De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
dinsdag 22 mei

Regiovrijdag, 9 februari 2018

Kritiek op ‘onnozel’ optreden gedeputeerde in gasdossier
Leeuwarden De provincie Fryslân moet niet langer toestaan dat de NAM leden benoemt voor de Commissie bodemdaling aardgaswinning Fryslân. De NAM moet ook in deze provincie op afstand worden gezet bij de beoordeling en afhandeling van schademeldingen. Dat vindt Jan van der Baan, voorzitter van actiegroep Willem Beton. ,,Dat de NAM yn dy kommisje sit, kin absolút net.”
Van der Baan reageert op uitspraken van gedeputeerde Michiel Schrier, afgelopen zaterdag in deze krant. De SP-gedeputeerde zei dat hij geen reden ziet om de rol van de NAM in de commissie te verkleinen. Volgens hem functioneert de commissie goed en is er geen reden om te twijfelen aan de onafhankelijkheid van de leden, ook niet van de leden die door de NAM worden voorgedragen.
Van der Baan zegt de opvatting van de gedeputeerde rijkelijk naïef of eigenlijk gewoon ,,ûnnoazel” te vinden. Van onafhankelijkheid kan volgens hem nooit sprake zijn. ,,Natuerlik net.”
De inwoner van Grou baseert zich op zijn ervaringen als voorzitter van Willem Beton (ook wel Noordelijke Overleggroep Bodemdaling en Bodemtrillingen). Deze actiegroep probeerde jarenlang aan te tonen dat schade aan gebouwen in het Grouster Leechlân is veroorzaakt door bodemdaling. Die werd weer veroorzaakt door gaswinning, stelde de groep. Willem Beton stelde ook schade door zoutwinning bij Harlingen aan de orde.
Volgens Van der Baan, die ook namens de FNP in Provinciale Staten zat, heeft de NAM jarenlang alle wetenschappelijke onderzoeken en conclusies betreffende de schadelijke gevolgen van de gaswinning in het Leechlân terzijde geschoven. De onderzoeken, uitgevoerd door universiteiten van Twente en Delft, lieten volgens Van der Baan een duidelijk verband zien tussen aardgaswinning en bodemdaling. Een van de onderzoekers zou bij een bezoek aan Grou hebben gezegd dat in het Leechlân ,,nogal wat gebeurt”, waarbij hij doelde op de schade door de bodemdaling.
De NAM schoof destijds niet alleen onderzoeksuitkomsten terzijde, maar maakte zich ook schuldig aan manipulatie, zegt Van der Baan. Volgens de Grouster verstrekte de maatschappij onder meer onvolledige kaarten van de ondergrond aan onderzoekers van TNO. Die sloten schade door delfstofwinning in het Leechlân uit, een conclusie die door de provincie werd overgenomen. De onderzoeken van Twente en Delft konden bij de bestuurders op veel minder instemming rekenen.
Van een schadevergoeding is het nooit gekomen. Willem Beton staakte de juridische strijd jaren geleden al, mede op advies van de eigen advocaat. ,,Hy sei: jimme komme der dochs net trochhinne. Dat wie ek sa.”
In het Leechlân zijn drie boerderijen opnieuw opgebouwd, zegt Van der Baan. Andere gebouwen zijn opgeknapt. De kosten kwamen voor rekening van de eigenaren.
Zo kritiekloos als de provincie en ook Wetterskip Fryslân destijds de NAM volgden, gaat het nu weer, stelt Van der Baan. Gedeputeerde Schrier vaart in zijn ogen op het kompas van de NAM. ,,En dat is it ferkearde spoar.”

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties