De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
donderdag 24 mei

Hoofdartikelvrijdag, 9 februari 2018

EU neemt grote gok met uitbreidingsplan
Het is een teken van herwonnen zelfvertrouwen dat de Europese Commissie de uitbreiding van de EU met nieuwe lidstaten op de agenda durft te zetten. Deze week kwam Brussel met de mededeling dat de zes westelijke Balkanlanden ServiŽ, Montenegro, Kosovo, MacedoniŽ, BosniŽ en AlbaniŽ met een jaar of zeven kunnen toetreden mits ze meer gaan doen aan corruptie- en misdaad-bestrijding. Een andere voorwaarde is dat (grens)conflicten vůůr de toetreding moeten zijn opgelost.
Jarenlang was uitbreiding van de EU taboe. Door de crises rond Griekenland, de euro en de vluchtelingenproblematiek was de Europese Commissie bevreesd de euroscepsis onder de Europese burgers te vergroten door met ambitieuze uit-breidingsplannen op de proppen te komen. Maar nu acht Brussel de tijd rijp omdat de eurosceptische storm lijkt uitgewoed. Bij de verkiezingen vorig jaar in Duitsland, Frankrijk en Nederland is de door Brussel gevreesde populistische, anti-Europese zegetocht uitgebleven. Verder heeft zich sinds het aantreden van de uitgesproken pro-Europese Franse president Emmanuel Macron een nieuw elan van de EU meester gemaakt. En geÔnspireerd door SPD-kopman en enthousiasteling Martin Schulz is ook in Berlijn het inzicht doorgebroken dat het nu tijd is forse stappen te nemen in Europees verband.
Brussel ziet vooral een geopolitiek belang in uitbreiding met de strategisch gelegen westelijke Balkanlanden. Vanwege hun ligging zijn ze van belang voor het reguleren van vluchtelingenstromen en de bestrijding van terrorisme. Verder wil de Europese Commissie China, Rusland en Arabische landen de pas afsnijden die proberen invloed in de regio te verwerven. Brussel ziet het als een keus tussen het exporteren van stabiliteit of het importeren van instabiliteit.
Maar de voorgenomen uitbreiding moet meer zijn dan een veiligheidsvraagstuk. Om externe bedreigingen het hoofd te bieden, valt het opnemen van Balkanlanden te verdedigen, maar Brussel neemt een enorme gok door de betrekkelijke interne rust in de EU op het spel te zetten door de burgers in de oude lidstaten te confronteren met een uitbreidingsronde. Er is al sprake van wrijving met Oost-Europese lidstaten als Polen en Hongarije die andere ideeŽn hebben over de democratische rechtsstaat en de vrijheid van meningsuiting. En in veel West-Europese lidstaten bestaat wrevel over goedkope arbeidskrachten uit RoemeniŽ en Bulgarije die concurreren met de eigen werknemers. Met de westelijke Balkanlanden erbij valt te vrezen dat de problemen een graadje erger worden. Die landen hebben geen lange democratische traditie, zijn cultureel anders en hebben een groot aanbod aan goedkope arbeidsmigranten.
De euroscepsis is nu op zijn retour. Maar het is zo terug van weggeweest. NvdM

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 1


Reacties:

Ik kan mij helemaal in uw hoofdartikel vinden. In Friesland zeggen wij bij teveel begeerte aan eten: " It each is grutter dan de mage! " Dat lijkt mij bij de Europese Commissie ook het geval.

J. Elsinga, Ermelo - vrijdag, 9 februari 2018


hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties