenkingsbijeenkomst begint zaterdag om 13.30 uur en wordt gehouden in een feesttent bij het monument. Na de presentatie van de toekomstplannen is er een forumdiscussie. Om 16.00 uur een afsluitende vesper onder leiding van Jaap Gulmans. Deelname kost 10 euro.
‘s Ochtends is er voor belangstellenden gelegenheid om een wandeltocht te maken in de omgeving van Witmarsum en Pingjum (14 of 18 kilometer), onder het motto ‘Menno’s trektocht’. De inschrijving opent om 10.00 uur in de feesttent bij het monument. Voor alle deelnemers ligt een rugzakje klaar. ,,Er hebben zich inmiddels al zo’n 125 doopsgezinden aangemeld, maar we hebben 250 rugzakjes beschikbaar. Ook niet-doopsgezinden zijn van harte welkom’’, meldt Huijing. ,,Voor wie het te ver is, staan halverwege boerenwagens klaar om terug te rijden voor de herdenking.’’

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties