De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
maandag 21 mei

Regiodonderdag, 17 mei 2018

Friese klei én Afrikaanse kusten van belang voor vitaliteit Waddenleven
De ecologische gezondheid van de Wadden hangt mede af van het beheer van omliggende regio’s. Natuurinclusieve landbouw biedt kansen, betoogde Han Olff gisteren op het congres Waddenzee Wereldklasse.
JAN YBEMA
Leeuwarden - Om de biodiversiteit van het Waddengebied op peil te houden, moeten we meer oog hebben voor de levenscyclus van de dieren op het wad en daar ons beheer naar inrichten. Daarvoor pleitte Han Olff, ecoloog aan de Rijksuniversiteit Groningen, gisteren tijdens een tweedaags congres in Leeuwarden over de Waddenzee.
Op het congres buigen Nederlandse, Duitse en Deense experts en betrokkenen van het Waddengebied zich over de huidige staat en de toekomst van de toestand van het Unesco-werelderfgoed Waddenzee. Het is georganiseerd door de provincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen, het Waddenfonds en de Waddenacademie.
,,Veel dieren blijven niet het hele jaar door op dezelfde plek in het Waddengebied”, vertelt Olff. Ze maken gebruik van de wadplaten, de kwelders, de eilanden, de ebdelta’s. Om te overleven, moet de leefomgeving in al die gebieden gezond zijn.
En belangrijker nog: veel soorten brengen een deel van hun dag of van het jaar elders door, buiten het Waddengebied.
„Zeehonden gaan bijvoorbeeld de Noordzee op om vis te vangen en veel wadvogels broeden op het vasteland. En trekvogels overwinteren hier vanuit het poolgebied of trekken ’s winters naar Afrika.” Wat er in Mauritanië of op de noordelijke Friese klei gebeurt, heeft zo dus ook invloed op het Waddenleven.
Hoe er duizenden kilometers verderop wordt omgesprongen met het leefgebied van ‘onze’ wadvogels, daar kunnen we hier weinig aan doen. ,,Maar in onze eigen omgeving ben ik voorzichtig optimistisch over de trend richting een natuurinclusieve landbouw. Als de broedmogelijkheden op de akkers en weiden langs de Waddenkust verbeteren, helpt dat dus ook de wadvogels enorm.”
Lees het hele verhaal in het Friesch Dagblad van 18 mei 2018

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties