De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
maandag 21 mei

Regiowoensdag, 16 mei 2018

Raad DFM erg kritisch over Sociaal Domein
Joure - De oppositiepartijen in De Fryske Marren vinden dat het college hen eerder had moeten informeren over de tekorten op het Sociaal Domein. Volgens de partijen moet het college al eerder op de hoogte zijn geweest van de alarmerende cijfers.
Wethouder Janny Schouwerwou bestrijdt deze lezing. Volgens haar wist het college dat de gemeente risico’s liep, maar is de ernst van de zaak pas begin april zichtbaar geworden. Uit een ambtelijke rapportage werd toen duidelijk dat de gemeente op het Sociaal Domein een tekort heeft van tenminste drie miljoen euro. Als gevolg daarvan is er de komende jaren amper ruimte voor nieuw beleid rond jeugd, zorg en participatie. Vanaf 2020 moet er structureel 2,5 miljoen euro op de gemeentelijke begroting worden bezuinigd.
De gemeenteraad boog zich gisteravond over het tekort op het Sociaal Domein. Volgens Schouwerwou is dat tekort ontstaan door diverse factoren. Een daarvan is dat de gemeente minder geld van het rijk kreeg voor het uitvoeren van de taken binnen het Sociaal Domein. Omdat de gemeente inwoners toch wilde helpen is er meer uitgegeven dan er beschikbaar was, aldus de wethouder.
De gemeente is sinds 2015 verantwoordelijk voor jeugd, zorg en participatie. Volgens Schouwerwou is deze transitie van rijk naar gemeente complex. Ze vergeleek het met ‘varen in dichte mist’. De gemeente kon volgens de wethouder lastig inschatten hoeveel mensen hulp nodig hebben en welke bedragen daar precies mee gemoeid zijn. De risico’s zijn volgens haar door het college meerdere keren met de raad gedeeld, ook voor de laatste gemeenteraadsverkiezingen.
Het college gaat een extern bureau inschakelen om de gemeente bij te staan bij kostenbeheersing binnen het Sociaal Domein. Vandaag worden aanbestedingsgesprekken gevoerd.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties