De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zaterdag 24 februari

Regiowoensdag, 20 november 2002

Trouwambtenaar niet herbenoemd; rechtszaak volgt
Leeuwarden – De Leeuwarder trouwambtenaar Nynke Eringa wordt niet herbenoemd. De gemeente Leeuwarden heeft het bezwaar tegen haar ontslag ongegrond verklaard. Er volgt nu opnieuw een rechtszaak over haar ontslag.
Dat hebben Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden gisteren besloten. Het college vindt dat het Eringa niet meer hoeft te benoemen, omdat zij geen homohuwelijken wil sluiten en zich dus niet aan de wet houdt. Eringa vindt dat ze recht heeft op gewetensbezwaren. B en W gaan er vanuit dat Eringa in beroep gaat tegen het besluit, en hopen jurisprudentie uit te lokken.
S. Voogt, advocaat van mevrouw Eringa, is niet verbaasd over het besluit. ,,B en W blijven op de zelfde koers. Nu kunnen we de zaak eindelijk inhoudelijk bij de rechter neerleggen’’, aldus Voogt.
Tot nu toe werd een inhoudelijke behandeling van de zaak vermeden door juridisch getouwtrek over de vraag of Eringa eigenlijk wel ambtenaar was. Op 21 oktober bepaalde de bestuursrechter dat mevrouw Eringa wel ambtenaar is en dat B en W een inhoudelijk oordeel moeten geven over het bezwaarschrift. ‘Indien zij gevraagd wordt een homohuwelijk te voltrekken is de kans niet denkbeeldig dat zij zal weigeren. Van tevoren is bekend dat zij zich niet aan de wet zal houden’, redeneert het Leeuwarder college.
Als de rechter beslist dat het ontslag van de Leeuwarder trouw-ambtenaar Eringa onrechtmatig is, dan legt de gemeente zich daar bij neer en komt Eringa weer in dienst. Volgens wethouder Krol is er geen sprake van verstoorde verhoudingen. ,,Op haar persoon of haar functioneren heb ik verder niets aan te merken.’’ Hij denkt zelfs dat het voor beide partijen goed is als de zaak voor de rechter komt. ,,De jurisprudentie van deze zaak zal duidelijkheid scheppen, ook voor andere gemeenten.’’ Duidelijk moet worden of godsdienstvrijheid boven de anti-discriminatiewet gaat.
De gewezen trouwambtenaar beaamt dat er geen sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie. ,,Ik trek het me niet allemaal persoonlijk aan. Het gaat om een principebesluit. Dit moet gewoon allemaal even gebeuren.’’ Als het oordeel van de rechter in haar voordeel uitvalt, wil Eringa weer gewoon huwelijken sluiten.
Haar advocaat S. Voogt is optimistisch over de afloop van de juridische procedure. ,,Ik heb goede hoop op een positieve uitkomst.’’ Hoe lang de procedure nog gaat duren, weet hij niet. ,,De argumenten zijn al vijf keer uitgewisseld dus zo lang hoeft het volgens mij niet te duren’’, aldus Voogt.
Bij het vorige besluit nam wethouder Krol (CDA) nog een minderheidsstandpunt in. Hij vond dat er wel ruimte moest zijn voor gewetensbezwaren van trouwambtenaren. Nu heeft hij dat niet gedaan. ,,Eigenlijk ben ik niet van gedachten veranderd maar als wethouder moet ik uitvoeren wat de meerderheid van het college heeft besloten. Het voegt weinig toe als ik weer een minderheidsstandpunt inneem.’’
Het contract met Eringa werd vorig jaar niet verlengd omdat ze op grond van godsdienstige overtuiging weigert homohuwelijken te sluiten. De gemeente Leeuwarden vindt dat alle trouwambtenaren alle huwelijken moeten sluiten.
Eringa diende een klacht in bij de Commissie Gelijke Behandeling en bij de bezwarencommissie van de gemeente Leeuwarden. Ze voelde zich gediscrimineerd op grond van godsdienst.
Beide commissies stelden haar in maart in het gelijk. De gemeente Leeuwarden had voor mevrouw Eringa een uitzondering kunnen maken. B en W bleven echter bij hun standpunt; mevrouw Eringa mocht niet terugkeren.
De belangrijkste formele reden voor het college om af te wijken van de adviezen was dat de gemeente haar niet beschouwt als ambtenaar, maar als een strikt neutrale functionaris die alle huwelijken moet sluiten.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties