De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
maandag 21 mei

Hoofdartikeldonderdag, 17 mei 2018

Samenwerking nodig om insecten te redden
Het was opnieuw een verontrustend rapport, zoals directeur Marc van den Tweel van Natuurmonumenten het verwoordde. Wetenschappers van de Radboud Universiteit en het Kenniscentrum Insecten (KEI) hebben aangetoond dat het aantal insecten in twee Nederlandse natuurgebieden de afgelopen jaren met tientallen procenten is gedaald.
Verontrustend is bijvoorbeeld dat het hierbij gaat om natuurgebieden, niet om agrarische gebieden of enkele parken in de stad. Juist in natuurgebieden zou de natuur, en zouden daarmee ook de insecten, ruimte moeten hebben. Maar ook in die gebieden hebben deze dieren het blijkbaar moeilijk. Dat is ook verontrustend, omdat insecten een belangrijke rol spelen in de biodiversiteit.
In de begeleidende verklaring bij het rapport wijst Natuurmonumenten al snel naar de intensieve landbouw als belangrijke boosdoener. Los van de vraag of Van den Tweel daarmee gelijk heeft of niet, het is hoe dan ook niet terecht om daarmee ook meteen dé boeren als schuldigen te brandmerken. ‘De boeren’ zijn nu eenmaal een diverse groep, waarbinnen allerlei verschillen bestaan.
Maar daarnaast is het ook niet terecht om boeren collectief weg te zetten als een groep die rücksichtslos de grond uitput en te veel bestrijdingsmiddelen gebruikt - ook een veroorzaker van de insectenafname volgens het rapport. Ook veel boeren hebben oog voor de natuur. Zoals ook LTO reageerde: een goede en gezonde biodiversiteit is ook in het belang van de boeren en die zijn op zijn minst bereid om daaraan een bijdrage te leveren.
Beter is het daarom om - ondanks alle verschillen van mening die er bestaan tussen natuurorganisaties en agrarische organisaties - de samenwerking te zoeken. Het gedeelde belang is in dit geval duidelijk aanwezig: het behoud van insecten en een verdere teruggang van de soort in zowel natuurgebieden als in de stad of op het platteland voorkomen. Dat moet het doel zijn dat élke betrokken organisatie nastreeft.
Dat er daarvoor iets moet veranderen in ons land, staat vast. Daarbij heeft ook de overheid een rol. Eind vorig jaar nog werd bijvoorbeeld de Europese vergunning van het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat (verwerkt in het veelgebruikte Roundup) nog met vijf jaar verlengd. Nederland stemde voor dat voorstel, al beloofde minister Carola Schouten wel met de landbouwsector te willen werken aan alternatieven. Wellicht dat zij daar, met dit nieuwe onderzoeksrapport in de hand, vaart achter kan zetten.
En ook de consumenten kunnen bij zichzelf te rade gaan. Zijn wij bereid meer te betalen voor ons dagelijks brood en melk? Een prijs die recht kan doen aan een goede biodiversiteit? Zolang dat niet het geval is, verspelen wij ons recht om wie dan ook als schuldige voor deze insectenafname aan te wijzen. TO

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties