De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
woensdag 23 mei

Hoofdartikelvrijdag, 2 februari 2018

Leg de noodzaak van schoolstaking maar uit
De stakende basisschoolleraren worden er beter in om hun eisen kracht bij te zetten. Was hun eerste staking op 27 juni vorig jaar nog slechts een prikactie, waarbij de scholen een uur later begonnen en er vaak nog opvang was geregeld voor de kinderen, binnenkort wacht alweer de derde volledige stakingsdag binnen enkele maanden tijd.
Op 5 oktober en 12 december vorig jaar gingen veel basisscholen een hele dag dicht. Ook toen boden sommige scholen nog wel een opvangmogelijkheid voor de kinderen, zonder of met alternatieve lessen. Met zo’n opvang werd de staking voor ouders automatisch minder belastend: zij die zelf iets konden regelen, deden dat; zij die dat niet konden, brachten hun kinderen alsnog naar school.
Op 14 februari wordt er weer gestaakt in het basisonderwijs, althans in Noord-Nederland. Ondanks toegezegde miljoenen voor het verhogen van de salarissen (270 miljoen euro) en de verlaging van de werkdruk (490 miljoen euro) is het PO-Front (de organisatie waarin de onderwijsbonden zijn verenigd) nog niet tevreden. Die eist 1,4 miljard euro en heeft daarom opgeroepen tot deze nieuwe staking, mede om de druk op het kabinet en minister Arie Slob te houden.
In het deze week uitgebrachte advies van de PO-raad (de landelijke koepel voor primair onderwijs, die de staking ondersteunt) is deze raad juist over de mogelijkheid tot het bieden van opvang iets stringenter. De raad erkent dat het ministerie van Onderwijs uitgaat van een opvangplicht door scholen, maar laat het aan de schoolbesturen om daar wel of geen gehoor aan te geven.
Doen de schoolbesturen dat wel, dan geldt dat alleen ‘als ze (ouders, TO) echt geen opvang voor hun kinderen kunnen regelen’, schrijft de PO-raad. En daarover mag het bestuur ‘best kritisch’ zijn, want ‘van ouders mag worden verwacht dat zij zich echt inzetten om zelf opvang te organiseren.’ Regelt de school opvang, dan moet die door ouders worden betaald.
Die laatste toevoeging is overbodig, want buitenschoolse opvang wordt altijd door ouders betaald. En strikt genomen voldoet een school misschien met het beschikbaar stellen van buitenschoolse opvang aan de opvangplicht, maar in feite worden ouders zo voor het blok gezet: of zelf iets regelen, of betalen.
Die ouders zullen zo langzamerhand niet meer zitten te wachten op wéér een staking. Vooral omdat de gesprekken over meer geld met minister Slob van Onderwijs nog lopen, mogen het PO-Front en de stakende leraren de noodzaak van deze staking nog wel eens goed uitleggen. De vraag is gerechtvaardigd of die iets aan het verloop van de gesprekken zal veranderen. En duidelijk is ook dat degenen die helemaal niets aan deze situatie kunnen doen, er het meest door geraakt worden: de kinderen die geen les krijgen. TO

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties