De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zondag 18 maart

Regiozaterdag, 27 december 2003

Windmotor Weidum op nippertje gered
Weidum – De Amerikaanse windmotor aan de Hegedyk in Weidum wordt een beschermd monument. De molen is van het type Record acht. Volgens een woordvoerder van de gemeente Littenseradiel staat hiervan nog maar één exemplaar in Nederland: in Weidum.
De molen is drie meter hoog en heeft zes wieken. De molen staat op een land waar tot het einde van de negentiende eeuw de terp Borniastate stond. De terp is afgegraven en het land wordt sinds de een na laatste eeuwwisseling bemaald door de windmotor.
Het had niet veel gescheeld of de unieke molen was verdwenen. Eigenaar F. Looijenga, op wiens land de molen staat, had het bouwwerkje bijna gesloopt. ,,De mūne mealt al jierren net mear”, aldus Looijenga. ,,Hy is stikken.” Het water op zijn land, dat anderhalve hectare groot is, wordt weggepompt door de molen. ,,It wetter rint fansels wol fan it lān yn ‘e sleat. Faak rint it wetter ek fansels wol fuort. Allinnich by in protte rein wol ik de mūne brūke kinne foar de bemealling.”
Elektrisch pompje
Looijenga wilde de molen slopen, omdat hij stuk is. De functie van het bouwwerk kan volgens de schapenhouder makkelijk worden vervangen door een dam met een schuif er in. ,,Doe kaam de gemeente mei it plan de mūne op te knappen. Ik fyn it bźst as it my mar neat kostet.”
Inmiddels onderzoekt It Pleatslik Nut uit Weidum hoe de molen het best kan worden bewaard voor de toekomst. ,,Je ziet het er niet aan af, maar de molen is behoorlijk uniek”, aldus Wil Groen van Dorpsbelang. ,,We proberen te bekijken of we sponsoracties kunnen opzetten voor het onderhoud en het beheer van de molen. Dat is nog niet rond. Het moet wel financieel haalbaar zijn”, zegt ze.
De gemeente wil dat It Pleatslik Nut eigenaar wordt van de molen, zodat It Pleatslik Nut alle financiėle gevolgen draagt. ,,We moeten de molen adopteren. Hiervoor moeten we eerst de financiėn rond krijgen. Het zou zonde zijn als de molen wordt vervangen door een simpel elektrisch pompje. Dat is natuurlijk een stuk goedkoper, ook in de toekomst. Maar wel heel zonde van die molen”, vindt Groen.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 1


Reacties:

Graag zou ik wat meer informatie ontvangen over deze windmotor. Ik ben namelijk vrijwilligmolenaar op twee gerestaureerde windmotoren van het type Herkules Metallicus te Molkwar en Koudum welke worden beheerd door De Molestichting Nijefurd. Al enige jaren smeer en bemaal ik deze >molens samen met Jan Bergsta uit Sneek ook houden wij de staat van onderhoud bij. Het zou mooi zijn dat ook dit stukje industrueel erfgoed voor het nageslacht behouden wordt en ik wens de innistatiefnemers veel succes toe bij vinden van goede sponsers. De innistatiefnemers van de restauratie van deze Weidumer windmotor kunnen kontact met mij opnemen via internet of telf. 0515-413714.
Vriendelijke groet

Hans de Vries, sneek - dinsdag, 30 december 2003


regio
Familieberichten
Advertenties