De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
vrijdag 20 april

Bijschriftmaandag, 2 december 2002

Ouders en kinderen scheppen toekomst
In Israël – en trouwens in alle landen er omheen – was de eerbied voor de ouders een belangrijke zaak.
Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de HERE, uw God, u geven zal.
Exodus 20: 12
In Israël – en trouwens in alle landen er omheen – was de eerbied voor de ouders een belangrijke zaak. Er is een joods verhaal over het hoofd van de stadsraad van Askelon. Dat was overigens een heiden. Tijdens een vergadering kwam zijn moeder binnen, die geweldig kwaad op hem was. Ze trok haar schoen uit en sloeg hem daarmee in het gezicht. De schoen viel op de grond, maar de stadoverste bukte zich, pakte de schoen op en gaf die rustig aan zijn moeder. De moraal: ook als je moeder je in het openbaar beledigt, mag je haar geen belediging terug doen. Als zelfs een heiden dit al weet, hoeveel te méér moet een Israëliet zijn ouders eren!
Je ouders eren betekent hun het gewicht geven dat ze van God gekregen hebben, niet het gewicht dat ze zichzelf toe-eigenen. Ouders zijn mensen met een bepaalde opdracht. Hun zorg moet zijn, dat het verhaal van God met de mensen dóór kan gaan. De ouders staan in een doorgeefpositie.
Wil er van die overdracht van Gods daden wat terechtkomen, dan is er een goed klimaat voor een gesprek nodig. Als ouders en kinderen niet goed met elkaar kunnen leven, dan is er ook geen toekomst. Dat is de zin van de belofte: ‘opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de HERE, uw God, u geven zal’.
Vader en moeder: zij zijn de allereerste, meest nabije naaste, die wij mogen liefhebben als onszelf. Het is ook de allerbeste opdracht, die kinderen in hun leven van God krijgen. In die liefde mogen zij aan hun ouders geven wat zij eerst zelf ontvangen hebben. Ook het kind Jezus was zijn ouders onderdanig. Wie in deze respectvolle liefde leeft, mag van de toekomst veel verwachten.
God, die als een vader aandacht voor ons heeft,
die als een moeder voor ons zorgt en ons liefheeft,
wij danken U voor onze ouders;
help ons om eerbied en liefde aan de kinderen door te geven.
Thijs Weerstra
(Uit: ‘Lichtinval’, uitg. Kok)

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Familieberichten
Advertenties