De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
vrijdag 20 april

Regiodinsdag, 17 april 2018

CDA lijkt buiten de boot te vallen in Opsterland
Beetsterzwaag - Een coalitie met Opsterlands Belang (zes zetels), PvdA (drie zetels) en ChristenUnie (twee zetels). Dat is het advies van informateurs Anko Postma en Marcel van Opzeeland (wethouder en fractievoorzitter van OB) voor de nieuw te vormen coalitie in de gemeente Opsterland. Die partijen hebben samen elf van de 21 zetels.
Met dat advies valt huidig coalitiepartner CDA, dat tijdens de verkiezingen zijn drie zetels vasthield, buiten de boot. De huidige coalitie behield tijdens de verkiezingen haar meerderheid en de PvdA ging juist een zetel omlaag. De partijen hebben altijd aangegeven prettig met elkaar te hebben samengewerkt.
Tijdens de gesprekken is de overige partijen ook naar hun voorkeur voor een coalitie gevraagd. Uit die gesprekken is gebleken dat er behoefte is aan verandering. Ook komt bij meerdere partijen de PvdA naar voren als coalitiepartner in plaats van het CDA. De fracties is ook gevraagd een tweede keuze aan te geven. Bij die tweede keuze heeft GroenLinks-Opsterlanders (twee zetels) een nipte voorkeur boven de ChristenUnie.
,,Ik ben bijzonder verrast, in negatieve zin”, zegt CDA-wethouder Wietze Kooistra. ,,Ik heb hierover geen signalen ontvangen. Ik kon in het verslag ook niet lezen waarom wij worden gepasseerd. Dat wij als traditioneel worden gezien, vind ik een zwak argument. Als je naar ons beleid kijkt, is dat allesbehalve conservatief. Duurzaamheid is in ons programma opgenomen. Wij willen er veel aan doen om de klimaatdoelen van 2040 te halen.”
Het advies van de informateurs staat volgens Kooistra haaks op de verkiezingsuitslag. ,,Volgens mij zijn wij de enige gemeente waarbij de verliezer er nu met de bonus vandoor gaat. Ik vind dat je eerst naar de partijen moet kijken die niet hebben verloren. Ik claim de plek in de coalitie niet van tevoren. Als een andere partij meer zetels heeft, is dat gewoon politiek. Maar als een verliezer jouw plaats inneemt, heb ik daarvoor geen begrip.”
Meer hierover in het Friesch Dagblad van dinsdag 17 april.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties