De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zaterdag 21 april

Regiowoensdag, 13 december 2017

Friese nachtzorgers gaan samenwerken
Leeuwarden - Drie van de grootste thuiszorgorganisaties in Fryslân zetten een Zorgcoöperatie op om de ongeplande nachtzorg te regelen. Alle andere Friese aanbieders van wijkverpleging kunnen lid worden.
De plannen van Thuiszorg Het Friese Land, Thuiszorg Zuidwest-Friesland en de KwadrantGroep worden morgen gepresenteerd op een bijeenkomst in Drachten aan de collega-organisaties.
Volgens Klaas Kuilman van Het Friese Land lijden alle partijen verlies op de ongeplande nachtzorg. ,,As der nachts ien út będ rűgelet, kin in âldere fia sa’n knopke alarm slaan en komt der ien fan de thússoarch del. Hjir hawwe wy in hiel systeem foar optuge. Dat kostet hiel wat, mar wy krije der net foar betelle, mar per ferrjochting.” Volgens Kuilman is dat een hele rare situatie: ,,De brânwacht krijt dochs ek net betelle per brân?”
De thuiszorgorganisaties die het initiatief hebben genomen, hebben allen een regiofunctie in de provincie. Ze kampen steeds vaker met concurrentie van andere aanbieders waardoor het nog lastiger wordt de onrendabele uren te dekken. Vandaar dat ze de concurrentie laten voor wat die is en gaan samenwerken. ,,Dy hiele merkwurking wurket net yn in krimp-regio. Faaks kin it yn in stęd as Amsterdam, mar boppe Dokkum? Hâld dochs op. Wy hawwe it tsien jier dien en it wurket net.”
Mededinging
In het verleden kregen organisaties het aan de stok met de Nederlandse Mededingingsautoriteit als ze toenadering zochten tot elkaar. Maar volgens Kuilman is deze constructie wél toegestaan, vooral omdat inmiddels is gebleken dat geen enkele aanbieder de ongeplande nachtzorg kostendekkend kan leveren. De constructie is bedacht samen met De Friesland Zorgverzekeraar die verantwoordelijk is voor de inkoop van de wijkverpleging in de provincie.
De Zorgcoöperatie krijgt geen directie (,,It wurdt in lege organisaasje”) maar wordt een juridisch platform waarbinnen de uitvoering wordt geregeld. ,,Dan kinst regelje dat der ien hinne giet dy’t al yn ‘e buert űnderweis is of dat it ferpleechhűs yn ‘e buert ien stjoert.”
Ook willen de organisaties kennis op het gebied van dementie delen met aangesloten partijen. Ook deze plannen worden morgen gepresenteerd. Kuilman hoopt dat een groot deel van de twintig aanbieders van wijkverpleging zich aanmelden bij het initiatief. De Zorgcoöperatie kan dan begin 2018 worden opgericht.
Dat de problemen niet alleen in Fryslân spelen, maar in het hele land bleek ook uit een steekproef onder twintig thuiszorgorganisaties van de Nederlandse Zorgautoriteit.
Daaruit bleek dat negen grote thuiszorginstellingen rekeningen sturen aan ouderen die ‘vaak’ hun alarmknop indrukken. Zeven instellingen hebben ook daadwerkelijk een rekening gestuurd voor deze ‘valboete’. Een aantal zou zo’n boete zelfs twintig keer per maand sturen. Volgens minister Hugo de Jonge is dit tegen de regels. Persoonsalarmering valt onder verzekerde zorg. Hij wil dat thuiszorgorganisaties die geld hebben geďnd dit weer terugbetalen.
Ouderen die daadwerkelijk een valboete hebben betaald, kunnen terecht bij een meldpunt van ouderenorganisatie ANBO. Kuilman benadrukt dat in elk geval Het Friese Land zo’n boete nooit heeft uitgedeeld.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties