De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
donderdag 24 mei

Regiomaandag, 23 april 2018

Privacywet noopt provincie tot stoppen met publiceren vergunningen
Leeuwarden De nieuwe privacywetgeving heeft tot gevolg dat vergunningen van de provincie Fryslân veel minder gemakkelijk zijn in te zien. De provincie is namelijk gestopt met het publiceren van vergunningen op de eigen website. Het besluit hiertoe is genomen met het oog op de invoering van de nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming, die 25 mei ingaat.
Tot voor kort zette de provincie standaard de meeste verleende vergunningen ook op de website. Dit was wettelijk al niet verplicht: de omvangrijke stukken van vaak tientallen pagina’s zijn bij veel overheden alleen op het provincie- of gemeentehuis in te zien.
Vanaf 25 mei gelden strengere Europese regels voor het omgaan met persoonsgegevens. Voor overheden is een van de gevolgen dat in de vergunningen die ter inzage liggen, geen persoonsgegevens zichtbaar mogen zijn. Dit houdt in dat de overheden deze gegevens zwart moeten maken.
Met het oog hierop heeft de provincie besloten de vergunningen niet meer actief naar buiten te brengen. Op die manier hoeven niet alle documenten standaard te worden geanonimiseerd. Ook alle vergunningen die in het verleden op de website waren gezet, zijn inmiddels verwijderd.
Woordvoerder Gerrit Hofstra laat desgevraagd weten dat vergunningen nog wel per mail kunnen worden opgevraagd, naast dat ze kunnen worden ingezien op het provinciehuis. Bij een aanvraag worden de persoonsgegevens zwartgemaakt. Hofstra wijst er in een schriftelijke reactie op dat gegevens van bedrijven níét hoeven te worden geanonimiseerd. ‘Als de vergunning bv. op naam staat van Maatschap De Vries of Gemeente Heerenveen of Stichting Accolade, dan hoeven die gegevens niet zwartgemaakt te worden, maar bij een vergunning op naam van Dhr. De Vries wel.’

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties