De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
vrijdag 20 april

Regiomaandag, 2 december 2002

Dorpen bang voor leegloop door groeistop

Jirnsum – Kleine dorpen in Fryslân verliezen hun leefbaarheid wanneer zij niet mogen groeien. Een groeistop zal leiden tot een verdere vergrijzing, het verlies van scholen en andere voorzieningen en het noodgedwongen vertrek van bewoners.

Dat zeggen de vertegenwoordigers van dorpsbelangen in Boarnsterhim als reactie op de vrijdag gepresenteerde Regiovisie van de Stadsregio Leeuwarden. In de visie, die geldt voor de periode 2010-2030, wordt een paar groeikernen aangewezen: de steden Leeuwarden en Harlingen en de dorpen Wommels, Grou, Dronrijp, Deinum, Mantgum en Stiens. Behalve die plaatsen krijgen dorpen in de regio nauwelijks ruimte om te groeien. De enige groei die op beperkte schaal is toegestaan, moet binnen de bestaande, bebouwde kom plaatsvinden.
De leefbaarheid in de dorpen die niet mogen groeien, zal verslechteren, zegt A. Kampstra van Doarpsmienskip Boazum. ,,Dorpen vergrijzen, waardoor het voortbestaan van de school in gevaar komt en ook de middenstand kan op den duur zijn biezen pakken.’’ Tot 2015 wil Boazum elf woningen bouwen. ,,Dat gaat lukken, maar daarna moeten we afwachten.”
Jirnsum mag de komende jaren groeien met negen woningen. ,,Daar zijn we al jaren mee bezig”, zegt B. Terwisscha van Scheltinga van plaatselijk belang. ,,Maar niet uitbreiden tot 2030 is wel erg lang. In het dorp zijn er wel plekken waar kan worden gebouwd, maar daar krijgen we geen toestemming voor. De krapte op de huizenmarkt dwingt veel jongeren buiten Jirnsum een huis te zoeken.”
Wergea maakt zich minder zorgen over de gevolgen. ,,Bij ons wordt de staande-mastroute aangelegd. Dan wordt toch een groot gebied opnieuw ontwikkeld’’, denkt R. de Jong van plaatselijk belang. ,,Maar de regiovisie loopt tot 2030 en grenzen aan de woningbouw bevorderen de doorstroming niet. Integendeel. De kansen op een mooier, groter huis in je eigen dorp worden steeds kleiner”, aldus De Jong. ,,Dat is niet goed.”
De Regiovisie is ontwikkeld in samenwerking met de gemeenten Leeuwarden, Boarnsterhim, Harlingen, Franekeradeel, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Tytsjerksteradiel en Menaldumadeel. Boarnsterhim heeft vanmorgen echter laten weten nog niet in te kunnen stemmen met de visie. In de eerste plaats vindt het gemeentebestuur de regio te groot. ,,De regio in de Regiovisie is geen eenheid. We voelen ons weinig tot niet betrokken bij elkaar. Daarom hebben we ook het gevoel dat we alleen knokken voor ons belang’’, aldus het college van B en W in een brief aan de stuurgroep Regiovisie. Bovendien vindt Boarnsterhim dat ,,de ambities van Grou behoorlijk naar beneden wordt geschroefd. Grou verliest immers haar regionale kernstatus.’’

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties