De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zaterdag 21 april

Hoofdartikeldonderdag, 14 december 2017

Geloven mag ook in het buurthuis
Waarom is er zo’n sterke tendens om godsdienst uit de openbare ruimte te verdrijven en tot privé-zaak te verklaren? Die terechte vraag stelde de katholieke priester Antoine Bodar tijdens de Huizingalezing 2017. Praktische voorbeelden zijn er te over.
Uitgerekend het CDA in Rotterdam kreeg recentelijk een meerderheid achter zich om voortaan de buurthuizen te sluiten voor kerkdiensten en andere religieuze vieringen. Deze vieringen zouden volgens de CDA-wethouder ‘een drempel opwerpen voor niet-religieuze bezoekers’. Kennelijk zijn er mensen die aanstoot nemen aan religie en die moeten worden ontzien. De VVD ging een stapje verder en wil per direct een einde maken aan de religieuze bijeenkomsten in buurthuizen die door de staat zijn gesubsidieerd. De liberalen beroepen zich op de scheiding van kerk en de ‘neutrale seculiere staat’. Dit gedachtegoed stopt niet bij Rotterdam.
In verschillende gemeenten in Fryslân maken groepen gebruik van buurthuizen en wijkcentra voor hun kerkdiensten. Het zijn meestal groeperingen met allochtone achtergrond die soms in het land van herkomst verhinderd werden hun geloof te belijden.
In onze buurthuizen zijn ook organisaties met andere levensbeschouwelijke achtergronden actief. Zo is er een tweewekelijks spreekuur van de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie en bieden de Tao-healers of Kundalini yogaleraren hun meditatieve trainingen tegen betaling aan in het wijkcentrum. Een onpartijdige overheid faciliteert die activiteiten in buurtcentra met het oog op het welzijn, het culturele klimaat en de onderlinge samenhang van de buurtbewoners. Klaverjassen en kerk gaan daar prima samen.
Het welzijn van de buurtbewoners is overigens een belangrijk criterium. Het wijkcentrum of buurthuis is geen goedkope vergaderfaciliteit. Niet iedere kerkviering of yogacursus hoeft te worden toegelaten in een buurtcentrum als de organisatoren en doelgroep van de bijeenkomsten niet voornamelijk uit de wijk komen.
Zowel de christendemocraten als de liberale bestuurders gaven in hun argumentatie een verkeerd signaal. Als aanstoot nemen aan een levensovertuiging reden kan zijn om een bijeenkomst te weigeren, komen we in een onverdraagzame wereld terecht. Een vlugge blik op de kalenders van enkele buurthuizen laat bovendien zien dat er vrijwel nergens structurele activiteiten zijn op zaterdag en al helemaal niet op zondagmorgen. Dus wie kan last hebben van een dienst op zondagmorgen? Tenzij ‘neutraal’ voor de liberalen gelijkstaat aan ‘atheďsme’, mag een onpartijdige overheid de levensovertuiging met bijbehorende activiteiten niet uitsluiten van het publieke domein en collectieve voorzieningen. HB

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 1


Reacties:

Als lid van het CDA ben ik het van harte eens met uw hoofdartikel. Zeer terecht staat in de Grondwet van het Koninkrijk der Nederlanden artikel 6, de vrijheid van godsdienst. De Grondwet is er om de bemoeienis van de Staat met de Kerk als instituut en met de godsdienst beperkt te houden, behoudens ieders verantwoordelijkheid voor de wet. Dat houdt in dat de godsdienst geen aanleiding mag zijn om eigen (bijv. Islamitische) godsdienst via geweld aan de samenleving op te leggen. Daar ging het in Rotterdam overigens niet om. Het betrof daar migrantenkerken.

J. Elsinga, Ermelo - donderdag, 14 december 2017


hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties