De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zaterdag 24 februari

Regiodinsdag, 6 februari 2018

Rek is eruit bij passend onderwijs Fryslân
Leeuwarden - Het aantal leerlingen dat naar het speciaal basisonderwijs (sbo) wordt doorverwezen, is voor het eerst sinds de invoering van de Wet passend onderwijs toegenomen. Waar vorig schooljaar nog sprake was van een afname van 868 leerlingen in landelijk opzicht, was er dit schooljaar een toename van 99 leerlingen. Dit blijkt uit cijfers van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).
De Wet op passend onderwijs werd ingevoerd met het doel om leerlingen die extra hulp nodig hebben zo lang mogelijk op de reguliere basisschool te houden. Zo kunnen ze zich optrekken aan het niveau van de leerlingen om hen heen.
Op basis van de cijfers van DUO lijkt er in Fryslân in eerste instantie nog sprake te zijn van een afname. Verspreid over de elf Friese scholen voor speciaal basisonderwijs waren er per 1 oktober 1634 leerlingen, dit zijn er 45 minder dan het jaar ervoor. ,,Er zijn echter veel regionale verschillen”, zegt Hinderijke Willemse van de Friese afdeling van het sbo werkverband. Bovendien zijn nog veel zorgleerlingen ná de peildatum van DUO doorgestroomd van de reguliere basisschool naar het speciaal onderwijs.
Op sbo It Oerset in Heerenveen is het aantal leerlingen het afgelopen jaar zo fors toegenomen dat er na de voorjaarsvakantie een extra groep bijkomt. ,,Wij zijn nu aan het verbouwen en krijgen er na de vakantie een leerkracht bij voor de nieuwe groep", zegt directeur Gertrude Piersma. Een groot deel van de leerlingen is na 1 oktober ingestroomd, die vallen buiten de DUO-cijfers. ,,Dat gebeurt wel vaker. Maar we hebben er niet eerder zo veel leerlingen in de tussentijd bijgekregen. Het is vrij uniek dat we halverwege het jaar een extra groep moeten creëren.”
Meer hierover in het Friesch Dagblad van dinsdag 6 februari.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties