De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
woensdag 23 mei

Regiowoensdag, 20 november 2002

Broerekerk krijgt glazen koepel

Bolsward- De ruďne van de Broerekerk in het centrum van Bolsward, die in 1980 afbrandde, krijgt een ronde glazen overkoepeling. Deze moet op de nog staande muren van de kerk worden aangebracht. Gemeente en stichting ‘Vrienden van Broerekerk’ dienen het plan in bij de Rijksdienst voor Monumentenzorg om in aanmerking te komen voor subsidie.

Het gemeentebestuur van Bolsward heeft gistermiddag over de definitieve vorm van de koepel besloten in samenspraak met de stichting Vrienden van de Broerekerk. Zij kozen uit de ontwerpen die architect Jelle de Jong uit Lemmer had voorgelegd.
De glazen koepel komt op de resterende muren te rusten en moet de ruďne beschermen tegen wind en regen. De ruďne begon de afgelopen jaren steeds meer aangetast te raken door de elementen. Het ontwerp is volgens wethouder Huisman zo gekozen dat het ruinekarakter zoveel mogelijk bewaard blijft. Over de kosten van het project zijn nog geen beslissingen genomen. Wel wordt geprobeerd bij de Rijksdienst voor Monumentenzorg subsidie te krijgen.
De gemeente Bolsward vindt de ruďne zo belangrijk dat ze hem als eerste prioriteit op de lijst heeft gezet voor grote herstelprojecten van monumenten. Eventuele rijkssubsidie voor monumentenrestauratie zou hierdoor bij een groot herstelproject naar de Broerekerk gaan. De monumentale Franciscusparochie kan daarom voorlopig niet gerestaureerd worden omdat zij als tweede prioriteit geldt. Het bestuur van de parochie tekende hiertegen bezwaar aan omdat zij al een restauratieplan hebben klaarliggen om de lekkage tegen te gaan die zij nu heeft.
De raad beslist volgende week of de Broerekerk op nummer één blijft. Een meerderheid binnen de verschillende fracties lijkt hiervan voorstander te zijn. De Vrienden gaan nu op zoek naar sponsors en proberen de rijkssubsidie voor monumentenzorg proberen binnen te halen
Het houten interieur en dak van de Broerekerk, een voormalig godshuis van de Franciscaner Minderbroeders, brandde op 8 mei 1980 in zijn geheel af. De Broerekerk is het oudste gebouw van de stad, daterend van voor 1300, en wordt sinds de brand als monument geconserveerd. Op dit moment wordt de kerk vooral nog gebruikt voor kerkelijke, culturele en stadsevenementen, zoals kindervoorstellingen en concerten. De kerk is eigendom van de gemeente Bolsward. De Stichting Vrienden van de Broerekerk stellen ieder jaar het evenementenprogramma voor de ruimte in de ruďne samen.
In juli dit jaar werd architect Jelle de Jong in de hand genomen om met een ontwerp te komen. Toen werd al het idee gelanceerd voor een glazen overkapping over de kerk. In het restauratieplan moest rekening worden gehouden met de ‘functionaliteit van het gebouw als open plein en theater’. Bij een eventuele restauratie zou worden geprobeerd de kerk te voorzien van een permanente, transparante kapconstructie De ramen van de kerk worden volgens het plan gedicht op een ‘sobere en doelmatige wijze’ . De Broerekerk blijft een ruďne. Er zal alleen herstel van de fundering van de kerk en het muurwerk plaatsvinden. Restanten van het nog aanwezige pleisterwerk zullen zo veel mogelijk intact worden gelaten.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties