De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
maandag 21 mei

Regiodonderdag, 19 april 2018

Woede om akkoord milieurapport Lelystad
Leeuwarden - ,,Een ongelooflijk besluit dat voor ons als donderslag bij heldere hemel komt", zegt Rob de Wind van de actiegroep Laagvlieg-routes Friesland Nee op de goedkeuring van het aangepaste milieueffect-rapport (mer) Lelystad Airport. ,,Met onze kritiek op de verkeerde gegevens die zijn gebruikt over de vogeltrek rond het vliegveld is niets gedaan. Uit alles wordt duidelijk dat de minister op zo kort mogelijke termijn zo veel mogelijk vliegtuigen op Lelystad wil laten vliegen."
De Commissie mer maakte gisteren bekend dat het aangepaste milieueffectrapport is goedgekeurd. De uitbreiding van luchthaven Lelystad is daarmee een stap dichterbij gekomen. Het milieueffectrapport moest worden aangepast omdat er fouten in de geluidsberekeningen waren.
,,Het is goed dat we verder kunnen", reageert minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. Ze moest de opening van de nieuwe luchthaven al twee keer uitstellen. Die staat nu gepland voor april 2020.
De Commissie mer stelt wel dat het een ,,aandachtspunt is dat in de beginjaren langdurig laag wordt gevlogen, waardoor in een groot gebied duidelijke geluidspieken optreden. Ze adviseert de minister om de omgeving uit te nodigen mee te denken over het beheersen van de hinder."
De Wind heeft weinig vertrouwen in het meedenken door de omgeving. ,,Met deze minister valt niet mee te denken. Dat wordt iets voor de bühne. We krijgen dan te horen dat onze bezwaren worden meegenomen, maar er wordt niets meegedaan. Bewoners van Eijsden in Limburg hadden last van het vliegverkeer van Luik. Er werd afgesproken dat er niet lager dan op vierduizend voet zou worden gevlogen. In de praktijk gebeurt dat niet, maar er wordt niets aan gedaan."
Lelystad moet vakantievluchten gaan overnemen van Schiphol. Tot 2023 gaat het om 10.000 starts en landingen per jaar. Daarna moet het vliegveld groeien naar 45.000 vliegbewegingen.
Weerstand
Er is veel weerstand tegen uitbreiding. Veel mensen in omliggende provincies vrezen geluidsoverlast. Ook vinden burgers dat ze onvoldoende bij de besluitvorming zijn betrokken. Volgens De Wind is niet alleen de geluidsoverlast een punt van zorg, ook de verkeersveiligheid is in het geding. ,,Lelystad ligt nog geen zes kilometer van de Oostvaardersplassen. Daar wemelt het van de spreeuwen. Komen die in een vliegtuigmotor en het vliegtuig stort op een dichtbevolkt gebied neer, dan zijn de gevolgen niet te overzien. In het vogelonderzoek voor het milieu-effectrapport baseert men zich op de vogelradar van het KNMI. Die heeft echter een reikwijdte van 25 kilometer, terwijl de radar meer dan 30 kilometer van Lelystad ligt. Vogeldeskundigen hebben erop gewezen, maar de commissie heeft met die kritiek niets gedaan."

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties