De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
maandag 21 mei

Regiovrijdag, 20 april 2018

Ouderen mijden ‘shared space’ in verkeer
Leeuwarden | Veel ouderen mijden wegen en kruisingen die zijn ingericht als 'shared space’. Veel bewoners op leeftijd voelen zich hier niet veilig genoeg.
Dat zei wethouder Jouke de Jong van Smallingerland gisteren bij een wethoudersoverleg over verkeersveiligheid in het provinciehuis. Elders in de provincie klinken vergelijkbare geluiden, laten verkeerskundigen desgevraagd weten.
Bij wegen en kruisingen die zijn ingericht als shared space gelden geen verkeersregels, maar gaan verkeersdeelnemers op eigen inzicht en verantwoordelijkheid af. Er staan ook geen verkeersborden. Sinds de eeuwwisseling wordt het principe - dat is ontwikkeld door de Friese verkeerskundige Hans Monderman - in verschillende Friese gemeenten toegepast.
De Jong zei gisteren dat niet alle ervaringen even positief zijn. ,,Vorige week was er een bijeenkomst over de herinrichting van een rotonde. Daar gaven bewoners aan dat ouderen zich niet veilig voelen in sharedspacegebieden, en alternatieve routes zoeken of minder op pad gaan. Smallingerland is een vergrijzende gemeente en werkt veel met shared space. Maar dat moet niet leiden tot verkeersmijdend gedrag van ouderen.”
Volgens verkeerskundigen Sipke van der Meulen van de provincie Fryslân en Sjoerd Nota van het Kenniscentrum Shared Space komen vergelijkbare signalen uit andere Friese gemeenten waar shared space wordt toegepast, zoals Súdwest-Fryslân.
Sinds de aanleg van de eerste shared spaces is nog geen uitgebreid onderzoek gedaan naar het verkeersmijdend gedrag van ouderen. ,,We hebben wel belevingsonderzoeken uitgevoerd, waarbij mensen aangaven dat ze zich onveilig voelen bij een shared space”, zegt Nota. ,,Maar hierin werd niet aangegeven of ze alternatieve routes gingen nemen.”
Daarnaast zijn steekproeven gedaan door studenten, maar dit leverde geen duidelijk beeld op. ,,Om het vermijdingsgedrag goed in kaart te krijgen zouden we meerdere steekproeven in een groot gebied rond de shared spaces moeten uitvoeren om te onderzoeken of er gekozen wordt voor alternatieve routes”, zegt Nota.
Van der Meulen zou graag zien dat dat uitgebreide onderzoek wordt gedaan. ,,Wij willen graag weten hoe groot dit probleem is en bij welke specifieke shared spaces dit speelt. Vooral ook omdat de groep door vergrijzing alleen maar groter wordt.”
Meer hierover in het Friesch Dagblad van 20 april 2018

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties