De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
maandag 21 mei

Economiedonderdag, 19 april 2018

Waterschappen hopen op uitzondering dijkschapen
Leeuwarden - De 21 Nederlandse waterschappen willen dat het ministerie van LNV een uitzondering in de mestregels maakt voor schapen die grazen op een dijk. Door aanscherping van het huidige mestbeleid dreigt een groot deel van deze kudde te verdwijnen. Dat zal de waterschappen met flink hogere kosten opzadelen.
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) liet schapenhouders onlangs weten dat de dijken niet meer als regulier grasland tellen, maar als natuurgebied. De mogelijkheden voor de afzet van schapenstront wordt daarmee bijna gehalveerd. Schapenhouders hebben meestal geen ander land om de mest op af te zetten, of andere boerenactiviteit is rendabeler.
,,Het ministerie had deze maatregel al genomen en is die nu aan het inregelen. Wij zijn daar, bij monde van Wetterskip Fryslân, niet mee akkoord", zegt Jane Alblas, woordvoerder van de Unie van Waterschappen. ,,We willen dat een nieuwe categorie wordt toegevoegd door LNV: grasland met beweiding door schapen. We praten daar nu over met het ministerie en zijn nadrukkelijk op zoek naar een opening."
De nieuwe categorie zou vaste omschrijvingen voor de bemesting moeten krijgen. Zo kan op papier niet ander vee terecht op de dijken. Eerder telden melkveehouders de dijken, die veelal worden gepacht van waterschappen en provincies, mee als grond voor mestafzetting. Zo kon een grotere veestapel worden aangehouden. ,,We hopen dat het ministerie gevoelig is voor onze argumenten. LTO en Wetterskip trekken hierin samen op en leggen daarmee wel wat gewicht in de schaal", zegt Alblas.
De Unie wil nog niet speculeren op de uitkomst van de gesprekken. Haast is wel geboden, want schapenhouders moeten hun mestopgave medio mei hebben ingevuld.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

economie
Familieberichten
Advertenties