De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
vrijdag 23 februari

Hoofdartikelzaterdag, 2 december 2017

Een voetzoeker in de Oudejaarstraditie
We kunnen ons objectief gezien veilig voelen. Dat vertelt de Bosatlas van de Veiligheid die deze week uitkwam. De fysieke veiligheid is in Nederland dik in orde en in Fryslân geldt dat in het bijzonder. Na het breken van een heup bij vallen, is het inademen van fijnstof een van de belangrijkste oorzaken van vroegtijdig overlijden. In Fryslân is die fijnstof het minst aanwezig. Het onderzoek leert dat moord en terrorisme in de praktijk ons vrijwel nooit treffen. En de kans om te overlijden op de fiets of in de auto is klein. Kortom, we kunnen in principe veilig over straat.
De viering van Oud en Nieuw vormt een uitzondering. Tussen Oudejaarsavond zes uur en Nieuwjaarsmorgen worden honderden gewonden bij de Eerste Hulp gebracht, dikwijls met ernstig letsel. Gemiddeld valt er elk jaar wel een dode te betreuren.
Het lijkt er op dat het risico op grote ongevallen groeit. De explosieven in illegaal knalvuurwerk zijn soms zo krachtig als aanvalshandgranaten, zo staat in een gisteren verschenen rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Wat als een kwajongensfeest werd beleefd is door illegaal vuurwerk levensgevaarlijk geworden. Wie dat koopt en afsteekt, doet niet alleen stoer maar draagt bij aan criminele handel en ernstig gevaar.
Dat de Onderzoeksraad voorstelt om knalvuurwerk en vuurpijlen te verbieden, is terecht. Die soorten vormen de meest voorkomende bedreiging van de veiligheid - niet alleen van de gebruikers ervan maar vooral ook van omstanders, hulpverleners en ook dieren. Dat verbod is te meer nodig omdat het keuren van vuurwerk geen soelaas heeft geboden. De veiligheid is er nauwelijks door vergroot. Ook het vuurwerk dat in winkels wordt verkocht, blijkt nog even vaak ondeugdelijk te zijn als voorgaande jaren.
De Tweede Kamer zal de wet- en regelgeving ten aanzien van vuurwerk en Oudejaarsnacht moeten aanpassen. De jaarwisseling moet beschouwd worden als een evenement. Daar mag de gemeente aparte regels voor afvaardigen. Zo kan een gemeente bijvoorbeeld een georganiseerde vorm van carbidschieten toestaan, of het afsteken van vuurwerk beperken tot centrale evenementen in dorpen en wijken. Dat maakt het ook makkelijker om de orde te handhaven. De gemeenten zouden die centrale feesten moeten faciliteren of zelf organiseren. Bij een centraal feest kan vuurwerk gecontroleerd en veilig worden afgeschoten. Dat is goed voor de portemonnee, het beperkt de vervuiling van het milieu, er is minder ordehandhaving nodig en dat alles draagt bij aan de echte oudejaarstraditie om elkaar te ontmoeten en van elkaars pret te genieten. HB

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties