De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
dinsdag 22 mei

Geloof & Kerkwoensdag, 31 januari 2018

Nico ter Linden bracht de Bijbel dichtbij
Leeuwarden - De zondag overleden predikant en auteur Nico ter Linden (1936-2018) heeft ook heel wat Friese predikanten geïnspireerd. Ter Linden is vooral bekend geworden door zijn zesdelige boekenserie Het verhaal gaat . ‘Geweldig hoe hij de Bijbel heeft herverteld’, schreef ds. Harmen Jansen uit Drachten op Facebook toen hij hoorde van het overlijden. ‘Fris, met humor en diepgang, spiritueel. Missie is nu volbracht.’
Jansen, predikant van de Protestantse Gemeente Winsum-Halfambt, heeft veel aan Ter Linden gehad, zegt hij. ,,Zijn tv-optreden met het NCRV-programma Op verhaal komen in de Wester vond ik erg inspirerend. Korte overwegingen vanuit de Westerkerk in Amsterdam, waarin hij de Abrahamverhalen vertelde. Zijn omgang met de Bijbel sprak me aan: creatief, goed doordacht en onderbouwd. Ik was toen net predikant. Het heeft mij geholpen in mijn omgang met de Bijbel naar de gemeente toe.”
Velen roemen Ter Lindens serie Het verhaal gaat . ,,Hij heeft zo de Bijbelverhalen op een heel toegankelijke manier teruggegeven aan mensen. Juist aan mensen die dachten dat ze afgeknapt waren op het geloof”, zegt ds. Jan-Jaap Stegeman van de Grote Kerk in Leeuwarden. ,,Ter Linden liet zien dat de Bijbel naast het Woord van God ook een machtig mooi boek is. Ik vind dat sterk.”
Ook ds. Frans Willem Verbaas uit Heusden slaat tijdens de voorbereiding geregeld Het verhaal gaat op. Verbaas heeft belijdenis gedaan bij Ter Linden en noemt hem een van zijn leermeesters. ,,Tijdens de catechese was hij niet veel anders dan op de kansel of op tv. ‘Ga eerst maar eens goed lezen wat er in een tekst staat’, zei hij. Hij bracht dat op een heel aansprekende manier naar voren.”
Verbaas ervoer een zeker spanningsveld bij Ter Linden. ,,Aan de ene kant was hij vrijzinnig; tegelijkertijd had hij iets plechtigs en een groot liturgisch besef. Zelf ben ik iets minder vrijzinnig, maar dat neemt niet weg dat ik veel van hem heb geleerd. Ook van zijn kundige exegese. Ik zou willen dat alle rechtzinnigen zo goed zouden exegetiseren als hij.”
Ds. Nico ter Linden was voor ds. Coen Wessel, voormalig predikant te Heerenveen en nu in Hoofddorp, een inspiratiebron op het gebied van kerkmuziek. ,,Toen ik in de jaren tachtig betrokken raakte bij de cantatediensten in de Nieuwe Kerk in Groningen, heb ik hem gebeld en gevraagd: hoe doen jullie dat in Amsterdam? Hij vertelde er drie kwartier over, terwijl we elkaar helemaal niet kenden. Daar had ik veel aan. We hebben zijn concept gekopieerd in Groningen, en later ook in Heerenveen. Tegenwoordig vind je in tientallen plaatsen in Nederland cantatediensten, maar destijds gebeurde dat nog maar op twee plaatsen, waarvan Amsterdam er één was.”
Zo’n drie jaar geleden hield Ter Linden een lezing in de Doopsgezinde Gemeente Feanwâlden. ,,Het was een drukbezochte avond”, zegt predikante Geja van der Laan. ,,De gemeente heeft er enorm van genoten. Zelf ben ik ook een fan van hem, en van zijn boeken Het verhaal gaat .”
Lees meer over het overlijden van dominee Nico ter Linden in de papieren krant van 31 januari

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties