De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
vrijdag 20 april

Regiomaandag, 2 december 2002

PvdA wil grote schoonmaak

Heerenveen - Negen ŕ tien van de huidige veertien PvdA-statenleden zijn na de provinciale verkiezingen in maart hun zetel kwijt.

De Friese PvdA-afdelingen gingen zaterdag akkoord met de radicale vernieuwing die het gewestelijk bestuur voorstelde. Alle pogingen om zittende statenleden weer, of hoger, op de kandidatenlijst te krijgen, strandden.
Voordat de stemming plaatsvond, werd er wel door diverse afgevaardigden felle kritiek geuit op de ‘grote schoonmaak’ onder de huidige statenfractie. Daardoor gaat volgens de critici veel kennis en ervaring verloren. Toen het erop aankwam de lijst vast te stellen, bleek echter dat de tegenstanders qua ‘stemgewicht’ in de minderheid waren.
De vernieuwing gaat zelfs nog verder dan het bestuur had voorgesteld. Doordat twee laaggeplaatste kandidaten (Wytze de Haan uit Lemmer en Guus Wieringa uit Leeuwarden) werden gepromoveerd naar de plaatsen 10 en 12, is het huidige statenlid Ruud Fokkens verdreven van plaats 13 naar 15. Daardoor neemt de kans toe dat hij niet terugkeert in Provinciale Staten; de PvdA heeft nu 14 zetels. Als Fokkens buiten de boot valt, krijgen slechts vier leden van de huidige fractie een nieuwe termijn: de gedeputeerden Andriesen en Mulder, en de leden Bert Versteegh en Hannah Ludwig.
Alle pogingen (aangevoerd door de afdeling Skarsterlân) om statenlid Jan de Jong uit Rottum toch weer op de lijst te krijgen, liepen stuk. De Jong werd als tegenkandidaat naar voren geschoven voor de plaatsen 7, 9, 11 en 12. Steeds kreeg hij niet meer dan eenderde van de stemmen. Pogingen tot eerherstel voor het afgedankte Harlinger statenlid Nanke Hartsuyker werden niet eens ondernomen; ze kreeg haar eigen afdeling niet mee. En ook de politieke loopbaan van statenlid Jan Metzlar uit Gorredijk is ten einde: hij werd slechts één keer (bij plaats 19) tevergeefs als tegenkandidaat opgevoerd.
Voor de eerste negen plaatsen werd de voordracht van de selectiecommissie en het gewestelijk bestuur ongewijzigd overgenomen. Pas op de tiende plaats brachten de afdelingen een verandering aan: op die plaats werd oud-wethouder Wytze de Haan van Lemsterland geplaatst. Hij was door het gewestelijk bestuur slechts op de alfabetische ‘reservelijst’ geplaatst. De Haan geniet grote bekendheid in ‘Fries-rode kring’, en werd door zijn afdeling aanbevolen als een geheide stemmentrekker.
Volgens De Haan hadden de vier grootste afdelingen (Leeuwarden, Smallingerland, Sneek en Heerenveen) afgesproken, de top van de conceptkandidatenlijst en bloc te steunen. De lokale afgevaardigden hebben in de gewestelijke vergadering een ‘gewogen’ stem, afhankelijk van het aantal leden dat de PvdA in hun woonplaats heeft. Strategisch rekening houdend met de ‘blokvorming’, had de afdeling Lemsterland besloten om pas bij de tiende plaats De Haan naar voren te schuiven.
Gedeputeerde Anita Andriesen werd bij acclamatie verkozen tot lijsttrekker; er werd geen tegenkandidaat gesteld. Op 2 komt nieuwkomer Janny van de Molen uit Heerenveen. Haar plaats werd wel bestreden: zowel gedeputeerde Bertus Mulder als de huidige fractieleider Hannah Ludwig werden als tegenkandidaat gesteld. Van der Molen kreeg echter 60 van de 86 stemmen.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties