De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
dinsdag 20 februari

Geloof & Kerkdonderdag, 5 februari 2004

Zendingswerkers Christelijke Gereformeerde Kerken doen ‘promotietoer’
Kerk steeds meer missionair

Leeuwarden - De Christelijke Gereformeerde Kerken zijn langzaam een omslag aan het maken van een naar binnen gerichte kerk, naar een kerk ‘naar buiten toe’. Dergelijke geluiden klinken steeds harder door. De omvorming naar een missionaire kerk is de enige manier om sluiting van kerken in de toekomst te voorkomen.

Dat betoogde dominee A. Hilbers van de christelijke gereformeerde kerk in Zwolle woensdagavond in Leeuwarden tijdens een zendingsavond. De bijeenkomst was de aftrap van een serie van achttien zendingsavonden door het hele land. De ‘promotietoer’ wordt gehouden om de leden van de kerk meer te betrekken bij het zendingswerk dat namens hen wordt gedaan. De classis Leeuwarden, waarin alle Friese gemeenten zijn vertegenwoordigd, had de primeur. Er kwamen ongeveer honderd mensen op de avond af.
Hilbers constateert dat in Nederland sluiting van kerken aan de orde van de dag is. Kerkverlating gaat ook de christelijke gereformeerde kerk niet voorbij, aldus de predikant. Hij vindt dat het tijd is de kerk om te vormen. ,,We mogen niet willen geloven dat de kerk in Nederland op z’n retour is. Ik geloof dat ’t anders kan. Er is een signaal dat kerken kunnen groeien als het woord van God duidelijk en helder wordt gebracht. Dat is de uitdaging waar kerken voor staan.”
In de Christelijke Gereformeerde Kerken groeit de aandacht voor evangelisatie. Op heel veel plekken worden Alphacursussen gehouden. Ook participeren steeds meer kerken in samenwerkingsverbanden waarin jeugdkerken worden georganiseerd. Steeds meer groeit het besef dat Nederland een zendingsland is, vertelde ook zendingssecretaris ds H. Last gisteravond in Leeuwarden.
Op het kerkelijk bureau in Veenendaal groeit volgens hem steeds sterker de overtuiging dat evangelisatie, hulpverlening en zending niet los van elkaar kunnen worden gezien. De drie aparte gebieden werken daarom ook steeds nauwer samen. ,,We zijn missionair bezig, veraf en dichtbij. Zo verwoorden we het steeds meer”, aldus Last.

Zendingswerkers

De zendingsavonden die door het hele land worden gehouden, zijn vooral bedoeld om de leden meer te laten weten over het werk dat de Christelijke Gereformeerde Kerken doen in het buitenland. Namens het kerkgenootschap zijn achttien zendingswerkers actief, en 24 medewerkers. Zij doen werk in Azië, Afrika, Zuid-Amerika en Nederland. Het aantal medewerkers is groeiende.
Het werk in de verre landen combineert altijd evangelieverkondiging met hulpverlening. In Indonesië bijvoorbeeld worden mensen opgeleid die leiding kunnen gaan geven aan plaatselijke kerken. Tegelijkertijd steunt de kerk een middelbare landbouwschool en is ze actief betrokken bij hulpverlening aan arme boeren.
In het noorden van Zuid-Afrika, in het voormalige Venda, wordt gewerkt aan gemeenteopbouw in verschillende kerken. Ook wordt daar een bijbelschool financieel onderhouden. Daarnaast wordt geld gegeven voor verschillende landbouwprojecten en aan een aantal christelijke scholen. In een ander deel van Zuid-Afrika, Kwandebele, ondersteunt de kerk een tehuis voor meervoudig gehandicapte kinderen naast het zendingswerk.
In Botswana loopt namens de kerk een bijbelvertaalproject, die wordt gekoppeld aan taallessen voor analfabeten. Ook wordt er gewerkt onder straatkinderen en krijgen mensen hulp bij het verbeteren van hun woonomstandigheden. In Mozambique worden leiders van evangelische gemeenten opgeleid, in samenwerking met Trans World Radio. Ook in het zuiden van Brazilië zijn er activiteiten. In de hoofdstad van de deelstad Parana, Curitiba, is een kerk opgezet. In de Nederlandse kolonie Carambeď, waar veel Friezen om utens wonen, worden een crčche en een school gesteund. In de rumoerige Centraal Afrikaanse Republiek steunt de kerk een bijbelschool in de hoofdstad Bangui. Tegelijkertijd wordt daar geholpen bij een school voor kinderen met grote achterstanden. Ook in het uiterste noorden van Siberië zijn activiteiten. In Nederland werkt de kerk onder buitenlandse studenten.

Geld

Voor al dit werk is 1,4 miljoen euro per jaar nodig, waarvan 14 procent nodig is voor ‘bureaukosten’. Volgens de begroting moeten de kerkleden 750.000 euro per jaar ophoesten. Dat bedrag wordt niet altijd gehaald. Ook in 2003 niet, vertelt Last. ,,Al dit werk kan gedaan worden voor 10 euro per gemeentelid per jaar. Maar veel gemeenten komen niet aan dat bedrag. Sommige gemeenten zitten er overigens ver boven, waarvoor alle lof. Maar het streefbedrag is niet gehaald in 2003.”
Last vindt het jammer, en hoopt dat kerkenraden en individuele gemeenteleden in actie komen om meer geld in te zamelen. Overigens is hij niet van plan activiteiten af te stoten door geldgebrek.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties