De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
vrijdag 20 april

Cultuurvrijdag, 30 maart 2018

Driedaags evenement rond dichter Obe Postma
Leeuwarden - Niet eerder pakte het Obe Postma Selskip zo groot uit als volgend weekend met de zogenaamde Obe Postma Dagen in Leeuwarden. Er zijn lezingen, boekpresentaties en zondag is er een afsluitend concert.
Het is dit jaar 150 jaar geleden dat Obe Postma het levenslicht zag in Cornwerd. ‘De dichter fan it Fryske lân’ overleed in 1963 op 95-jarige leeftijd in Leeuwarden. De provincie Fryslân riep in 1984 de Dr. Obe Postmapriis in het leven voor de beste Friese literaire vertaling.
Op zijn exacte geboortedag, legde commissaris van de Koning Arno Brok gisteren een bloemstuk bij Postma’s graf in Cornwerd. Tresoar-directeur Bert Looper droeg daarbij voor uit het werk van de dichter.
Met dezelfde aanleiding en in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad heeft het Obe Postma Sel-skip samen met Tresoar ook de Obe Postma Dagen opgezet. Op vrijdag is er volgende week eerst een gedichtenmiddag. Zes Friese dichters geven dan in Tresoar hun visie op het landschap. Het gaat om: Sigrid Kingma, Elmar Kuiper, Friduwih Riemersma, Abe de Vries, Jetze de Vries, en Syds Wiersma. Aan het eind van de middag krijgt CvdK Arno Brok de drietalige uitgave van Selected poems Obe Postma (Wijdemeer). De Nederlandse en Engelse vertalingen van de gedichten van Postma zijn van Jabik Veenbaas en Anthony Paul.
Op zaterdagmiddag is er een bijna twee uur durende wandeling door de stad met herinneringen aan Postma. De start is bij het Lân fan Taal op het Oldehoofsterkerkhof. De Postma-driedaagse sluit zondag af met een concert in de Dorpskerk van Huizum. Een groot aantal op muziek gezette gedichten van Obe Postma worden dan ten gehore gebracht. Daarna volgt de presentatie van een boek Postma op muzyk met veertig composities die gemaakt zijn naar aanleiding van gedichten van de nestor van de Friese dichtkunst.
Het concertprogramma is samengesteld door Oeds Jongsma en Gerben van der Veen. Centraal staat het gedicht De Kuier, waarin Postma uit de kast komt. Dit gedicht wordt gedeclameerd door Paulo Folkertsma, zoon van de befaamde Friese componist Paulus Folkertsma.
Tijdens het concert zijn verscheidene werken te horen die in 2011 geschreven werden naar aanleiding van een compositiewedstrijd van het Obe Postma Selskip. Het gaat om werk van Rixt van der Kooij, Henk Doede Odinga en Peter Visser. Laatstgenoemde won de wedstrijd. De oudste compositie is van de hand van Paulus Folkertsma. In 1927 schreef hij Yn it iere foarjier voor tenor en harmonium.
De samenstellers van het concert noemen het programma erg afwisselend. Soms is er alleen een piano en solostem, dan weer treedt er een heel koor aan. De musici die meewerken zijn tenor Jeroen Helder, fluitist Rianne Jongsma, pianist Afke Wijma, Gerben van der Veen (harmonium) en een vocaal ensemble onder zijn leiding. Tijdens de declamatie van het gedicht De Kuier improviseert Van der Veen op het harmonium.
Activiteiten Obe Postma Dagen:
6 april 14.00 uur: gedichtendag in Tresoar
7 april 14.00 uur: wandeling
8 april 14.30 uur: concert in de dorpskerk van Huizum
www.obepostma.nl

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

cultuur
Familieberichten
Advertenties